ايسنا/ محمد مهاجري، فعال رسانه‌اي گفت: به لحاظ اخلاقي جالب نيست که جناحي از فردي حمايت کند اما بعد بگويد حمايتي نداشته‌ام. اصولگرايان از احمدي‌نژاد حمايت کردند اما وقتي به زعم خود ديدند که او ديگر رسم اصولگرايي ندارد، از او فاصله گرفتند و اصلاح‌طلبان هم نسبت به روحاني همين کار را کردند.

مهاجري درباره اينکه تا چه ميزان افکار عمومي از اصلاح طلبان مي پذيرند که آنها نقش کمي در دولت و مشکلات کشور داشته اند، اظهار کرد: هرقدر که جامعه اعلام برائت اصولگرايان از احمدي نژاد را پذيرفت، به همان ميزان هم از اصلاح طلبان مي پذيرد که در عملکرد دولت روحاني نقش نداشته اند.البته قبول دارم احمدي نژاد و روحاني از بدنه راي و جناح حامي خود فاصله گرفتند  ولي افکار عمومي اين را نمي پذيرد که جناحي از تصميم سياسي خود عقب نشيني کند.

وي در ادامه افزود: به لحاظ اخلاقي هم جالب نيست که جناحي  از فردي حمايت کند اما بعد بگويد حمايتي نداشته ام. اصولگرايان از احمدي نژاد حمايت کردند اما وقتي به زعم خود ديدند که او ديگر رسم اصولگرايي ندارد، از او فاصله گرفتند و اصلاح طلبان هم نسبت به روحاني همين کار را کردند. در زمان دولت دوم خاتمي هم  عده اي از اصلاح طلبان از او فاصله گرفته و از مرگ اصلاحات گفتند. در دولت هاشمي هم کساني که شعار مي دادند مخالف هاشمي دشمن پيغمبر است، وقتي احساس کردند شرايط بر وفق مرادشان نيست، گفتند که ما نبوديم که از هاشمي حمايت کرديم.

مهاجري در پايان با بيان اينکه افکار عمومي اين برائت ها را باور نمي کند، تصريح کرد: دليل اينکه عده اي از رييس جمهور مي برند اين است که فرايند انتخاب فرد به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري، حزبي نيست. در انتخابات حزبي  وقتي کانديداي حزب در انتخابات راي آورد، آن حزب مسئول عملکرد رييس جمهور منتخب مي شود. در ايران چون اين فرايند وجود ندارد، بعد مدتي «من نبودم هاي» حاميان رييس جمهور  شروع شده  و اين افراد مسئوليت خود را نمي پذيرند. البته اين ها در نظر افکار عمومي دعواهاي بيهوده است و مردم اين افراد را به عنوان افرادي که مسئوليت نپذيرفته و در انتخابات بعدي دنبال جمع کردن راي براي افراد ديگري هستند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar