برنا/ رييس اسبق قرارگاه خاتم الانبيا گفت: 22 ميليون دلار در شرايط دفاع و حضور در محور مقاومت عددي بود که در سالروز شهادت سردار سليماني مطرح شد چون برخي مي خواستند، اين قهرمان مقاومت کشور را با علامت سوال روبرو کنند. اگرچه مردم ايران آنچنان هشيار هستند که گول چنين شيطنت هايي را نخورند. اين رقم در مقابل 7 هزار ميليارد دلاري که آمريکايي ها در منطقه هزينه کرده‌اند قطره اي از دريا است.
 
رستم قاسمي، وزير اسبق نفت و رييس اسبق قرارگاه خاتم الانبيا، معتقد است: «گزينه‌هاي نظامي نظام مندتر عمل مي کنند و براي حل مشکلات اقتصادي کشور يک سال زمان کافي است» البته او خود را گزينه نظامي نمي داند و زمان را براي مطرح کردن مباحث انتخاباتي مناسب نمي بيند.

مشروح گفت و گوي خبرگزاري برنا با رييس اسبق قرارگاه خاتم الانبيا را در ادامه مي‌خوانيد:

کمبود نفت نداريم/ ريل اقتصاد کشور ما منطقي نيست

با توجه به حضور و سابقه شما که بيشتر در حوزه نفت فعاليت داشتيد؛ دولت 70درصد از بودجه را از نفت دور کرده است. اولا ارزيابي شما از بودجه چيست؟ دوما آيا نفت بايد بفروشيم يا نه؟

ما ابتدا بايد يک بحث بودجه داشته باشيم و بعد اين سوال که اصلا نفت بفروشيم يا نفروشيم. چون اين بحث سال ها است که در موضوعات سياسي و اقتصادي کشور مورد مناقشه افراد است. تا جاييکه من بودجه 1400 را بررسي کرده ام، لايحه دولت با پيش بيني هايي که وجود دارد يعني فروش دو ميليون و سيصد هزار بشکه در روز بسته شده است که به نظر من در شرايط تحريمي، کاري بسيار سخت و نشدني است و اين موضوع براي زماني بوده که ما هيچ گونه تحريمي نداشته باشيم. در ان شرايط است که سقف فروش ما همان دو ميليون و و سيصد يا چهارصد است. اين اشکالي اساسي است که من نمي دانم دوستان با چه مبنايي اين مولفه ها را در نظر گرفته اند. چون از آن موارد اطلاع ندارم مي گويم که در شرايط تحريمي اين کار سخت و نشدني است. نکته دوم اين است که موارد ديگري در بودجه پيش بيني شده که بخشي از آن ها هم غير قابل تحقق است. مثلا فروش املاک و دولت نمي تواند سهمي را که در بودجه گذاشته است محقق کند. ما بخشي از فروشي را که داريم برگردانده ايم چه برسد که بخواهيم چيزهاي جديدي را بفروشيم. اين عدد نيز قابل تحقق نيست و مي تواند موضوع دوم باشد. موضوع بعدي سلف نفتي است که شايد قابل فروش باشد ولي ما هرگز به عددي که گذاشته شده دست پيدا نمي کنيم دليل ان هم روشن است. يعني ما در سه موضوع کلان که بودجه را تشکيل مي دهند مشکل داريم و تحقق اين سه موضوع در شرايط عادي شدني نيست. واقعيت اين است که در مورد بودجه کشور بايد در خصوص بودجه عمومي دولت بحث کرد تا بودجه شرکت ها. در مورد بودجه کشور که دولت 25% متوسط حقوق و ... را صحبت کرده است من فکر مي کنم اين عدد قابل تحقق نيست مگر اينکه با فرضيه ديگري نوشته شده باشد و بايد ديد در سال 1400 چه اتفاقي خواهد افتاد تا اينجا که کسري بودجه روشن است. بنابراين بودجه 1400 بودجه اي است که خوشبينانه پيش بيني شده است.

بخش بعدي سوال اين است که ما نفت بايد بفروشيم يا نه؟! من به عنوان کسي که نه تنها در دوره اي در وزارت نفت بودم بلکه سال ها در قرارگاه خاتم نيز به نوعي کار نفتي مي کردم، عقيده دارم يک بحث اين است که نفت را به فرآورده تبديل کنيم که ساليان متمادي اين مساله با عنوان اينکه خام فروشي نکنيم، مطرح بوده و حرف درستي است. اين حرفي است که کسي نمي تواند اعتراضي روي آن داشته باشد. به لحاظ ارزش اقتصادي براي ما ارزش افزوده دارد و هم اينکه فراورده در شرايط تحريم امکان فروش راحتي دارد ولي فروش نفت خام، سخت است. نکته ديگر اين که امروز حدود 85درصد از سبد انرژي جهان انرژي هاي کربني و فسيلي هستند اين سبد تغيير خواهد کرد. انرژي ريل اقتصاد بوده و مولفه مهمي در دنيا است و مطمئن باشيد که کشورهاي صنعتي امروز به دنبال اين هستند که به سبد انرژي غير هيدروکربني دست پيدا کنند چون اين انرژي در دست ما است. مهمترين کار کشورهاي بزرگ تغيير سبد انرژي دنيا است و اين پيش بيني وجود دارد که از 2040 به بعد مسير اين سبد تغيير کند. ما بيش از 600 ميليارد بشکه نفت درجا داريم بر فرض اينکه امروز با همين راندماني که از بشکه هاي نفتي برداشت مي کنيم مشخص مي شود ما براي بيش از 100 سال بعد هم نفت داريم درحاليکه تکنولوژي هاي آينده، مسير هاي بازيافت برداشت را تغيير خواهد داد. اگر ما فقط 50درصد آن نفت را برداريم براي بيش از دويست سال آينده نفت داريم. ما کمبود نفت نداريم و امروز تنها مولفه اي که مي تواند به زيرساخت هاي کشور کمک کند و کشور را از اين رکود دربياورد اين است که نفت بفروشيم.

فرودگاه جديد استانبول براي دويست ميليون مسافر طراحي شده است اگر هر مسافر 1000 دلار با خود به ترکيه بياورد چه درامدي به دست مي آيد؟! ما هم بايد نفت را استخراج کنيم و زيرساخت هايي را که در کشور ايجاد اشتغال و درآمد مي کند، رونق بدهيم. وعده کن فيکون کردن دو روزه که شدني نيست. ريل اقتصاد کشور ما منطقي نيست و بايد تغيير کند ولي اين کار با چند روز و چند ماه شدني نيست. اما با نفت مي توان اين کار را به سرعت تغيير داد. وقتي بازار تغيير کند جهش توليد اتفاق مي افتد. ما توليد را شوخي گرفته ايم پارسال سربرگ ها رونق توليد بود، امسال جهش توليد و اين هم آخر سال است و ما هنوز به مولفه هاي کار دست پيدا نکرده ايم. درست نيست که جهش توليد داشته باشيم و بعد انبار کنيم درحاليکه بازار و توزيع منطق مي‌خواهد. اين ها مولفه هايي است که بايد قبل از جهش توليد بررسي شود.

اينکه کسي بگويد تحريم ها بي اثر هستند و تاثيري در حال کشور ندارد، حرف بي ربطي است

اشاره‌اي به تحريم ها داشته باشيم، دور زدن تحريم ها در اين شرايط چگونه ممکن است. تحريم ها امروز هوشمندانه هستند و نمي توان به روش هاي سابق بر دور زدن تحريم ها اکتفا کرد. راه حل ايران در اين موضوع چيست؟

در مورد تحريم ها سه مساله وجود دارد که بايد به آن پرداخت. يکي اينکه تحريم ها برداشته شود که خيلي خوب است و هر روزي که اتفاق بيفتد منافعي نصيب ايران خواهد شد. ولي اساسا اينکه کسي بگويد تحريم ها بي اثر هستند و تاثيري در حال کشور ندارد، حرف بي ربطي است. تحريم ها اثر، هزينه و ريسک هاي خودشان را دارند. دور زدن تحريم ها نيز کاري تاکتيکي است و نمي تواند دائمي باشد. دور زدن تحريم ها به اين معني است که شما در جنگي تمام عيار وارد شويد. اولا مديران مخصوص به خودش را مي خواهد هر کسي وارد اين صحنه نمي شود چون عواقبي وجود دارد و بعد ها بايد پاسخ بدهد. بالاخره مساله فروش نفت بوده و کار بسيار سختي است. امروز هم حقير اين کار را به عنوان مسئوليتي که بر عهده من گذاشته شده، انجام مي دهم که کار بسيار سختي است.

اساس تحريم ها در دولت اول کلينتون و تحت عنوان تحريم هاي داماتو شکل گرفت و ادامه پيدا کرد و در زمان اوباما تحريم ها فلج کننده عليه ايران نام گرفت. آن زمان خود ما هم باورمان نمي شد که نفت ايران را تحريم کنند چون درآمد ايران است و دوم تحريم بانک مرکزي تا اقتصاد ايران فلج شود. در آن مقطع ما سه تحريم داشتيم. تحريم هاي آمريکا و تحريم سامان ملل و تحريم اروپا که بند هفت تحريم سازمان ملل موضوع مهمي است. امروز ما تحريم اروپا نيستيم شايد اروپاييان کمک نمي کنند ولي ما تحريم اروپا نيستيم. تحريم سازمان ملل هم نيستيم ولي دور تحريم هاي آمريکا نسبت به قبل افزايش زيادي پيدا کرده است. آن زمان هم تحريم ها سختي هاي خود را داشت و شايد تجربه ما در آن زمان کمتر از امروز بود.

موضوع سوم که مقام معظم رهبري هم اشاره کردند و در کشور ما تا حدي انجام شده ولي کافي نيست، بي اثر کردن تحريم ها است. ما مي توانيم بخشي از تحريم ها را واقعا بي اثر کنيم. وقتي من در وزارت نفت بودم و تحريم ها اتفاق افتاد، ما بسياري از کالاهاي‌مان را از خارج وارد مي کرديم ولي بسياري از اين کالاها را به داخلي ها داديم و آن ها ساختند شرکت هاي بالا دستي نفت تماما دست خارجي ها بود و امروز هيچ شرکت خارجي در صنعت نفت کشور نيست. نشستي در مونيخ بود و من چون رييس اوپک بودم سخنراني داشتم. همه وزراي نفت دنيا در سطح قائم مقام و وزير و... حضور داشتند. بعد از سخنراني گفتند پرسش و پاسخ داريم و با اينکه پيش بيني نشده بود ما گفتيم اشکالي ندارد و بحث هاي مفصلي شد و سوالات زياد بود. يکي از سوالات اين بود که ما مي دانيم وابستگي صنعت نفت ايران چقدر است و چقدر ممکن است شما از اين تحريم ها عبور کنيد؟ من گفتم شما فکر مي کنيد ما چه کاري انجام مي دهيم؟ ما هم مي سازيم مگر انهايي که ساختند از آسمان به زمين آمده بودند. شايد بار اول کيفيتش خوب نباشد ولي بار دوم حتما بهتر خواهد بود. واقعا اين اتفاق افتاد و من مثال هاي زيادي دارم. ما مجبور بوديم و ساختيم و صنعت ايراني شد.

اگر به اول برگردم رفع تحريم ها عالي است و سختي هاي خودش را دارد ولي کاري اساسي است و دور زدن تحريم ها، کاري تاکتيکي، عملياتي و پر ريسک است. همه اين کارها شدني است ولي اگر تحريم ها ادامه پيدا کند مي توان تحريم ها را بي اثر کرد.

اتحاديه اروپا در خصوص رفع تحريم ها کار عملي نکرده است ولي از منظر سياسي در مقابل ترامپ ايستادگي کرد؛ ايران چگونه مي تواند از اين مساله بهره برداري کند؟

اروپا هيچ کمکي به ايران نکرد

در دوره قبلي، ما در تحريم اتحاديه اروپا بوديم در اين دوره اروپا ما را تحريم نکرد ولي به ما کمک هم نکرد. دو ستون پايه در تحريم ها نفت و بانک مرکزي است. اروپايي ها در مورد اين دو بخش به هيچ يک از تعهدات خود عمل نکردند و نه بشکه اي نفت از ما خريده اند و نه دلاري جابجا شده است. در حقيقت اروپا هيچ کمکي به ما نکرد.

برجام تصميم حکومتي بود

پيش بيني شما در مورد دولت بايدن چيست؟ بايدن از ابتدا پرچم سفيدي نشان داده است در اين شرايط تصميمات و عملکرد ما بايد در چه راستايي باشد؟

در آمريکا حرف هاي زيادي زده شده و گفته شده بايد برجام بازنگري شود و تبصره هايي به برجام اضافه شود. به هر حال بايدن طراح تحريم هايي بود که در دوره اوباما صورت گرفت. معمولا تيم دموکرات ها طراح تحريم ها بودند با اينکه ترامپ برخورد بد و وحشيانه اي داشت ولي طراح اين تحريم ها، دموکرات ها بودند و ترامپ تحريم هايي به آن ها اضافه کرد. حتي بعد از عملياتي شدن برجام باز هم ما در دولت اوباما چهل مورد تحريم داشتيم.

اگر آمريکايي‌ها بخواهند به تعهدات خود برگردند و همه تحريم ها رفع شود، برجام پايدار خواهد ماند. مسئولان ايران اعلام کرده اند که اگر آمريکا به همه تعهدات خود برگردد ما هم به تعهدات خودمان عمل مي کنيم و اين مساله به سياست هاي دولت بايدن بر مي گردد. بايد ديد نگاه بايدن در بحث تحريم ها چه خواهد بود.

اينکه برجام خوب بود يا بد موضوعي است که من نمي خواهم به آن ورود کنم چون تصميم حکومتي بود ولي اينکه معاهده اي بين المللي با تلاش هاي فراوان منعقد شد اهميت دارد. به نظر نمي رسد ايران بپذيرد که مجددا با شرطي وارد بحث برجام شود تا تحريم ها لغو نشود. آمريکايي ها بايد بدون قيد و شرط به برجام برگردند اين چيزي است که آمريکايي ها خود امضا کردند و همين دولت پاي برجام را امضا کرده است. بايدن راهبري تحريم ها را بر عهده داشت.

مسئولان کشور و مسئولين وزارت خارجه اين مساله را اعلام کردند که نبايد کلامي به برجام ورود شود بلکه بايد عملي وارد برجام شوند. سال ها است که از سوي طرف هاي برجامي در عمل، اتفاقي نيفتاده است ايران صبر قهرمانانه اي در پيش گرفت و با اينکه طرف هاي مقابل کاري نکردند، مدت زيادي در برجام ماند و همچنان به تعهدات برجامي خود عمل کرد.

آمريکايي ها بايد بدون قيد و شرط به برجام برگردند اين چيزي است که آنها امضا کردند و همين دولت پاي برجام را امضا کرده است.

من فرد نظامي به معناي فرمانده نيستم

فرض بر اينکه شما به عنوان کانديدا نظامي در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت کنيد، دولت نظامي آينده چه رويکردي در قبال برجام خواهد داشت؟

من فرد نظامي به معناي فرمانده نيستم. من در دوران جنگ هم کار رزمي مهندسي مي‌کردم. بعد از جنگ هم کلا در حوزه سازندگي کشور بودم. مقطعي هم در وزارت نفت بودم. وقتي بعد از دولت دهم به سپاه برگشتم به دليل رفاقت و ارتباطات طولاني که با شهيد سليماني داشتم ايشان پيشنهاد دادند که به ايشان کمک کنم و اين فرصت خوبي براي من بود. از اين بابت يکي از بهترين دوران خدمت من بود و شاکرم که خداوند اين فرصت را به من داد چون در کنار شهيد سليماني دانشگاه تربيتي مديريتي وجود داشت.

از دوراني که با شهيد سليماني گذرانديد بيشتر بگوييد ..

من گاهي مي گويم مکتب شهيد سليماني را در همه موارد ببينيد. شهيد سليماني همه اين ها را نوشته است من کمتر آدمي را ديده ام که در دفترچه روزنگارش به طور دقيق و با انشاي خوب از روز جواني اش که فرمانده لشگر ثارالله در جنگ بود تا روز آخرش همه را نوشته باشد. اين گنجينه از شرايط سختي است که ايشان پشت سر گذاشته است. ما در تاريخ ايران نمونه هايي فراوان از فرماندهان شجاع جنگي داريم ولي شهيد سليماني در همه ابعاد قوي بود و اين ناشي از هوش، استعداد و توانمندي ايشان بود که همه شيوه هاي مديريتي را در خود داشت. من بر اين موضوع تاکيد دارم تا بگويم دستاورد هاي محور مقاومت مديون شخص شهيد سليماني است.

حدود 400 ميليارد دلار براي بازسازي سوريه نياز است

دستاورد هاي ما از شهدايي که داده ايم و حمايت از محور مقاومت طي اين سال ها چه بوده است؟ 

اينکه در محور مقاومت چه داده ايم چه به دست آورده ايم، مهم است. امريکايي ها براي داعش هزينه زيادي کردند، در خاطرات کلينتون آمده است که چطور و چگونه با سفر به کشورهاي مختلف داعش را ساخته اند. امريکايي ها رسما اعلام کردند که بوجود آورنده و سازماندهي کننده داعش بودند. هدف داعش اين بود که به ايران برسد و به همين دليل، طيف مسلمان تندرويي را انتخاب کردند تا مسير حرکت آنها در عراق، بستري براي ناامني ايران باشد. ما با اين اقدام عملا توانستيم خارج از مرزهاي‌مان با داعش روبرو شويم و امنيت کشورمان را حفظ کنيم. بايد ديد عدد خرابي داعش در عراق و سوريه چقدر است و اگر اين گروه وارد ايران مي شدند چه مي شد؟! آنطور که سوري ها برآورد کرده اند چيزي در حدود 400 ميليارد دلار براي بازسازي سوريه نياز است در عراق عدد قدري بيشتر از اين است. عراق ثروتمند است و شايد بازسازي عراق سرعت بيشتري داشته باشد ولي منابع سوريه کمتر است و سرعت بازسازي سوريه کمتر خواهد بود. دستاورد ما اين بود که داعش را نرسيده به مرزهاي ايران متوقف کرديم. بايد با اسراي داعش مصاحبه مي شد و آنها ديده مي شدند بايد شهرها و محلاتي که در تصرف داعش بود نمايش داده مي شد و با اقوام و مردم آنجا گفتگو مي شد؛ بايد مردم بدانند داعش چه کرده است. مستند ايزدي ها که در تلويزيون پخش شد کار بسيار سفيدي بود. خود من از قبايلي که در تصرف داعش بودند چيزهايي شنيده ام که قابل بازگويي نيست. ما با تفکر وحشتناک داعش جنگيديم. اين کار انسان دوستانه ما بود که از حاکم شدن اين تفکر وحشي جلوگيري کرديم و آن ها را از روي زمين برداشتيم. ما با کمک به مردم منطقه امنيت مرزهاي خودمان را هم حفظ کرديم.

ما شهيد داديم و برخي از دوستان ما و حتي برادران افغانستاني و پاکستاني ما شهيد شدند که اين ها قيمت ندارند. هزينه هاي اقتصادي نيز صرف شد که با آنچه به دست اورده ايم قابل قياس نيست، من اين حرف را بدون تعصب مي گويم. ما در عراق هيچ گونه هزينه اقتصادي نکرده ايم. اگر به عراقي ها کمک کرده ايم ولو به اندازه يک فشنگ هزينه آن گرفته شده است چون عراق کشور ثروتمندي است و توان دارد. ولي به سوريه کمک هايي کرده ايم. ترامپ گفت ايران 16 ميليارد در مقاومت منطقه هزينه کرده است ولو اينکه ترامپ هيچ گاه حرف درستي نمي زند اما ما هر سال حدود 12 تا 13 ميليارد دلار صادرات فقط به عراق داريم. ما صادر کننده 24درصد از واردات عراق هستيم. ما اگر هزينه اي کرده ايم در قبال آن مابه‌ازايي گرفته ايم. من در مصاحبه اي جزئيات مابه‌ازايي را که از سوري ها گرفته ايم، آورده ام. ما امروز به راحتي به درياي مديترانه متصل هستيم اين بزرگترين دستاورد ژئوپولتيکي ايران بوده و دستاورد بزرگي است که مي تواند به دستاوردهاي اقتصادي ما توسعه ببخشد. همه کشور ها چنين هزينه هايي دارند انگليس چقدر در خارج از سرزمين خود آدم دارد؟! آمريکايي ها براي امنيت خود در خارج از مرزهاي آمريکا چقدر هزينه کرده اند؟! پايگاه آمريکا در قطر با هزينه هاي بسيار زيادي اداره مي شود اين هزينه ها براي چيست؟! اين هزينه ها براي منافع آمريکا است. آنها براي منافع خود هزينه مي کنند.

بحث 22 ميليون دلار شيطنت رسانه‌اي بود

موضوع چمدان 22 ميليون دلاري که مي گويند حاج قاسم براي محور مقاومت از کشور هزينه کرده حواشي زيادي ايجاد کرد، توضيح مي دهيد؟

22 ميليون دلار در شرايط دفاع و حضور در محور مقاومت عددي بود که در سالروز شهادت سردار سليماني مطرح شد چون برخي مي خواستند، اين قهرمان مقاومت کشور را با علامت سوال روبرو کنند. اگرچه مردم ايران آنچنان هشيار هستند که گول چنين شيطنت هايي را نخورند. اما اين رقم در مقابل 7 هزار ميليارد دلاري که آمريکايي ها در منطقه هزينه کرده‌اند، قطره‌اي از درياست.

با اين حساب آيا ما توانسته ايم در بحث بازسازي سوريه ورود کنيم؟

وقتي جنگ تمام شد ما تيمي از بچه هايي بوديم که کار مهندسي مي کرديم و مي خواستيم کشور را بسازيم همين موضوع مصاحبه مفصلي مي خواهد تا من موارد را عرض کنم. در همان زمان هم برخي در کشور اعتقاد نداشتند که بدون حضور خارجي ها بشود کشور را بازسازي کرد ولي شد. به لحاظ زيرساختي کارهاي بزرگي در کشور ما و در دولت آقاي هاشمي و دولت هاي بعدي انجام گرفت. همه اين کارها توسط ايراني ها انجام شد. در کشور ما کساني که خود مسبب جنگ بودند سامسونت هاي خود را آماده کرده بودند تا در بازسازي ايران شرکت کنند و منافعي ببرند. امروز هم لقمه 4 ميليارد دلاري بازسازي سوريه از اين موارد است. امروز مپنا در سوريه نيروگاه مي سازد تا برق خود را بفروشد و درآمد کسب کند. قيمت تمام شده سيمان در ايران 22 دلار بيشتر نيست اين سيمان به قيمت 80 دلار در سوريه خريد و فروش مي شود. اين ها ظرفيت هاي اقتصادي حضور ايران در سوريه است در حاليکه اولويت اول با ما است و توافق نامه آن امضا شده است.

فعلا کانديدا کم نداريم

بحث کانديدا نظامي در انتخابات 1400 مطرح است. آيا شما قصد کانديدا شدن داريد؟

در شرايط فعلي، کشور مسائل اقتصادي پيچيده اي دارد ما هم با مردم در ارتباط هستيم. بسياري از سفرهاي من با تاکسي و اسنپ است. اولين کار من سوال از آن ها است و مي پرسم چه خبر؟! چند وقت پيش با اسنپ مي امدم، هم من و هم ايشان ماسک زده بوديم از من پرسيدند که آقا ما شما را کجا ديده بوديم؟ گفتم فکر کن، گفت شايد در سينما شما را ديده بودم بعد گفت رييس فلان بانک نيستيد چون من بعضي وقت ها آنجا مي آيم و کم کم به دولت احمدي نژاد رسيد. همين آقا گفت که سه نفر از اعضاي خانواده من سه شيفت با اين ماشين کار مي کنيم. وضعيت اين طور است؛ وضعيت اقتصادي خوب نيست. انتخاباتي کردن فضاي کشور يعني فراموش کردن همه چيز با اين وضعيت بد. من در همه دولت ها کار کرده ام و در هيچ کدام نگاهي سياسي نداشته ام. برداشت خود من اين است که دولت ها مي آيند و مي روند ولي مردم هستند و نظام هست و زيرساخت هاي کشور ماندگار هستند. من با اين نگاه کار کرده ام و امروز هم بخش قابل توجهي از وقت من در اين مسير صرف مي شود. ما با شرقي ها کار مي کنيم و 4 صبح ما 8 صبح چيني ها است بايد همان زمان مذاکره کنيم. بر عکس موضوع را با غرب داريم و امروز اوقات ما به همين صورت، سرگرم تامين نيازهاي کشور مي شود. فعلا هم کانديدا کم نداريم.

ساختار نظامي مي تواند به طور نظام‌مندتري تصميمات اداره کشور را اخذ کند

باتوجه به صحبتي که در مورد سبقه اقتصادي خود داشتيد آيا اين سابقه مي تواند در بحث کانديدا نظامي تاثيري داشته باشد؟

ما نظاميان بخصوص بچه هاي سپاه نه دانشکده افسري رفته ايم و نه دوره اکادميک ديده ايم. چند روز پيش در يک گردهمايي در برج ميلاد دختر شهيد سليماني نامه اي را که پدرش براي او نوشته بود، خواند. او نوشته بود که من فکر نمي کردم روزي نظامي بشوم. فکر نکنيد که پدرتان اينجا آمده تا آدم بکشد. ما هم اينطور بوديم ما روز اولي که امديم هيچ دوره نظامي نديديم کار من، مهندسي و عمراني بود و از روز بعد از جنگ در کار سازندگي کشور بودم و بعد هم به وزارت نفت رفتم و امروز هم کار اقتصادي انجام مي دهم. مجموعه بچه هايي که مثل ما در حوزه نظامي حضور داشتند، چنين تفکري دارند. اگر دقت کنيد زيرساخت هاي بنيادي دنيا توسط نظاميان ايجاد شده است اين تجربه در دنيا وجود دارد. ساختار نظامي مي تواند به طور نظام‌مندتري تصميمات اداره کشور را اخذ کند. چه کسي آمريکا را ساخته است؟! در کره که به اندازه استان اصفهان ما است و درآمد ساليانه آن چند برابر کشور ما است، کار به دست چه کساني انجام شد؟ کتاب خاطرات ژنرال پارک به فارسي ترجمه شده و موجود است اين کتاب را بخوانيد. دختر او کار سياسي خاصي نداشت ولي چون دختر ژنرال پارک بود، ساخت کره مديون او است کره اي ها هم به او راي دادند.

 اينکه کسي بگويد يک شبه و يک ساله کشور را درست مي کنم، وعده هاي توخالي داده است

 آقاي رفيق دوست در مصاحبه اي با ما اعلام کردند يک کانديدا نظامي شايد بتواند يک ساله وضعيت کشور را به سطح نرمال برساند نظر شما چيست؟

من فردي اقتصادي هستم و روي اين موضوع کار مي کنم. شايد کمتر کسي در کشور وجود داشته باشد که در همه حوزه ها کار کرده است. اينکه کسي بگويد يک شبه و يک ساله کشور را درست مي کنم، وعده هاي توخالي داده است. اين وعده ها دست نيافتني است ولي اينکه در زماني منطقي تغيير ريل در کشور داشته باشيم، زمان زيادي نمي‌خواهد. در يک سال مي شود تغيير ريل را طراحي کرد. ما برنامه داريم؛ سند چشم انداز و سياست هاي اصل کلي نظام و برنامه هاي 5 ساله وجود دارد ولي تغيير ريل کشور براي ده تا دوازده چالش اصلي کشور اهميت دارد. روند اصلاح اين چند چالش اصلي يک سال وقت مي خواهد.

همه مشکلات اقتصادي هستند

اگر در انتخابات شرکت کنيد اولويت شما براي اصلاح چيست؟

براي اين تصميم گيري ها زود است ولي هر کسي که بيايد بايد مشکلات اصلي کشور را پيش روي خود بگذارد. همه مشکلات اقتصادي هستند. در نظر سنجي ها بالاي 80درصد از مردم مشکل نان و آب دارند؛ مشکل اقتصاد است. ما 360 شاخص فرهنگي در کشور داريم شما به عنوان رسانه از کدام يک از اين موارد اطلاع داريد و به کداميک توجه بيشتري مي شود؟! اما بخش قابل توجهي از همين مسائل فرهنگي و اجتماعي در اقتصاد ريشه دارد. هر کسي که مي خواهد فرمان اداره کشور را به دست بگيرد، بايد به اقتصاد کشور توجه کند. دولت اتوبوسي است که راننده آن رييس جمهور است. هر کسي که مي خواهد رييس جمهور اين کشور شود، بايد اين فرمان را به دست بگيرد. سه چهار ماه پيش در دنياي اقتصاد مقاله اي داشتم که ترک ها در کجا بودند و به کجا رسيده اند پس اين کار شدني است.

در خصوص نگاه اقتصادي و نظامي سردار سليماني صحبت کنيد

شهيد سليماني به تمام معنا رفيق، فرهنگي و اجتماعي بود. او سياستمداري حرفه اي و ديپلماتي توانمند بود. من در برخي از جلسات در حوزه ديپلماسي با او بودم. او وقتي وارد جلسه اي مي شد در پايان به انچه که گفته بود، دست پيدا مي کرد. هوشمندي او در حوزه اقتصاد براي خود من بسيار جالب توجه بود با اينکه ايشان کار اقتصادي زيادي نکرده بودند. خاطرات من و شهيد سليماني زياد است و به فرصت ديگري نياز دارد. من دوست دارم از ابعاد شهيد سليماني حرف بزنم در اين شش سال براي من دانشگاه عجيب و غريبي فراهم شد. ايشان در سخت ترين شرايط جنگ به ياد چيزهايي بود که هيچ فرماندهي به آنها فکر نمي کرد ولي او به يادشان بود. شهيد سليماني در خصوص خانواده، اجتماع و فرهنگ ويژگي هاي منحصر به فردي داشت. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar