برنا/ دبيرکل مجمع زنان اصلاح طلب اظهار کرد: قطعا کساني که نه به صورت رسمي بلکه به صورت غير رسمي از رئيسي حمايت کرده اند انتظاراتي دارند اما اگر ايشان از ابتدا به اين سهم خواهي ها تن بدهند بعدها با مشکل روبرو مي شوند.
 
«زهرا شجاعي»، دبيرکل مجمع زنان اصلاح طلب، در گفت و گو با برنا در رابطه با شرايطي که دولت رييسي مستقر مي شود و اولويت هاي او گفت: انتخابات برگزار شد و دولت در حال شکل گيري است و مردم در سختي هاي معيشتي و نگراني هايي هستند که براي آينده دارند. هر دم از اين باغ بري مي رسد و طرح هايي که در مجلس مطرح مي شوند و مساله آب و برق و خوزستان همه اين ها شرايط خوبي را براي کشور رقم نزده است. حال مردم اصلا خوب نيست و در اين شرايط اميدواريم دولت آينده بتواند با درک صحيحي از شرايط داخلي و بين المللي اقداماتي انجام دهد و تصميماتي بگيرد و به حل بحران ها و مشکلات کمک کند و وحدت و انسجام و همبستگي بين مردم را بيشتر کند.
 
او افزود: طبيعتا اولين اقدام رسمي دولت تشکيل کابينه است. کابينه نقشي تعين کننده در تقويت اعتماد مردم به دولت و ايجاد آرامش و اميد نسبت به آينده دارد. يکي از مهمترين و اساسي ترين کار رييس جمهور تشکيل کابينه است که يکي از سخت ترين کار ها است با توجه به اينکه ايشان اعلام کردند مستقل وارد شده اند و حمايت هيچ جريان سياسي و رسمي را نداشتند اين مساله بايد در ترکيب کابينه خودش را نشان بدهد. يعني شکل گيري نيروهايي که به لحاظ سياسي افراطي نباشند و از يک مقبوليت و کارآمدي و توانمندي برخوردار باشند. بايد دقت شود تا افرادي که انتخاب مي شوند مورد سوال و اعتراض بخش مهمي از جامعه نباشند.

شجاعي در رابطه با سهم خواهي اصولگرايان از رييسي براي پست هاي کابينه ادامه داد: سياستي که ايشان به کار برد و اعلام کرد مستقل آمده است براي همين بود تا باب سهم خواهي را ببندد و انتظار در گروه هاي مختلف ايجاد نشود و ايشان مجبور به پاسخگويي نباشند. قطعا کساني که نه به صورت رسمي بلکه به صورت غير رسمي از ايشان حمايت کرده اند انتظاراتي دارند اما اگر ايشان از ابتدا به اين سهم خواهي ها تن بدهند بعدها با مشکل روبرو مي شوند.

دبير کل مجمع زنان اصلاح طلب در مورد سياستي که رييسي در مناظرات به کار برد و خود را مستقل معرفي کرد، تصريح کرد: سياست ايشان يک تاکتيک تبليغاتي در دوران انتخابات بود چه کسي مي تواند باور کند که آقاي رييسي بدون حمايت اصولگرايان و بخش عظيمي از جريان اصولگرايي و حوزه هاي سياسي و فرهنگي موفق شده است ولي بعد از کانديداتوري ايشان، جريانات بسياري اعلام حمايت کردند و راي دادند.

او افزود: انتظار مي رود بر اين کابينه مُهر نسبت داشتن به جريان خاصي زده نشود. در اين دوره به کابينه اي تکنوکرات نياز است شايد برخي تکنوکرات را بد تعبير کنند من مي خواهم بگويم ما به کابينه اي توانمند نياز داريم. کابينه اي که به مسائل آشنا باشد و به حوزه هاي تخصصي اشراف داشته باشد. اگر ايشان بخواهد کابينه اي سياسي بچيند مسلما با موفقيت روبرو نمي شود.

شجاعي با بيان اينکه مجلس به وزير زن براي رييسي راي اعتماد نمي دهد، ياداور شد: با توجه به فرايندي که در سال هاي اخير و به طور مشخص از دوره اصلاحات رخ داد و ساختار کابينه مردانه شکسته شد و از سال 76 دو زن وارد کابينه شدند خوشبختانه در طي دوره هاي بعدي و حتي در دولت آقاي احمدي نژاد که ديدگاه و تئوري موضوع زنان را نداشت شاهد حضور زنان در کابينه بوديم. در مقطعي حتي ما چهار زن در کابينه داشتيم و اين انتظار و توقع جامعه به حدي رسيده که نمي توان کابينه را صددرصد مردانه کرد.

او افزود: در کابينه سه سطح نيرو داريم يک سطح وزرا هستند که در ارتباط با معرفي وزرا من بعيد مي دانم خانمي پيشنهاد شود و اگر پيشنهاد شود، بعيد مي دانم از مجلس تاييد بگيرد اين مساله نگرشي است. شايد در جاهايي همراهي با دولت باشد ولي باور به مديريت زنان در جامعه نهادينه نشده بخصوص در ذهن طيفي که امروز اکثريت را در مجلس دارند. اما در سطح معاونان مي توانند و چاره اي ندارند و بايد از خانم ها استفاده کنند. دست رييس جمهور در انتخاب معاونين باز است و نيازي به راي اعتماد ندارد و احتمالا آنجا اين کار را انجام بدهند در سطوح نهادها و سازمان ها نيز اين روند طي اين دوره مسدود نخواهد شد و موضوع مديريت زنان چندان به عقب بر نمي گردد.

اين فعال سياسي اصلاح طلب با اشاره به تکليفي که اصلاح طلبان طي ۴ سال پيش رو دارند، توضيح داد: اصلاح طلبان به عنوان يک جريان سياسي و احزاب اصلاح طلب بايد به کارکردهاي ديگري که احزاب دارند توجه کنند. کارکرد فعالان سياسي فقط شرکت در انتخابات نيست، ما بايد بعد از اين مدت به اين نتيجه رسيده باشيم و به اين حقيقت پي برده باشيم که شرکت در انتخابات مهم است ولي فعاليت سياسي محدود به شرکت در انتخابات نيست و اصلاح طلبان برنامه دارند و با فعال کردن ساير برنامه ها از جمله رصد دولت و نظارت بر رفتار آنها و تعيين خط مشي و ارائه سياست هاي کلي مي توانند وارد فاز فعاليت سياسي در قالب نظارت بر دستگاه هاي دولتي و حاکميتي شوند و باعث تقويت و انسجام و وحدت بيشتر بين اصلاح طلبان باشند و منجر به کمک به دولت و حاکميت شوند. 

شجاعي ادامه داد: هدف از کار حزبي و سياسي مخالفت، جنگ و دعوا نيست بلکه هدف کمک به انجام بهتر کارها است. اين رصد عالمانه و مشفقانه مي تواند به دولت در تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها کمک کند از جمله نکات مثبت آن اين است که چون بحث جنگ قدرت نيست و تعامل فکري و علمي و برنامه اي وجود دارد موجب انسجام و رفعت بيشتري بين اصلاح طلبان خواهد بود.

او با بيان اينکه رييس جمهور منتخب بايد با طرح هايي مثل صيانت از فضاي مجازي مقابله کند گفت: نفس اين کار و محدود کردن فضاي مجازي تحت عنوان صيانت يک طرف ماجرا است و زماني که انتخاب شد بسيار بي رحمانه بود زيرا در روزهاي پاياني دولت موجود، فرصت دخالت و اعتراض فراهم نيست و دولت آينده نيز مستقر نيست. امکان تلاش و برنامه ريزي و مخالفت براي هر دو دولت بسته است. اگر همانطور که آقاي رييسي در تبليغ انتخاباتي خود اعلام کرده است و در برنامه ها و شعارهاي خود گفته است عمل شود اين طرح کاملا مغاير با آن شعارها است و به اقتصاد مردم ضربه مي زند. من نگران اين هستم که خشم فروخورده مردم در سال هاي اخير به دليل فشاري که با اين موارد بر مردم و جامعه وارد مي شود سر باز بزند و مثل کبريتي بر انبار باروت باشد و بعد از آن کنترل موضوع سخت خواهد بود و انشاالله با درايت و برنامه ريزي کار شود و اجازه ندهند که به مردم فشار بيايد و به قول معروف راه تنفس بر مردم بسته شود. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar