خبرآنلاين/ حسين کمالي، عضو سازوکار اجماع ساز اصلاح طلبان مي‌گويد: در نهاد اجماع‌ساز جديد، اشخاص حقيقي صاحب حق رأي نيستند در نتيجه تفاوت‌هاي اساسي وجود دارد و احتمال اينکه مجموعه جديد بتواند به نتيجه برسد بسيار بيشتر از شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان است.
به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، اصلاح طلبان در حالي از نهاد اجماع ساز جديد براي انتخابات سال آينده رونمايي کرده اند که برخي همچنان درباره کارکرد اين نهاد اجماع ساز ترديد دارند چه آنکه برخي اصلاح‌طلبان بر اين باورند اين نهاد اجماع ساز شبيه همان شوراي عالي سياستگذاري است که در آن نقش احزاب، چندان که بايد مورد توجه قرار نمي گرفت و نفوذ شخصيت هاي حقيقي در آن، غالب بود.

حسين کمالي، چهره سياسي اصلاح طلب و دبيرکل حزب اسلامي کار نظر ديگري دارد. او بر اين باور است که اين نهاد جديد با شوراي عالي سياستگذاري تفاوت هاي اساسي دارد. او به ايراد مهم شوراي قبلي در خصوص داشتن حق رأي از سوي اشخاص حقيقي اشاره مي کند و به خبرگزاري خبرآنلاين مي گويد:«در نهاد اجماع‌ساز جديد، اشخاص حقيقي صاحب حق رأي نيستند.»

کمالي تاکيد دارد: احتمال اينکه مجموعه جديد بتواند به نتيجه برسد بسيار بيشتر از شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان است.


مشروح مصاحبه با حسين کمالي، سياستمدار اصلاح طلب را بخوانيد؛

********
*آقاي کمالي! به نظر مي رسد نهاد جديد اجماع ساز اصلاح‌طلبان، تفاوت چنداني با شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان ندارد و برخي ايراداتي که به آن سازوکار گرفته مي شد همچنان در اين نهاد جديد هم وجود دارد، ارزيابي شما چيست؟ تفاوتي بين اين دو سازوکار مي بينيد؟

بله، يقينا اين نهاد جديد، با شوراي عالي سياستگذاري تفاوت‌هاي اساسي دارد. در واقع در شوراي عالي سياستگذاري، تعداد اشخاص حقيقي که حضور پيدا کردند بسيار زياد بود و عمدتا کساني بودند که از سابقه سياسي و تجربه کافي برخوردار نبودند به بيان ديگر افراد شناخته‌شده‌اي نبودند و با جمع شخصيت‌هايي که اکنون براي اين نهاد اجماع‌ساز انتخاب شده اند بسيار متفاوت بودند.

اشخاص حقيقي در نهاد جديد حق رأي ندارند

نکته ديگر اينکه اشخاص حقيقي که در نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان انتخاب شده‌اند نقش مشاور را برعهده دارند و به نوعي عضو مجموعه اجماع‌ساز يا عضو جبهه نيستند بلکه تنها به ارائه مشورت مي‌پردازند. در حالي که در شوراي عالي سياستگذاري، اشخاص حقيقي صاحب حق رأي بودند از اين رو بعضي از احزاب به داشتن حق رأي اين اشخاص حقيقي، معترض بودند.  درحالي که در نهاد اجماع‌ساز جديد، اشخاص حقيقي صاحب حق رأي نيستند در نتيجه تفاوت‌هاي اساسي وجود دارد و احتمال اينکه مجموعه جديد بتواند به نتيجه برسد بسيار بيشتر از شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان است.

اشخاص حقيقي فقط نقش مشاوره دارند

*حضور همين شخصيت‌هاي حقيقي، ايرادي بود که به شوراي قبلي هم وارد بود ارزيابي شما از تاثير شخصيت‌هاي حقيقي پرنفوذ در سايه کمرنگ شدن نقش احزاب چيست؟

واقعيت اين است که از اشخاص حقيقي دعوت شده تا از نظرات آنها استفاده شود. به هر حال اين اشخاص در جلسات نظرات خود را بيان مي‌کنند ديگران يا نظرات آنها را مي‌پسندند يا نمي‌پسندند.

*در مجموع آيا نگاه شما نسبت به اين سازوکار جديد مثبت است يا ...؟

به هر حال کار بدون ايراد وجود ندارد بنابراين طبيعي است که ايراداتي دارد اما اين که فکر کنيم عملکرد اين نهاد جديد مشابه شوراي پيشين خواهد بود، بنابراين اين گونه نيست بلکه متفاوت است.


درباره نحوه مديريت نهاد جديد  تصميمي گرفته نشده است

*درباره سازوکار مديريتي و همينطور استمرار يافتن اين سازوکار اجماع‌ساز آيا تصميمي گرفته شده که به چه نحوي باشد؟

در اين باره هنوز تصميمي گرفته نشده است در واقع وقتي اعضاي مجموعه نهايي شدند درباره سازوکار مديريتي اين سازوکار تصميم‌گيري خواهند کرد. در مورد استمرار يا عدم استمرار فعاليت اين نهاد بايد گفت که استمرار فعاليت نهاد جديد بستگي به نظر احزاب دارد.

هيئت رئيسه سني،  ابتدا نهاد جديد را اداره خواهند کرد

*هيئت رئيسه اين نهاد آيا شبيه به شوراي عالي سياستگذاري است يا متفاوت از آن؟

در مورد نحوه اداره جلسات نهاد جديد مورد نظر طبيعتاً خود اعضاي جلسه تصميم خواهند گرفت که جلسه چگونه اداره شود و با چه آيين نامه هايي برنامه ها به نظم درآيد بديهي است در هر جلسه ابتدا هيئت رئيسه سني انتخاب و بعد  هيئت رييسه دائمي، اداره امور را در دست خواهند گرفت اما اينکه هيئت ‌رئيسه دائمي به چه شکل و شيوه‌هايي، کار را اداره خواهند کرد احتمال دارد روساي دوره‌اي شوراي هماهنگي، مسئوليت  اداره امور را عهده دار باشند و يا اعضاي هيئت رئيسه اي  به همين منظور انتخاب شود.

خاتمي شخصيت مورد احترام اصلاح طلبان است اما....

* به نظر مي‌رسد برخي به دنبال پنهان کردن نقش آقاي خاتمي در اين نهاد اجماع‌ساز هستند در حالي که نقش او در به حرکت درآوردن بدنه رأي اصلاح‌طلبان غيرقابل انکار است، علت رفتار دوگانه اصلاح‌طلبان درباره نقش خاتمي را در چه مي دانيد؟

واقعيت اين است که آقاي خاتمي يک شخصيت ذي نفوذ در مجموعه اصلاح ‌طلبان است و مورد احترام همه اصلاح‌طلبان است اما يکي از مشخصه‌هاي مهمي که اصلاح‌طلبان دارند و بايد هم داشته باشند اين است اهل فکر، تدبر و تصميم و اقدام جمعي هستند بنابراين اينکه بخواهيم تصور کنيم اصلاح‌طلبان فرد محور هستند و يک فرد محوريت اين جريان را برعهده دارد براي مجموعه اصلاح‌طلبان، چندان پسنديده نيست. در نتيجه نقش آقاي خاتمي در جريانات اصلاح‌طلب پوشيده نيست.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar