آخرين خبر/ ربيعي سخنگوي دولت :موضع ما درباره رهبران آمريکا روشن است

وي تصريح کرد مردم آمريکا خودشان به نژاد پرستي و قانون شکني نه گفتندو اکثريت آراي مردمي در انتخابات  آمريکا نشان داد که ملت آمريکا به خوبي تشخيص دادند که اقدامات غير انساني دولت آمريکا در چهار سال گذشته به چهره و جايگاه آمريکا لطمه جدي وارد کرده است

ربيعي تاکيد کرد اميدواريم دولت بعدي آمريکا نماينده اي شايسته باشد

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar