ايسنا/ دبيرکل مجمع ايثارگران گفت: اين حزب در حوزه دفاعي، سياسي و اجتماعي ظرفيت داشته و مي تواند به کشور کمک کند. دنبال مطالبه اي براي خود نبوده و هيچ‌ سهمي هم نمي خواهيم  فقط دنبال مطالبات مردم هستيم.

جواد امام، دبير کل مجمع ايثارگران درباره ضرورت کمک جريان هاي سياسي به دولت سيزدهم براي حل مشکلات کشور، اظهار کرد: کمک بايد معنا شود. کمک وقتي است که يک جريان سياسي در سياستگذاري ها و تصميم سازي ها مشارکت داشته باشد. ما بيشتر به اين بخش فکر مي کنيم  تا اينکه در دولت حضور داشته باشيم.
 
وي تاکيد کرد: استفاده از همه ظرفيت هاي کشور ضرورت دارد و رييسي بايد اثبات کند که همه را به مشارکت مي گيرد و از همه ظرفيت هاي کشور استفاده مي کند. ما در مجمع ايثارگران  دنبال مطالبه اي براي خود نبوده و هيچ‌ سهمي هم نمي خواهيم  فقط دنبال مطالبات مردم هستيم.

امام يادآور شد: مجمع ايثارگران يک انباشت تجربه اي از ۴ دهه گذشته دارد و در حوزه دفاعي، سياسي و اجتماعي ظرفيت داشته و مي تواند به کشور کمک کند. مجمع ايثارگران براي برنامه ريزي و ارائه راهکار براي مديريت چالشهاي موجود در استان‌هاي مرزي قطعا داراي تجارب و پتانسليهاي بالايي است.

وي با بيان اينکه هرگونه اقدامي از سوي جريان هاي سياسي  نيازمند مشاهده تغيير در رويکرد دولت‌ آينده است، تصريح کرد:تجديد نظر در سياست هاي داخلي و مشارکت پيدا کردن مردم در تصميمات و استفاده از تمامي ظرفيت هاي انساني موجود در کشور فارغ از تقسيم بندي هاي خودي و غير خودي و شنيدن صداي منتقدان و فراهم نمودن آشتي دوباره مردم با نظام ضرورتي است زيرا موفق نشدن رييسي به معناي موفق نشدن نظام خواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar