فارس/ طرح عضویت نمایندگان در ستاد ملی مقابله با کرونا با قید دو فوریت در مجلس تدوین شده و به زودی به هیات رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد.

طرح عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ستاد ملی مقابله با کرونا در مجلس تهیه شده که به زودی به هیات رئیسه تقدیم خواهد شد.

متن کامل طرح عضویت نمایندگان مجلس در ستاد ملی مقابله با کرونا به شرح زیر است:

عنوان طرح: طرح عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ستاد ملی مقابله با کرونا

مقدمه (دلایل توجیهی):

با توجه به اینکه بر اساس بیانات مقام معظم رهبری مقابله با ویروس کرونا نیازمند همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های حاکمیتی است، اما متأسفانه در ستاد مذکور از طرف قوه مقننه به عنوان یکی از قوای سه‌گانه که نهاد قانون‌گذار و ناظر بر رعایت قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی است، هیچ عضو حضور ندارد و رئیس جمهور از شرکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ستاد ملی مقابله با کرونا ممانعت می‌کند، لازم و ضروری است از مجلس شورای اسلامی رؤسای کمیسیون‌های بهداشت و درمان و امور داخلی کشور و شوراها در ستاد مذکور حضور یافته تا به عنوان ناظر هم بر رعایت قوانین در این ستاد نظارت داشته و هم نکته نظرات آن ستاد را به مجلس شورای اسلامی منعکس نموده تا مجلس در تصمیم‌گیری‌های خود در راستای اجرای مصوبات ستاد مذکور اقدام نماید.

عنوان طرح: عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ستاد ملی مقابله با کرونا

ماده واحده - به منظور انجام همکاری و هماهنگی مجلس شورای اسلامی با قوه مجریه در مقابله با ویروس کرونا در سراسر کشور و ایفای نقش نظارتی قوه مقننه، از تاریخ تصویب این قانون رؤسای کمیسیون‌های بهداشت و درمان، امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ستاد ملی مقابله با کرونا (بدون رأی) تعیین می‌شوند. رئیس ستاد مذکور موظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از تشکیل هر جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، کتباً رؤسای کمیسیون‌های مذکور در این قانون را جهت حضور در جلسه دعوت نموده و دستور جلسه ستاد را برای آنها کتباً ارسال نماید. مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات ماده 576 قانون مجازات اسالمی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/3/5 می‌شود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar