آخرین خبر/ ربیعی سخنگوی دولت :موضع ما درباره رهبران آمریکا روشن است

وی تصریح کرد مردم آمریکا خودشان به نژاد پرستی و قانون شکنی نه گفتندو اکثریت آرای مردمی در انتخابات  آمریکا نشان داد که ملت آمریکا به خوبی تشخیص دادند که اقدامات غیر انسانی دولت آمریکا در چهار سال گذشته به چهره و جایگاه آمریکا لطمه جدی وارد کرده است

ربیعی تاکید کرد امیدواریم دولت بعدی آمریکا نماینده ای شایسته باشد

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar