خبرآنلاين/ احمد سالک از اعضاي جامعه روحانيت مبارز بر اين باور است که گمانه‌زني‌ها و ليست‌هايي که هر روز از کابينه رئيسي مطرح مي‌شود بر اساس طلبکاري و سهم خواهي است.

زمان کمي تا روي کار آمدن دولت سيزدهم باقي است اما چينش کابينه بحث اصلي اين روزهاي گعده‌هاي مختلف اصولگرايي است از انواع درخواست‌ها گرفته تا تعيين تکليف‌هايي که برخي چهره‌ها براي ابراهيم رئيسي انجام مي‌دهند.

حجت الاسلام احمد سالک نماينده پيشين مجلس و از اعضاي جامعه روحانيت مبارز در گفت و گو با خبرگزاري خبرآنلاين بر اين باور است که همه تصميمات درباره کابينه آينده به رئيسي مربوط است و نبايد وارد سهم خواهي شد.

او با يادآوري اين شعار ابراهيم رئيسي در زمان ثبت نامش در انتخابات رياست جمهوري که گفته بود "هر خانه يک ستاد"، تاکيد دارد  آن کسي که مي خواهد کار کند و تصميم بگيرد شخص رئيس جمهور است. آقاي رئيسي بعد از اينکه انتخابات تمام شد اعلام کردند تمام ستادهايش بسته شود و کسي سهم خواهي نکند و جلوي اين مسئله را گرفتند.

سالک با بيان اينکه درباره گمانه‌زني‌ها و ليست‌هايي که هر روز از کابينه رئيسي مطرح مي‌شود نمي‌توان قضاوت کرد، مي‌گويد ما هم مطالعه مي کنيم و مي بينيم که چه خبر است، بعضي ها شايسته اين مسائل نيستند. پيداست بر اساس طلبکاري و سهم خواهي است.

مشروح مصاحبه خبرگزاري خبرآنلاين با حجت الاسلام احمد سالک نماينده پيشين مردم اصفهان در مجلس دهم و از اعضاي جامعه روحانيت مبارز را مي‌خوانيد؛

*************

*آقاي سالک! دولت آقاي رئيسي کمتر از دو هفته ديگر روي کار مي آيد، پيش بيني شما از چالش هاي پيش روي دولت رئيسي با توجه به مشکلاتي که کشور به واسطه کرونا و تحريم ها با آن مواجه است چيست؟،

سي و دو سال در کشور، در سايه دولت هاي مختلف، ريل گذاري‌هاي خاص صورت گرفته است. دولت سيزدهم با ريل‌هايي که در مسائل اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، آموزشي و .. گذاشته شده، رو به رو است و سه راه حل دارد؛

نخست، تغيير ريل است که کار سختي است و زمان مي برد، دوم، اصلاح ريل است که اين کار ميان مدت است و قابل اصلاح است. سومين راه حل اين است که روي ريل‌هاي گذشته حرکت کنند، اگر بخواهند روي ريل‌هاي گذشته حرکت کنند همين مشکلاتي که الان با آنها رو به رو هستيم را شاهد خواهيم بود.

رئيسي بايد اصلاح ريل گذاري ها را دنبال کند
 لذا بايد اصلاح ريل‌گذاري قانوني و مسائل دستورالعمل ها و بخشنامه ها را همراه با سياست وحدت بين جزاير مختلف دولتي انجام دهند، يعني اگر قرار است بخشنامه‌اي براي کشاورزي از وزارت جهادکشاورزي صادر شود بايد وزارت صمت، بانک مرکزي و دستگاه هاي ذيربط هماهنگ شوند و به جاي پنج بخشنامه يک بخشنامه صادر شود تا جامعه را به ثبات اصلي برساند. بنابراين اين تغيير ريل با اين شکل قابل توجه و قابل اصلاح است و توان آن هم وجود دارد.

اولويت اصلي رئيسي معيشت مردم است
آقاي رئيسي به عنوان رئيس جمهور منتخب ، سي و دو سياست را اعلام کرده و اولويت اصلي ايشان معيشت مردم است. ضرورتا بايد دولت چند خصوصيت داشته باشد؛ نخست، وزراء مربوطه اي که به مجلس معرفي مي شوند همگرا و هم سو باشند و با سياست هم افزايي حرکت کنند اين نکته بسيار مهم  است، علاوه بر اين بايد روحيه انقلابي و جهادي داشته باشند و شب و روز براي آنها معنايي نداشته باشد. علاوه بر اينها ايمان راسخ به يک تحول بزرگ داشته باشند، مردم گرا و حق گرا باشند و بر اساس اصل عدالت يعني اعتدال در مسير حرکت و جلوگيري از هرگونه افراط و تفريط کار را پيش ببرند.

کارآمدي وزراء با بررسي عملکرد و سوابق آنها نقش آفرين است يعني اگر عملکرد مديريتي قوي و باسابقه بسيار روشن و خوبي داشته باشند کارآيي هم دارند، بايد خلاقيت داشته باشند ، قدرت ارتباطات آنها قوي باشد و واقعا با رئيس جمهور هم سويي داشته باشند نه اينکه در مقابل او حرکت کنند. اين مجموعه مي‌تواند تحول بزرگي را در سطوح  مختلف کشور ايجاد کند و به آن اصلاح ريل گذاري بپردازد.

دولت آينده بايد از قدرت ارتباطات بين المللي برخوردار باشد
نکته ديگر اين است که دولت آينده بايد از يک قدرت ارتباطات بين المللي برخوردار باشد، با سياست رفع موانع رشد توليد ملي و ارتقاء سطح توليد کشور هم از نظر کيفي و هم از نظر کمي در سطح بين المللي قدرت رقابت داشته باشد، در حقيقت اقتصاد صادرات محور بايد هدف اصلي آنها باشد.

نکته ديگر اين است که از شبکه هاي نفوذ در بُعد کارشناسي به طور جدي بايد جلوگيري شود و لازمه آن يک نظارت قوي است يعني وزير زماني که در جاي نظارت نشست از دفتر خودش تا تمام زيرمجموعه هاي دستگاه هاي خودش را بايد اعتماد کامل داشته باشد چون کارشناس ها هستند که گاهي با انديشه هاي غربي مي پزند و وزير مجبور مي شود امضاء کند و در نهايت آثار منفي آن را در سطح جامعه مي بينيم.

نبايد با دنيا قطع رابطه کنيم
لذا دقت در انتخاب مديران (مديران کارآمد) در سطح کشور مي تواند در راستاي آن تحول عظيم، کار را با سرعت پيش ببرد و معناي آن اين است که ما بايد با دنيا ارتباط داشته باشيم و نبايد قطع رابطه کنيم به اين دليل که در آسياي ميانه، ۶۰۰ ميليون نفر افرادي را داريد که بازار مصرفي جمهوري اسلامي در تمام محصولات و توليداتشان است که اين تنها يک قلم آن است، در آمريکاي لاتين به همين ترتيب، در کشورهاي اروپايي هم همينطور است، در ۱۵ کشور همسايه ما ميدان و ظرفيت حضور توليداتمان را داريم و بايد دقت کافي داشته باشيم بنابراين دولت بايد يک دولت کارآمد، فعال، جهادي، انقلابي، به روز و هم افزا باشد.

نظارت ها بر دولت بايد عميق باشد نه صرفا در حد گزارش
*بحث نظارت را که مطرح کرديد، به نظر شما علاوه بر نظارت مجلس، چه تشکل هاي ديگري، احزاب و ساير هيئت ها مي توانند به عنوان ناظر عمل کنند؟

دو نوع نظارت داريم؛ يک نظارت ملي که در قالب امر به معروف و نهي از منکر است، مردم بايد نسبت به مسئولين نظارت ملي داشته باشند، دولتمردان هم بايد بر مسائل مردم نظارت کنند يعني نظارت امر به معروف و نهي از منکر يک نظارت متقابل است ولي يک سري دستگاه هاي تخصصي داريم که رسالت آنها نظارت است، مثل ابزار نظارتي که قانون اساسي در اختيار مجلس قرار داد، مثل دستگاه هاي نظارتي قوه قضاييه، مثل  دستگاه هاي نظارتي امنيتي و اطلاعاتي که در کشور هستند. آنها بر اساس ماموريت ها و تخصصشان بايد اين نظارت ها را عميق کنند، نظارت ها از حالت سطحي بايد به عمق قضايا برود يعني تنها به گزارش مدير اکتفا نکنند و بايد در عمق گزارش بروند و ببينند درست است يا نادرست.

گمانه زني‌ها درباره کابينه رئيسي براساس طلبکاري و سهم خواهي است
*ليست هايي که از کابينه آقاي رئيسي گمانه زني و منتشر مي شود، به نظر شما چقدر جدي است؟افرادي که مطرح هستند را شما تا چه حد شايسته و کارآمد مي دانيد؟ به نظر شما اين گمانه ها و ليست هايي که منتشر مي‌شود چقدر به ويژگي‌هاي فوق نزديک هستند؟

سايتي که آقاي رئيسي اعلام کردند تا مردم نظر دهند، کاري زيبا و مردمي بود مثل همان حرکتي که در انتخابات داشتند "هرخانه يک ستاد"، اين بسيار مفيد است يعني مشارکت دادن مردم در تنظيم دولت آينده که کار زيبايي است اما آن کسي که مي خواهد کار کند و تصميم بگيرد شخص رئيس جمهور است، از بين ۵ هزار نفري که معرفي کردند، اولا نشان مي دهد که در بُعد مديريتي و نيروي انساني ظرفيت کشور بسيار بالا است، ثانيا از بين آنها بايد کساني را که کامل تر، جامع تر، متعهدتر و متخصص تر هستند را انتخاب کنند.

من الان درباره اينها هيچ قضاوتي ندارم، ما هم مطالعه مي کنيم و مي بينيم که چه خبر است، بعضي ها شايسته اين مسائل نيستند. پيداست بر اساس تحرکات جريانات سياسي، طلبکاري و سهم خواهي است و براي بعضي‌ها هم قضاوت زود است و بايد ببينيم که آقاي رئيسي چه کساني را معرفي مي کنند.

رئيسي پس از انتخابات ستادهايش را بست تا کسي سهم خواهي نکند اما....
*بحث سهم‌خواهي که اشاره کرديد، از نظر شما چقدر جدي و نگران کننده است؟ با توجه اينکه ايشان هم گلايه هايي داشته اند.

آقاي رئيسي بعد از اينکه انتخابات تمام شد اعلام کردند تمام ستادهايش بسته شود و کسي سهم خواهي نکند، جلوي اين مسئله را گرفتند اما اصلاح طلبان و برخي جريانات ديگر دنبال طلبکاري و سهم خواهي هستند. همين الان روزنامه‌هاي زنجيره اي به جاي اينکه پاسخگوي گذشته ويران باشند، طلبکار شدند و جاي طلبکار و بدهکار تغيير کرده است که بسيار بد است.

حضور کانديداهاي انصرافي در کابينه به تصميم رئيسي بستگي دارد
*از نگاه شما کانديداهايي که به نفع آقاي رئيسي انصراف دادند حتما بايد در کابينه باشند؟

بستگي به تصميم رئيس جمهور دارد.

رئيسي براي کابينه‌اش دنبال شايسته‌ها است
*يعني مي‌گوييد ممکن است برخي از آنها شايسته باشند و در کابينه قرار بگيرند...

حتما. ايشان فردي است که به دنبال شايسته‌ها است حتما بررسي مي کند تا فرد شايسته را انتخاب کند ولي ما در مقام نظارت نيستيم و اين کاري است که ايشان بايد تصميم بگيرند.

*آيا خودتان پيشنهاد يا ليستي از وزراء يا معاونين را به آقاي رئيسي ارائه داده ايد؟ آيا امکان دارد جامعه روحانيت ليستي را معرفي کند يا خير؟

من از جامعه روحانيت اطلاعي ندارم ولي خود من ليستي که رايزني کرده ام را برايشان فرستاده ام و اينکه چقدر از اين ليست استفاده شود را نمي دانم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar