نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
سیاسی

بیانیه جبهه اصلاحات ایران درباره اعتراضات کارگری

منبع
آخرين خبر
بروزرسانی
بیانیه جبهه اصلاحات ایران درباره اعتراضات کارگری

آخرين خبر/ جبهه اصلاحات ايران طي بيانيه‌اي تسريع رفع تحريم‌ها براي پاسخگويي به مطالبات کارگران را خواهان شد.
 

در کانال رسمي اين جبهه آمده است:
در هفته‌هاي گذشته شاهد گسترش اعتراض و اعتصاب گروه‌هايي از کارگران کشور بوده‌ايم. برخورداري از حق تشکل و تجمع و اعتراض، افزايش حداقل دست‌مزد متناسب با افزايش قيمت‌ها، پرداخت بدون تعويق دستمزدها، بهبود ايمني و امکانات و استانداردهاي بهداشتي در محيط کار و برخورداري از حق مرخصي منصفانه از جمله مطالبات به حقي است که کارگران معترض مطرح کرده‌اند و پاسخ‌گويي به اين مطالبات براي کليهٔ کارگران کشور مطلوب است. 

در سال‌هاي اخير و به ويژه تحت تاثير تحريم‌هاي گسترده و بي‌سابقهٔ ترامپ عليه ايران، عموم کارگران و کارمندان رسمي کشور، حتي از آن‌ها بيشتر کارگران و کارمندان پيماني، از آن‌ها هم شديدتر کارگران غيررسمي و از همه نگران‌کننده‌تر ‌بيش از ۷ ميليون خانوار ايراني که حتي يک عضوشان هم حقوق ثابت نمي‌گيرند تحت فشار معيشتي شديدي قرار داشته‌اند. تامين منابع مورد نياز براي پاسخگويي به مطالبات بر حق عموم کارگران کشور مستلزم تسريع رفع تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران است. همچنين براي حل ريشه‌اي مساله و کاهش نارضايتي همهٔ کارگران، به رسميت‌شناسي حق تشکل و افزايش قدرت چانه‌زني جمعي نيروي کار نيز ضرورت دارد. افزايش امنيت شغلي کليهٔ کارگران و تقويت تور حمايتي (از جمله بيمهٔ بيکاري و ضمانت آموزش عمومي باکيفيت و خدمات سلامت عمومي) هم از لوازم بهبود شرايط زندگي کارگران است که مستلزم رفع تحريم‌ها و کاهش شدت بحران اقتصادي، و البته افزايش کيفيت و ظرفيت حکمراني، پذيرش لوازمِ سياستي و نهاديِ توسعهٔ‌ فراگير و متوازن و پايدار، و بهبود سازوکارهاي کارآمد بازتوزيع عادلانه‌تر ثروت است.

جبههٔ اصلاحات ايران ضمن دفاع از حقوق و مطالباتِ بر حق کارگران، از مجموعهٔ‌ نهادهاي حکمراني مي‌خواهد به تجديد نظر در سياست خارجي و رفع سريع تحريم‌ها براي مهار بحران اقتصادي و ممکن‌سازي پاسخگويي به مطالبات کارگران اولويت دهند.

جبههٔ اصلاحات ايران
۲۲ تير ۱۴۰۰

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره