مهر/ وزير امور خارجه با بيان اينکه من شهادت مي‌دهم که هيچکدام از مذاکره کنندگان، هيچگاه به آمريکا اعتماد نکردند، گفت: نبايد فکر کنيم آمريکا هرچه اراده کند مي‌شود، آمريکا قدر قدرت نيست.


محمدجواد ظريف وزير امورز خارجه در حاشيه آخرين جلسه هيئت دولت دوازدهم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اينکه آمريکا و اروپا کشورهاي بدعهدي هستند و نتوانستند به عهد خودشان وفا کنند نشان دهنده اين نيست که ما به آنها اعتماد کرديم، نشانه اين نيست که ما بد مذاکره کرديم بلکه نشان دهنده اين است که يک رشته از کشورها در دنيا هستند که به مقررات بين المللي متعهد نيستند.

ظريف گفت: ما بعنوان جمهوري اسلامي موظف هستيم ضمن اينکه با دنيا تعامل مي‌کنيم، با چشم باز تعامل کنيم، ما به هيچکسي نبايد اعتماد کنيم. روابط بين الملل محل اعتماد کردن نيست. به نزديک ترين همسايه، دوست و متحد هم نمي‌شود اعتماد کرد. البته ما متحد نداريم.

وي افزود: من شهادت مي‌دهم که هيچکدام از مذاکره کنندگان، هيچگاه به آمريکا اعتماد نکردند. اگر ما مي‌خواستيم اعتماد کنيم، نتيجه کار ما همان سند دو صفحه اي مي‌شد که ترامپ با برخي امضا کرد. اگر مي‌بينيد ما ۱۶۰ صفحه سند به نتيجه رسانديم بخاطر بي اعتمادي بود. براي اين بود که مي‌خواستيم همه زوايا را بيان کنيم.

وزير امور خارجه تاکيد کرد: مردم بدانند، همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، هيچگاه نبايد به خارجي اعتماد کرد، هيچگاه نبايد براساس اعتماد به خارج برنامه ريزي کرد و هميشه بايد براساس اعتماد به مردم خودمان برنامه ريزي کنيم.

ظريف تاکيد کرد: بايد مردم و توان ملي را باور داشته باشيم و نبايد فکر کنيم آمريکا هرچه اراده کند مي‌شود، آمريکا قدر قدرت نيست.

وي افزود: برجام را آمريکا به ما تحميل نکرد، اگر تحميل کرده بود، امروز دنبال اضافه کردن موضوعاتي به برجام نبود. اين را پذيريم که مي‌توانيم با سربلندي تعامل کنيم.

وزير امور خارجه گفت: توصيه من به وزير خارجه آينده اين است که هميشه دقيق نگاه کند، دقيق گزارش دهد، دقيق ديدگاه هاي خود را بيان کند ولي در مقام عمل از سياست کشور دفاع و آن را دنبال کند. وزير خارجه يک وظيفه مشاور و يک وظيفه مدافع دارد.

ظريف گفت: وظيفه مشاورت و دفاع را نبايد با هم مخلوط کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar