مدارا/ هاشمي طبا براين باور است: رييسي بايد از کابينه خود  افراد توانائي را استفاده کند  که تخصص و توانائي در زمينه مربوطه را داشته باشند. از اسامي که ديده ايم فکر نمي کنم آن توانائي ها وجود داشته باشد.

سيد مصطفي هاشمي طبا، درباره کابينه دولت سيزدهم گفت: قطعاً بايد افراد توانمند و علاقه مند انتخاب شوند. اين موضوع را نيز اشاره کنم با توجه به اينکه خيلي مي گويند دولت رييسي فراجناحي است بعيد مي دانم باشد. آقاي رئيسي خود بايد سبک و سنگين کند که با چه افرادي مي توانند کار کنند. به نظر من، فراجناحي بودن کابينه بعيد است. اسامي کانديداهاي وزراتخانه هاي منتشر شده قطعاً از اين افرادي هستند که احساس نزديکي به آقاي رئيسي مي کنند، انتخاب مي شوند. آقاي رئيسي بايد افرادي را که مي توانند با ايشان کار کنند را انتخاب کنند.

وي درباره جلسات رييسي با وزرا دولت دوزادهم تصريح کرد: به نظر من، مسئله خاصي نيست و اطلاعات از وزراي دولت دوازدهم دريافت مي کنند که اين هم ايرادي ندارد و حتي مي تواند کمک کننده برطرف شدن مشکلات کشور باشد. نظر پرسيدن عيب نيست.

هاشمي طبا در پاسخ به اين سوال، احتمال وجود دارد وزرا دولت کار و کرامت از کابينه دوزادهم نيز باشد اظهار داشت: خيلي بعيد است. معمولاً از کساني که اسامي آنها منتشر شده، انتخاب مي شود. هيچ يک از وزراي فعلي دولت روحاني در ليستي که منتشر شده مطرح نيستند. بنابراين، استنباط من اين است که از وزراي کابينه دوازدهم استفاده نمي شود.

او درباره بحث جوانگرايي در دولت سيزدهم گفت: هر کسي براي جوانگرايي توجيهي مي کند. ممکن است بگويند ما برخي جاها تجربه را بر جواني ترجيح مي دهيم. اين واژه جوانگرايي معنايي ندارد. افرادي بايد در راس کار باشند که توانايي جسمي، توانايي ذهني و توانايي تخصصي و کارآمدي داشته باشند، سن در اينجا مهم نيست.

وي با اشاره به صحبت هاي رييسي در مشهد که اشاره به مديران انقلابي و جهادي داشت تصريح کرد: بايد ديد مصداق هايي که آقاي رئيسي عنوان مي کنند چه کساني هستند. خيلي خوب است جوان انقلابي، فهميده، باتجربه و متخصص باشد بسيار عالي است که در امورات مديريتي استفاده شود.

او با بيان اينکه رييس دولت منتخب با براي تشکيل کابينه اولويت بنديش چه مواردي باشد تصريح کرد: هيچ کسي نمي تواند مشکلات داخلي و بين المللي را برطرف کند، هر کسي را انتخاب کنند  باز مشکلات ما مواردي ديگر است و به اين سادگي قابل رفع نيست. به هر حال بايد افراد توانائي باشند که تخصص و توانائي در زمينه مربوطه را داشته باشند. از اسامي که ديده ايم فکر نمي کنم آن توانائي ها وجود داشته باشد. به دليل اينکه کار سخت و پيچيده تر از اين است که بتوان به سادگي مشکلات را برطرف کرد. ان شاالله بتوانند اين کار را انجام دهند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar