خبرآنلاين/ معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رئيس جمهور رشته توئيتي درباره سخنراني روحاني در مرقد امام راحل منتشر کرد.

عليرضا معزي معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهور در رشته توييتي نوشت:
امروز رييس‌جمهور روحاني از «امام تهران» گفت؛ از تکيه‌ي امام بر قدرت مردم به عنوان قدرت اصلي آن هم در روزگار انقلاب‌هاي حزبي/چريکي و کودتاهاي نظامي؛ از انتخاب قدرت نرم توسط امام گفت و از به رخ کشيدن سرمايه اجتماعي در ابَررويداد۱۲بهمن، روزي که يوم الخميني بود.

روحاني از نطق امام در۱۲بهمن گفت، نخستين نطق پس از ۱۴سال تبعيد، نطق تهران؛که منشور انقلاب اسلامي بود و منحصر به مشروعيت ديني نبود و بر عقلانيت و مقبوليت تمرکز داشت و سلطنت را غيرعقلاني و غيرمقبول مي‌دانست. نطقي که امام به صراحت در آن گفت پدران ما اولياي ما نيستند.

رييس‌جمهور راه امام را که تنها بر ولايت شرعي‌اش تکيه نکرد و با پشتوانه‌ي مردم، دولت تعيين نمود به عنوان شاخصه‌ي «امام تهران» برجسته کرد؛ راهي که حاکميت اسلام را با حکومت مردم تلفيق مي‌کند. روحاني، راه امام را در روخواني از کلام امام نمي‌داند، او از اجتهاد در کلام امام سخن گفت.

رييس‌جمهور، تأکيد امام بر حاکميت نسل امروز بر سرنوشتش را يادآور شد و حضور بيش از دو سوم شهروندان در انتخابات را نماد حاکميت اين نسل دانست. در نگاه روحاني، مشارکت بيش از ۷۰درصدي نسل امروز در انتخاباتي پرشور و رقابتي، نه فقط رأي به ثمره‌ي انقلاب که رأي به شجره‌ي انقلاب خواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar