آخرین خبر/ نتایج نظر سنجی‌ها بعد از برگزاری مناظره اول بر اساس پیمایش ملی انجام شده توسط مرکز کیو آنالتیکز منتشر شد.

بخش اول
 بر اساس یافته‌های پنجمین پیمایش ملی کیو، پس از برگزاری اولین مناظره تلویزیونی بین نامزدهای انتخابات، حجم آرای سرگردان نسبت به قبل از مناظره نه تنها کاهش نیافته، بلکه به میزان کمی افزایش یافته‌است. به عبارتی هیچ‌یک از نامزدها نتوانستند آرای سرگردان را به نفع خود جذب کنند.

بخش دوم
 یافته‌های پنجمین پیمایش ملی کیو نشان می‌دهد، پس از برگزاری اولین مناظره تلویزیونی بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، نسبت افرادی که پیش از مناظره قصد شرکت در انتخابات داشتند تغییر معناداری نداشته‌است. ولی نسبت افرادی که برای شرکت در انتخابات تردید دارند مقدار کمی رشد داشته‌است.
مرکز افکارسنجی کیو با در نظر گرفتن ضریب محافظه کاری و نرخ عدم همکاری در نظرسنجی، همچنان میزان مشارکت را در مقطع زمانی فعلی با حاشیه خطای چهار درصد، ۴۳درصد پیش بینی می‌کند. 

مقایسه تغییرات آرای سید ابراهیم رییسی در برابر آرای مردد، پیش و پس از اولین مناظره تلویزیونی.

کیو آنالتیکز؛ جهان از دریچه اعداد

https://www.keyou.ir

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar