فارس/ سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس با تأکيد بر اينکه طرح صيانت از فضاي مجازي به‌دنبال انسداد پلتفرم‌هاي خارجي نيست، گفت: در اين طرح تلاش شده بستري امن براي رونق کسب و کار و رشد علم در فضاي مجازي فراهم شود.

نشست خبري حجت‌الاسلام مجيد نصيرائي سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي امروز (دوشنبه، 4 مردادماه) در محل مجلس و به منظور بررسي ابعاد مختلف طرح صيانت از حقوق کاربران در فضاي مجازي و سـاماندهي پيام رسـان‌هاي اجتماعي برگزار شد.
نصيرايي در اين نشست با بيان اينکه ساماندهي فضاي مجازي يکي از موضوعات بسيار مهم و دغدغه هاي جدي بسياري از دلسوزان و خانواده هاي ايراني در ساليان طولاني بوده است، گفت: انتظار مي رفت همچون تمام کشورهاي دنيا بتوان با ايجاد چارچوب، ضابطه و قانون اين فضا را به نحو مطلوبي مديريت کرد.
وي ادامه داد: دولت‌هاي مختلف و ادوار مجلس نسبت به موضوع ساماندهي فضاي مجازي دغدغه داشتند و طرح‌هايي نيز پيشنهاد و پيگيري شد اما در نهايت به نتيجه نرسيدند و متاسفانه به رغم اينکه اين مسئله بسيار مهم بوده اما تاکنون مديريت صحيح آن مدنظر قرار نگرفته و هر زمان که پيرامون ساماندهي آن مباحثي مطرح شده عده اي دانسته يا نادانسته بيشتر به حواشي آن پرداختند.
سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس تصريح کرد: طرح کنوني حاصل بيش از 2 هزار ساعت کار کارشناسي و فني بوده که توسط کارشناسان، نخبگان و مسئولان دستگاه ها و مجموعه هاي مختلف صورت گرفته است اما برخي اين طرح را اصلا نخوانده اند و از آخرين تغييرات اعمال شده بر آن نيز اطلاعي ندارند به همين دليل با بيان اينکه تدوين آن با هدف فيلترينگ و انسداد پلت‌فرم‌هاي خارجي صورت گرفته ذهن مخاطبان را به اين سمت مي برند و ساماندهي را به انسداد و فيلترينگ معني مي کنند و اين در حالي است که طرح مذکور يکي از اولويت ها و ماموريت هاي اصلي مجلس يازدهم و براساس واقعيات، نيازها و ضروريات جامعه در حوزه حکمراني تدوين شده و از 14 ماه گذشته تاکنون در حال بررسي است.
نصيرائي خاطرنشان کرد: اين طرح در کميسيون فرهنگي به عنوان پيش نويس تهيه شده و در آن تمرکزي بر فيلترينگ صورت نگرفته بلکه ساماندهي و حمايت از پيام رسان ها، نخبگان و فعالان حوزه فضاي مجازي مدنظر قرار گرفته است علاوه بر آن براي قانوني که در اين زمينه تصويب شود ضمانت اجرا نيز تعيين شده است.
وي افزود: در سال 96 شورايعالي فضاي مجازي مصوبه اي براي ساماندهي اين فضا داشت که در آن آمده بود هر فردي که بخواهد در اين فضا سکويي براي ارائه خدمات ايجاد کند چند خصوصيت بايد داشته باشد از جمله اينکه فعالان اين فضا بايد ثبت نام کنند بعد براساس مقررات تعيين شده فعاليت کنند ضمن اينکه پلت‌فرم ها بايد در ايران دفتر داشته و نماينده ايراني الاصل داشته باشند اما اين مصوبه بيش از 4 سال است که اجرا نشده چرا که ضمانت اجرايي نداشته است.
سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس يادآور شد: ضمانت اجرايي که ما براي اين مصوبه تعيين کرديم اين است که اگر مديران يا دستگاه هاي مربوطه به مواد آن توجه نکرده و آن را اجرا نکنند براي آن ها از انفصال خدمت مديران تا ساير محروميت‌هاي قضايي در نظر گرفته شده است.
وي افزود: جاي تعجب دارد در آمريکا 270 قانون براي مديريت فضاي مجازي وجود دارد اما در ايران اين فضا رها شده است و اين در حالي است که در هيچ کجاي دنيا اينگونه نيست که وضعيت توليد محتوا و دسترسي‌ها ساماندهي نشوند از سوي ديگر در ايران بسياري از پيام رسان‌هاي داخلي نه تنها حمايت نشدند بلکه 70 درصد پهناي باند در اختيار پلت‌فرم هاي خارجي است.
نصيرائي تصريح کرد: موفقيت ما در حوزه فضاي مجازي در گرو حمايت از پيام رسان‌هاي داخلي است کما اينکه سال گذشته اغلب مردم از نرم افزار وِيز استفاده مي‌کردند اما در پي حمايت هاي صورت گرفته دو نرم افزار نشان و بلد ايجاد شد که در اين زمينه بسيار موفق هم عمل کردند.
وي عنوان کرد: ما در اين طرح به اين نکته توجه کرديم که تجربه هاي تلخ گذشته در اين حوزه تکرار نشود ضمن اينکه افراد در بدنه توليد نتوانند قانون را دور زده و فيلترشکن توليد کنند از سوي ديگر استفاده از فضاهاي فاقد مجوز را براي دستگاه هاي دولتي و حاکميتي ممنوع کرده و براي آن ها جرم انگاري کرديم اما قرار نيست کاربران براي استفاده از فيلترشکن محدود شوند ضمن اينکه براي آن ها جرم انگاري صورت نگرفته است.
سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس اظهار کرد: در اين طرح، اين مجوز به پيام رسان هاي خارجي همچون اينستاگرام و توئيتر داده شده است تا براساس ضوابط تعيين شده در اين طرح فعاليت کنند و اگر نپذيرند تا زماني که يک جايگزين مشابه چه داخلي و چه خارجي براي آن تعيين نشده کسي اجازه فيلتر کردن آن پلت‌فرم را ندارد.
وي تاکيد کرد: ما اين ضعف را قبول داريم که در مورد تبيين اين طرح در فضاي مجازي بايد بهتر عمل مي شد که در شرايط کنوني آن را پيگيري مي کنيم ضمن اينکه بايد به اين نکته اشاره کنم که اولويت ما در تدوين اين طرح ساماندهي فضاي مجازي است و در اين مسير تحت تاثير جوسازي ها قرار نگرفته و کار را فني و کارشناسي دنبال مي کنيم اما هر ابهام و اشکالي که مطرح شود نيز بررسي کرده و آن ها را رفع مي کنيم و پيشنهادات را نيز مدنظر قرار مي دهيم.
نصيرائي تاکيد کرد: قرار است بررسي اين طرح در صحن در قالب اصل 85 دنبال شود به اين دليل که فرصتي داشته باشيم تا آن را به طور تخصصي تر و فني تر بررسي کنيم همچنين تا قانوني جامع و پخته در اين حوزه ايجاد شود همچنين به دنبال اين هستيم که اين قانون به صورت آزمايشي اجرا شود که اگر اجراي آن با آسيب، ايرادات و ضعفي همراه بود در چند سالي که به اجراي آن مهلت داده شده اشکالات را رفع کرده و تدبيري بيانديشيم.
وي در ادامه در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه آيا براي اينکه اين طرح براساس اصل 85 بررسي شود با شوراي نگهبان رايزني شده است و آن را پذيرفته است، گفت: ما فقط پيرامون اين طرح يک صحبت اوليه با شوراي نگهبان داشتيم اما بايد در اين مورد با شوراي نگهبان صحبت کنيم.
نصيرائي در پاسخ به سوال يکي ديگر از خبرنگاران که خواسته بود پيرامون نحوه ساماندهي فضاي مجازي و عدم فيلترينگ اپليکيشن هاي مختلف شفاف سازي شود، افزود: اگر برخي پلت‌فرم هاي خارجي به دليل عدم پذيرفتن ضوابط تعيين شده در اين طرح فيلتر شدند و پيام رسان هاي داخلي براي جايگزين شدن مورد حمايت قرار گرفتند چنانچه نتوانند به خوبي رقابت کنند چه پيش بيني در اين زمينه داشته ايد، گفت: ما در اين طرح براي نحوه توليد محتوا، استفاده از پهناي باند و حمايت مالي و معنوي از پلت‌فرم هاي داخلي پيش بيني کرده ايم ضمن اينکه وقتي براي مسئولان و دستگاه ها جرم انگاري شده است به گونه اي که حق فعاليت در پلتفورم هايي که ضوابط اين طرح را نپذيرفته اند را ندارند در اين شرايط موظف مي شوند ضمن فعاليت در پلت‌فرم هاي داخلي از آن ها حمايت مالي و معنوي کنند ضمن اينکه براي تبليغات در آن ها نيز فضا ايجاد مي شود که مي توانند از اين طريق کسب درآمد کنند همچنين بايد به اين نکته توجه کنيم که عدم موفقيت پلت‌فرم هاي داخلي در گذشته به عدم حمايت دستگاه ها برمي گشت از سوي ديگر ما در اين طرح شرايطي را ايجاد کرديم که از اطلاعات کاربران حفاظت شود و اگر خلافي در اين زمينه صورت گرفت پلت‌فرم هاي مربوطه بايد پاسخگو باشند ضمن اينکه بسياري از خانواده ها در مورد مباحث فرهنگي اين فضا حساسيت هايي دارند چرا که در شرايط کنوني تمام کودکان و نوجوانان بدون سطح بندي در اين فضا فعال هستند بنابراين بايد اين روند مديريت شود.
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم در پاسخ به يکي ديگر از خبرنگاران که خواسته بود به پشتوانه نظري اين طرح اشاره شود آن هم در شرايطي که فضاي مجازي در شرايط کنوني به بستري براي شفاف سازي و اطلاع رساني پيرامون بيان مطالب خلاف واقع و يا سوءاستفاده برخي مسئولان تبديل شده است، بيان کرد: ما بايد از فضاي مجازي که به محيطي مستقيم با زندگي مردم تبديل شده است و تمام طرح هاي جامع در آن شکل مي گيرد حراست کرده ضمن اينکه ضرورت دارد در جهت پيشبرد اهدافي برمبناي عدالت، مبارزه با فساد، ظلم ستيزي و دغدغه آحاد جامعه آن را ساماندهي کنيم همچنين با توجه به اينکه در دنيا براي مرزباني هزينه مي شود ما نيز بايد در ايران قاعده اي براي آن تعريف کنيم تا ديگر کشورها براي جامعه ما چارچوب تعريف نکنند.
وي در پاسخ به سوال يکي ديگر از خبرنگاران که پرسيد چرا مجلس يازدهم به رغم مشکلات اقتصادي بسياري که وجود دارد به موضوع ساماندهي فضاي مجازي پرداخته و با حذف کلمه فيلترينگ و به معناي حمايت ممکن است ضوابطي را ايجاد کند که اشتغال خانگي مردم را مسدود کند ضمن اينکه مردم به پلت‌فرم هاي داخلي اعتماد ندارند براي اين موضوع چه تدبيري انديشيده ايد، افزود: در ابتدا شورايعالي فضاي مجازي که به رياست رئيس جمهور تشکيل مي شود در سال 96 مصوبه اي جهت تعيين ضوابط فعاليت در اين فضا ايجاد کرد و شرايطي را براي فعاليت کاربران در اين فضا در نظر گرفت اما ضمانت اجرايي نداشت ضمن اينکه به اين مجلس هم ارتباطي ندارد و ما فقط براي آن ضمانت اجرايي گذاشته و براي مسئولاني که به آن توجه نکنند از برخورد قضايي تا انفصال از خدمت در نظر گرفتيم بنابراين چرا سعي مي کنيد مجلس را در اين زمينه تخريب کنيد اول طرح را بخوانيد و بعد مستند بگوييد کدام بند آن به محدودسازي مشاغل خانگي اشاره کرده اند از سوي ديگر در اين طرح آمده اگر پيام رسان يا هر سکوي ارائه خدمت در فضاي مجازي مشابه داخلي يا خارجي نداشته باشد و يک سوم کاربران در آن فعال باشند اجازه فيلتر کردن آن داده نمي شود.
نصيرائي در پاسخ به سوال يکي ديگر از خبرنگاران در مورد اينکه اگر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مدت 8 ماهي که براي آن تعيين شده تا به وظايفي که براي اين وزارتخانه در اين حوزه تعيين شده بپردازد اگر نتواند در اين مدت به وظايف خود عمل کند چه اتفاقي خواهد افتاد، يادآور شد: در مورد وظيفه وزارت ارتباطات پيرامون مدت 8 ماهه که بايد نسبت به رعايت ضوابط توسط پلت‌فرم ها ورود پيدا کند بايد بگوييم اگر تغييرات مندرج در اين طرح اعمال نشد تا زماني که نياز کاربران در حوزه اقتصادي فرهنگي و ايجاد محيطي امن، باکيفيت شبيه پلت‌فرم هايي که در آن فعال هستند رفع نشود و جايگزين مناسبي براي آن ها پيدا نشود به فعاليت خود ادامه مي دهند.
سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس در ادامه در پاسخ به يکي ديگر از خبرنگاران که به اين نکته اشاره کرده بود که برخي مسئولان رسمي کشور در قالب ايجاد حساب غيررسمي در برخي پلت‌فرم ها به طور رسمي حرف مي زنند چه ضمانت اجرايي براي آن ها در نظر گرفته شده است، تاکيد کرد: ما اين موضوع را پيش بيني کرده و براي آن ها مجازات تعيين کرده ايم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar