نماد آخرین خبر

آگهی مزایده عمومی املاک شرکت آتی ساز

منبع
بازار
بروزرسانی
آگهی مزایده عمومی املاک شرکت آتی ساز

بازار/شرکت آتي ساز در نظر دارد، تعدادي از زمين هاي خود در شهرستان مراغه را از طريق برگزاري مزايده عمومي

  • با شرايط نقد و اقساط به شرح جدول ذيل به فروش برساند.
  • از متقاضيان حقيقي و حقوقي دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مزايده از تاريخ درج اين آگهي به مدت 10 روز کاري از ساعت 9 صبح لغايت 14 به نشاني : تهران، شهرک غرب، بلوار خوردين، بعد از چهار راه هرمزان، مجتمع آتي سنتر، شرکت آتي ساز با کدپستي : 1465776111 با شماره تماس : 88091040-021 و 88091088-021 مراجعه فرمايند.
  • نشاني تحويل اسناد : تهران، شهرک غرب، بلوار خوردين، بعد از چهار راه هرمزان، مجتمع آتي سنتر، دبيرخانه شرکت آتي ساز.
  • بديهي است اين شرکت در رد يا قبول هر يک يا تمام پيشنهادها بدون نياز به ذکر دليل يا ارائه مستندات مختار مي باشد. شرايط تکميلي شرکت در مزايده در اسناد مزايده موجود است و پيشنهاددهندگان مي بايست يک نسخه از شرايط مزايده را دريافت و پس از امضاء و ممهور نمودن آن به همراه ساير مدارک و مستندات به پيشنهاد خود ضميمه و ارائه نمايند. هزينه اسناد مزايده به مبلغ 500.000 ريال هنگام دريافت اسناد از متقاضي اخذ مي گردد.
  • تضمين شرکت در مزايده مي بايست طي چک بانکي به شرح موجود در اسناد مزايده به ميزان 5% از قيمت پايه ملک مورد تقاضا باشد.

 

اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره