ايسنا/ رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پرداخت يارانه در بلندمدت را خطاي راهبردي دانست و گفت که بهتر است به جاي پرداخت يارانه نقدي، قدرت خريد مردم را افزايش دهيم.

محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مصوبه کميسيون تلفيق درباره افزايش مبلغ يارانه‌هاي نقدي در سال ۱۴۰۰ گفت: حمايت از مردم به روش متمکن سازي آنها بهتر از اين است که کمک يارانه‌اي به مردم بدهيم. اين حمايت روش‌هاي مختلفي دارد؛ کافي است ما در حوزه مسائل ارزي روشي را دنبال کنيم که موجب تقويت ارزش پول ملي شود، به اين معني که قدرت خريد مردم که طي سال هاي اخير از دست رفته برگردانده شود.

روش‌حمايت از مردم الزاما کمک يارانه‌اي نيست
وي افزود: شما ممکن است حقوق ۵ ميليون توماني يک نفر را ۵۰ درصد افزايش دهيد و حقوق او به ۷.۵ ميليون تومان برسد اما وقتي در همين شرايط تورم ۶۰ درصد بشود يعني قدرت خريد آن فرد نسبت به حقوق ۵ ميليون توماني‌اش کمتر شده است در همين حال ممکن است حقوق ۵ ميليون توماني يک فرد را افزايش ناچيز بدهيم و حقوق او به ۶ ميليون تومان برسد ولي قدرت خريد را که به واسطه تورم کاهش يافته برگردانيم. در اين صورت توان و قدرت خريد مثلا به هشت ميليون تومان افزايش مي‌يابد. اين هم يک روش است. حتما لازم نيست شما پول به مردم بدهيد و منابع را در قالب يارانه توزيع کنيد. روش‌هاي کمک به مردم و حمايت از آن‌ها الزاما کمک يارانه‌اي نيست و ما مي‌توانيم قدرت خريد مردم را برگردانيم.


مردم مي‌گويند يارانه نمي‌خواهيم ولي قدرت خريد ما را به زمان دلار ۳۵۰۰ توماني برگردانيد
نماينده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: در زمان دولت آقاي احمدي نژاد وقتي به خاطر شوک ارزي سال هاي ۹۰ و ۹۱ دلار از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان افزايش پيدا کرد خيلي از مردم مي گفتند ما نمي خواهيم يارانه بگيريم، کل يارانه ما مال دولت باشد اما قدرت خريد ما را به زمان دلار ۱۰۰۰ توماني برگردانيد. من فکر مي کنم الان مردم همين را مي گويند که يارانه نمي خواهيم ولي قدرت خريد ما را به زمان دلار ۳۵۰۰ توماني برگردانيد.
پورابراهيمي خاطر نشان کرد: پس اساس اين است که متمکن سازي خانوارها را از محل روش هايي غير از پرداخت ها داشته باشيم. در کنار اين زماني اضطراري پيش مي آيد، مثلا شوک ارزي اتفاق افتاده و وضعيت کرونا کسب و کار را تحت تأثير قرار داده و شرايط معيشتي مردم با مشکل مواجه شده است. در اين صورت در بازه زماني کوتاه مدت براي گذار بايد کمک هايي کنيم مثل کمک هاي اورژانسي که در سيل و زلزله انجام مي شود. شما در روز اول در جايي که سيل آمده نمي گوييد جاده درست مي کنم بلکه روز اول مواد غذايي و وسايل گرمايشي و سرمايشي مي رسانيد و اين کار در بازه زماني کوتاه مدت انجام مي‌شود، تا ۲۰ سال بعد از سيل اين کار انجام نمي شود.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: اگر اقدام مجلس براي يک حمايت کوتاه مدت باشد در کنار يک حمايت کامل دائمي تحت عنوان تقويت بنيه اقتصادي خانوارها به واسطه افزايش سرانه درآمد کشور و تقويت ارزش پول ملي و ايجاد اشتغال قابل قبول است. در اين صورت به تدريج مردم متمکن مي‌شوند و نيازي به يارانه ندارند. اين در ميان مدت و بلندمدت تحقق پيدا مي کند.

يارانه دادن به قاطبه جامعه در ميان مدت و بلندمدت حتما خطاي راهبردي است
وي تأکيد کرد: اگر ما در مجلس نگاه کوتاه مدت براي سال ۱۴۰۰ داشته باشيم حتما اين مي تواند مبنا باشد اما اگر رويکرد پرداخت يارانه استمرار پيدا کند و بخواهيم سال ۱۴۰۱ هم با همين روش ادامه بدهيم حتما خطاي راهبردي است و اشکال دارد. ما بايد بعد از شش ماه يا يک سال وضع درآمدي خانوارها را به واسطه توانمندي بهتر کنيم و بايد مردم را متمکن کنيم، نبايد آنها را براي دريافت يارانه به دولت وابسته کنيم. در عين حال جمعيتي در جامعه هستند که به دلايل مختلف متمکن سازي آن ها امکان پذير نيست همان طور که در بقيه دنيا هم چنين افرادي هستند. آنها جامعه هدف هستند که بايد به آن ها کمک شود مثل افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي و کساني که شرايط خاصي دارند. اما اينکه به قاطبه جامعه و کل کشور در ميان مدت و بلندمدت يارانه بدهيم حتما خطاي راهبردي است.
پورابراهيمي يادآور شد: پرداخت يارانه در کوتاه مدت و براي يک بازه زماني مي تواند مبنا داشته باشد ولي اگر استمرار پيدا کند و پايه اي براي حرکت آينده شود حتما اين مسير نمي تواند ادامه يابد ضمن اينکه بايد عواقب و آثار تورمي ناشي از پرداخت هاي نقدي را ببينيم تا اثر تورمي، پولي که به مردم مي دهيم را ذوب نکند. اگر ما ۱۰۰ واحد به مردم پول مي دهيم و اثر تورمي ۱۲۰ واحد است يعني ما يک چيزي هم از آنها مي گيريم. تورم يعني گرفتن پول از دست مردم. اگر آثار تورمي يا مکانيزم ها به نحوي باشد که خارج از حد منطقي و نرمال و تورم اعلامي بانک مرکزي باشد طبيعتا مفهوم ساده اين افزايش مبلغ يارانه اين است که در ظاهر عددي تعلق مي گيرد اما در باطن بيش از آن عدد از جيب مردم خارج مي شود که هيچ کدام از آن ها را عقل منطقي و نگاه کارشناسي نمي‌پذيرد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس درباره اينکه آيا مجلس با نظر کميسيون تلفيق مبني بر افزايش مبلغ يارانه ها موافقت خواهد کرد يا نه، گفت: بستگي دارد با چه نگاهي جلو برويم. ممکن است بگوييم اين کار کوتاه مدت است و مثلا براي يک سال و در راستاي گذر از اين بازه زماني که مردم در فشار هستند اين کار را انجام دهيم در اين صورت عيبي ندارد ضمن اينکه بايد عواقب ناشي از تورم وابسته به تزريق نقدينگي در جامعه را ببينيم و مکانيزم هايي را در نظر بگيريم که اين اثر تورمي کمترين باشد. اينها نکات مهمي است و اگر خارج از اين باشد اشکالات جدي دارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar