ايسنا/ روحاني مصوبه جلسه ۸۳۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره «سياست‌ها و برنامه‌هاي اقدام علمي، فناورانه و فرهنگي جهش توليد» را به مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي و دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابلاغ کرد.

به گزارش شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين مصوبه در ۴ ماده ابلاغ شده است و براي ۱۱ دستگاه ۳۱ اقدام را معين کرده است و در آن علاوه بر دستگاه هاي اجرايي براي قواي مقننه و قضائيه نيز تکاليفي ديده شده است.

متن کامل اين مصوبه در ذيل آمده است:

سند ملي «سياست‌ها و برنامه‌هاي اقدام علمي، فناورانه و فرهنگي جهش توليد» که بنا به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي در جلسه ۸۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجراء، ابلاغ مي ­شود:

مقدمه
نامگذاري‌هاي سالانه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در بيش از يک دهه گذشته بر حوزه اقتصادي متمرکز بوده است و ايشان امسال را پيرو همين رويکرد بلندمدت، سال «جهش توليد» نام گذارده‌اند. مبرهن است نام‌گذاري سال‌ها اختصاص به همان سال ندارد و آغازي براي رويکرد جديد محسوب مي‌شود. با توجه به نقش مبنايي فرهنگ، علم و فناوري در عرصه جهش توليد و به منظور شکوفاترشدن عرصه اقتصادي و عزت ملي و حرکت در مسير تمدن نوين اسلامي - ايراني به­عنوان هدف غايي بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي، سند ملي «سياست‌ها و برنامه‌هاي اقدام علمي، فناورانه و فرهنگي جهش توليد» را به­شرح مواد آتي ذيل مصوب نمود ارائه مي­گردد:

ماده ۱: سياست‌ها

۱.جهش توليد مبتني بر ارزش‌هاي ديني و اخلاقي با تکيه بر معنويت و عدالت

۲.گسترش و ترويج فرهنگ کار، خوداتکايي و مشارکت عمومي در فعاليت‌هاي منجر به جهش توليد

۳.توسعه بينش دانش بنيان با تاکيد بر نقش آفريني کارآفرينان بزرگ در کنار شرکت‌هاي کوچک و متوسط

۴.تقويت نوآوري، بهره‌وري و توسعه محصولات دانشي و نوآورانه با تأکيد بر حوزه فناوري‌هاي نوين

۵.تقويت سرمايه انساني ماهر و خلاق و به فعليت در آوردن انبوه منابع انساني در سطح ملي


ماده ۲: وظايف و تکاليف اختصاصي دستگاه‌ها

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

- بازنگري در اولويت‌هاي علم و فناوري مندرج در فصل سوم نقشه جامع علمي کشور با تاکيد بر حوزه‌هاي تحول‌آفرين فناوري و ظرفيت‌هاي بومي

- تدوين اهداف و سياست‌هاي استقرار سامانه ملي يکپارچه آموزشي، پژوهشي و تربيتي با محوريت نقش آفريني فعال بخش‌هاي کارآفرين و خصوصي و ارائه براي تصويب به شوراي عالي

- تدوين برنامه ارتقاي شان اجتماعي کارآفرينان عرصه توليد و ارائه آن براي تصويب به شوراي عالي

- تدوين سند جامع کشاورزي دانش بنيان به منظور ارتقاء جهش و بهره‌وري توليدات کشاورزي (با همکاري و محوريت وزارت جهاد کشاورزي)

- بازنگري در ساختار نظام علم، فناوري و نوآوري کشور به منظور شفاف سازي وظايف دستگاه‌ها در راستاي ارتقاي کيفي علم، فناوري و نوآوري

قوه قضائيه

توسعه زيرساخت‌هاي حقوقي تخصصي مرتبط با کارآفريني و توليد در راستاي افزايش انگيزه سرمايه‌گذاري و فعاليت در حوزه توليد و نوآوري

مجلس شوراي اسلامي

در اولويت قرار دادن تصويب قوانين مرتبط با فرهنگ و علم و فناوري در پيوند با جهش توليد (مثل تقويت نظام‌مند رابطه دانشگاه و صنعت و اصلاح قانون حمايت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات) و اولويت نظارت بر اجراي اين قوانين

سازمان صدا و سيما

- ساخت برنامه‌هاي جذاب با موضوع کارآفرينان عرصه توليد با تاکيد بر صادرکنندگان نمونه بدون نگاه تجاري به آنان در راستاي ارتقاي نام نماي (برند) ملي و تقويت حس اعتماد ملي و قدرت ملي

- ارتقاي نگرش عمومي به اهميت مقوله مهارت‌آموزي و نقش‌پذيري اجتماعي در جهت افزايش مشارکت عمومي و تقويت حس عضويت ملي

- بازبيني شرايط تبليغ کسب‌وکارهاي ديجيتال در رسانه ملي با رويکرد رفع انحصار

- تقويت اعتماد مردم به کالاي ايراني از طريق توليد سريال‌هاي عامه­پسند، اخبار مرتبط با توليد و برنامه‌هاي گفتگويي و تحليل‌هاي اقتصادي

- ايجاد رسانه مردمي و نام‌نماي (برند) اجتماعي با هدف پيگيري و پرداختن به مطالبات حوزه اشتغال و عرضه مشاغل جديد

- تقويت روحيه اميد و تلاش در توليد علم و فناوري و پرهيز از اشاعه روحيه ياس و نااميدي

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي عتف

- بهبود ضوابط و مقررات مربوط به وزن‌دهي و امتيازدهي به اساتيد از طريق توسعه و لحاظ کردن شاخص افزايش توليدات راهبردي به عنوان راهبرد موازي با رويکرد مقاله محوري و هم‌راستا با ماموريت دانشگاه‌ها

- بهبود نظام آموزش مهارتي، علمي و کاربردي از طريق اعطاي مجوز به مراکز آموزشي وابسته به شرکت‌هاي کارآفرين بزرگ، موفق و داراي نام‌نما (برند)

- هدايت و جهت‌دهي پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکترا و تحقيقات دانشگاهي به سمت جهش توليد

- بازنگري در مدل همکاري و هماهنگي دانشگاه و صنعت، با رويکرد در هم تنيدگي نهادي مبتني بر ايفاي نقش فعال‌تر دانشگاه در صنعت و بالعکس

وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکي

- تعريف رشته هاي شغلي جديد در عرصه بهداشت و درمان بويژه در صنعت - سلامت و طب سنتي ايران با هدف ايجاد مشاغل جديد و اثرگذاري بر سلامت و درمان

- تشکيل کميته اختصاصي دانش بنيان در سازمان غذا و دارو با رعايت قوانين ومقررات ذيربط منظور هدايت، حمايت و تسهيل اخذ استانداردهاي مرتبط با مواد غذايي، آرايشي بهداشتي، دارو و تجهيزات پزشکي شرکت‌هاي دانش بنيان و تهيه آئين نامه مربوطه ظرف مدت سه ماه در تعامل با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

- در اولويت قرار دادن تهيه و صدور کليه مدارک و مستندات لازم جهت تسريع در فرآيند صادرات محصولات دانش­بنيان با رعايت قوانين ومقررات ذيربط

- برنامه‌ريزي جهت ارتقاي توان فناورانه داخلي در ماده اوليه، دارو، تجهيزات پزشکي و کيت‌هاي تشخيصي مختلف مرتبط با انواع ويروس‌ها

وزارت آموزش و پرورش

- تدوين و اجراي بسته تحولي مهارت آموزي در جهت ايجاد زمينه کسب حداقل يک مهارت براي هر دانش آموز و فراهم کردن سازوکار مشارکت بنگاه‌هاي اقتصادي و دانش­بنيان در ارتقاي مهارت دانش آموزان

- اصلاح و بهبود کتب درسي در مقاطع مختلف با رويکرد موضوع جهش توليد

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

- تدوين ضوابط تسهيل فعاليت‌هاي شرکت‌هاي دانش ­بنيان و نوپا در همکاري با ساير دستگاه‌هاي مرتبط پشتيباني اجتماعي و تبليغاتي از خرده‌ شرکت‌هاي موفق دانش ­بنيان، علي الخصوص در ارتباط با بندهاي متناظر مذکور در اين سند

- ايجاد مشوق‌هاي لازم براي جلب مشارکت ايرانيان خارج از کشور در ارتباط با جهش توليد

- ايجاد مکانيزم‌هاي مولد و حامي نوآوري‌هاي مردمي به منظور افزايش مشارکت مردم در پيشرفت کشور

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

- ارتقاي سطح سرمايه اجتماعي در مسير جهش توليد از طريق فرهنگ سازي سينمايي، ادبيات داستاني و چندرسانه‌اي و جهت دهي به نظام سخنگويي و ارزيابي «اثر اظهارات مقامات دولتي بر اعتماد عمومي»

 - تعريف بخش ويژه در جوايز ادبي، سينمايي و فرهنگي در ارتباط با موضوع کارهاي اثرگذار فردي و اجتماعي، توليد و الگوسازي موفق از تلاش گران عرصه جهش توليد

سازمان تبليغات اسلامي

- تقويت دانش و توانائي فردي و اجتماعي در خصوص ارزش کار و توليد، کار جمعي، احترام به قانون، نظم و مسئوليت پذيري فردي و اجتماعي در پيوند با ارزش هاي اسلامي به منظور تقويت زيرساخت‌هاي سرمايه انساني و اجتماعي براي جهش توليد

- ارتقاي کارآمدي نهادهاي مذهبي و استفاده از ظرفيت حوزه‌هاي علميه به­خصوص روحانيون جهادي در راستاي گفتمان سازي و توسعه ارزش‌هاي مربوط به کار و توليد به عنوان يکي از شاخه‌هاي عبادت و تقرب به خداي متعال

وزارت صنعت، معدن و تجارت

تقويت نوآوري در شرکت‌هاي بزرگ ملي و حمايت از همکاري آن‌ها با شرکت‌هاي دانش­بنيان از طريق ايجاد مشوق‌هاي مختلف

ماده ۳: نظارت و ارزيابي

کليه دستگاه‌هاي مجري اين سند، گزارش اجراي بند مرتبط به وظايف خود را سالانه به دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي نمايند. اين گزارش‌ها بعد از بررسي و در صورت لزوم ارائه در صحن شوراي عالي، جهت استحضار مقام معظم رهبري(مدظله العالي) ارسال ‌مي‌گردد.
ماده ۴: اين سند مشتمل بر۴ ماده و ۳۱ بند، در جلسه ۸۳۰ مورخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۹ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است. ص/۸۳۰.۲
 

حسن روحاني
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي

انتهاي پيام

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar