مدارا/ عضو جبهه اصلاحات با اشاره به تقاضای همتی و مهرعلیزاده برای شرکت در جلسه مجمع گفت: موضع رسمی اصلاحات همانی است که خانم منصوری عنوان کردند. قبول دعوت از این دو شخصیت به معنای عدول از آن ضوابط نیست.

حسن رسولی درباره درخواست مهرعلیزاده و همتی برای ارائه برنامه به جبهه اصلاحات گفت: در آئین نامه و فرایند مصوب قبلی از بین ۱۴ نفر پیشنهادی توسط اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات فقط ۹ نفر ثبت نام کردند که هر ۹ نفر احراز صلاحیت نشدند. آقایان مهرعلیزاده و همتی جزو آن ۱۴ نفر و ۹ نفر نبودند. به عبارتی این دو شخصیت بر اساس پیشنهاد و دعوت جبهه اصلاحات ایران وارد عرصه نشدند.

وی ادامه داد: من هم در فضای مجازی این خبر را دیدم ولی اصل تقاضانامه این دو نامزد را شخصاً ندیدم که این دو شخصیت هم نزدیک به اصلاح طلبان هستند تقاضا کرده باشند با حضور در مجمع عمومی به فرایند مصوب مذکور بپیوندند. چنین تقاضایی حسب آئین نامه باید به هیئت رئیسه داده شود و هیئت رئیسه بررسی اولیه را روی آن انجام دهد و در مجمع عمومی بیاید. من شخصاً با دعوت از این دو چهره انتخاباتی موافق هستم مشروط به اینکه هر دو نفر ضوابط و شرایط جبهه اصلاحات را بپذیرند. البته این نظر شخصی است و باید ببینیم نظر جمعی چیست و من فکر می کنم در اولین جلسه آقای مهندس نبوی به عنوان رئیس جبهه اصلاحات ایران این موضوع را به بحث بگذارند و مورد تصمیم گیری واقع شود.

او تصریح کرد: موضع رسمی اصلاحات همانی است که خانم منصوری عنوان کردند. قبول دعوت از این دو شخصیت به معنای عدول از آن ضوابط نیست. به هر حال دو تقاضا متوجه جبهه است و اخلاقاً صحیح نیست که مورد پذیرش قرار نگیرد. مهم این است که جبهه اصلاحات ایران از هدف و راهبردهای مصوب خود عدول نکند که من فکر نکنم چنین اتفاقی بیفتد.

عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که با توجه به فضای انتخابات آیا جبهه لیستی برای شورای شهر ارائه میدهد گفت: من پیش بینی می کنم که طی روزهای آینده جبهه اصلاحات ایران برای انتخابات میاندوره ای مجلس حوزه تهران که آقای محجوب نامزد ما هستند و هم برای انتخابات شوراها که علی رغم ردصلاحیت گسترده هنوز هم امکان ارائه لیست داریم، به جمع بندی برسیم و نامزدها را اعلام کنیم البته باز یادآوری می کنم این نظر فردی من است و موضع رسمی جبهه را سخنگوی محترم جبهه اعلام خواهد کرد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar