فارس/ پذيرفتن «حق اعتراض مدني» از سوي مسئولين، علاوه بر تصريح در قانون اساسي، همواره مورد تقاضاي بسياري از کارشناسان، جامعه شناسان و فعالين سياسي هم بوده است. به ويژه پس از بروز اعتراضات مردم در خوزستان، بحث استفاده از اين حق قانوني شهروندان مورد توجه بيشتري قرار گرفته است.

در همين رابطه، يک فعال سياسي اصلاح طلب معتقد است که هنوز در پذيرفتن حق اعتراض مشکل داريم و اين حق پذيرفته نشده است. اين روزها اعتراضات مردم خوزستان و پيشتر نيز بحث اعتراض به افزايش نرخ بنزين در کشور رخ داده است. هربار هم جرياناتي در کشور بلافاصله اين اعتراضات را به منافقين و سلطنت طلبان و براندازان نسبت داده اند و صورت مساله را پاک کرده اند.

محمود ميرلوحي درباره حق قانوني راهپيمايي مدني در کشور گفت: وقتي قانون اساسي ما تصويب شد، ساختار ارتباطي امروز و فضاي مجازي نبود. در آن مقطع، دانشگاه پاريس مطرح بود که اعتراضات بيشتر در آنجا مطرح بود. يکي ديگر از نمادهاي به رسميت شناخته شدن مخالفت ها و اعتراضات مدني، هايد پارک لندن بود. در هندوستان هم اينديا گيت يا همان دروازه هند، جايي براي اعتراض بود. بنايي که در مقابل ساختمان هاي دولتي هندوستان قرار دارد.

وي افزود: اما امروز با عوض شدن دنيا، مهم اين است که اعتراضات به رسميت شناخته شود. در قانون اساسي ما نيز گفته شده کساني که مي خواهند اعتراض کنند اگر اعتراض آنها مخل به اسلام و حمل سلاح نباشد، مجازند. متاسفانه اين نگاه قانون اساسي در دهه اول انقلاب به دليل شرايط جنگي ناديده گرفته شد. بعد از جنگ نيز مسئولين انگار اين موضوع را به مثابه يک قاعده پذيرفته اند که اعتراض را برنتابند.

هنوز در پذيرفتن حق اعتراض مشکل داريم
اين فعال سياسي اصلاح طلب گفت: مسئولين هر گونه اعتراض را اعم از اعتراض احزاب، اصناف و ... را برنمي تابند. متاسفانه تا همين دو سال گذشته، اجازه نمي دادند که کارگران حتي به مناسبت روز کارگر دست به اعتراض بزنند. در صورتي که اعتراض در اين روز در همه جاي دنيا امري مرسوم است. ضمن اينکه جمهوري اسلامي به شدت معتقد است که کارگران حق دارند و براي اين قشر احترام قائل است.
ميرلوحي ادامه داد: بايد گفت که هنوز در پذيرفتن حق اعتراض مشکل داريم و اين حق پذيرفته نشده است. اين روزها اعتراضات مردم خوزستان و پيشتر نيز بحث اعتراض به افزايش نرخ بنزين در کشور رخ داده است. هربار هم جرياناتي در کشور بلافاصله اين اعتراضات را به منافقين و سلطنت طلبان و براندازان نسبت داده اند و صورت مساله را پاک کرده اند و به نظرشان هم مساله تمام شده است. در حالي که يکجا بايد تکليف خود را با قانون اساسي و حقوق اساسي مردم، جامعه و معترضين روشن کنيم و از اين وضعيت بلاتکليف رها شويم.

«اعتراض» حق شهروندي مردم ما است
او بيان کرد: در آبان ۹۸ اتفاق مهمي افتاد که مقام معظم رهبري، کشته شدگان در آن اعتراضات را شهيد خواندند و ساختار دولتي قرار شد که به وضعيت خانواده هاي آنها رسيدگي کنند. امروز نيز مردم خوزستان در زمره کساني هستند که پيش قدم دفاع از تماميت ارضي کشور و مدافعين مرزهاي ما در دوران جنگ بوده اند. همان ها در اين ايام مشکلاتي نظير کمبود آب و برق و اشتغال دارند و مطالباتي انباشته شده مردم اين استان طي ساليان متمادي گريبان مسئولين را گرفته است. وضعيت در اصفهان و يزد نيز چندان چنگي به دل نمي زند و مردم اين شهرها نيز اعتراض دارند.

اين فعال سياسي اصلاح طلب در ادامه گفت: به نظر مي رسد که مسئولين بايد تکليف اين موضوع را روشن کنند که اعتراض حق شهروندي مردم ما است و قانون اساسي کشور نيز اين حق را به رسميت شناخته است. مردم مي توانند به هر روش مسالمت آميزي که مي توانند صداي خود را به گوش مسئولين کشور برسانند. گاهي از طريق اعتراض خياباني، گاهي از طريق بيانيه يک جريان سياسي و يا از طريق فضاي مجازي. از هر روشي که مردم بتوانند مخالفت خود را با تصميمات و اقدامات و روندها و اشکالاتي که وجود دارند به گوش تصميم گيران برسانند، بايد استفاده کرد و اين مساله مورد تاييد قانون اساسي است.

اهميت نقش احزاب در پيگيري مطالبات مردم 
او با اشاره به نقش احزاب در پيگيري مطالبات مردم گفت: احزاب در دنيا ساختارهاي فعالي در عرصه داشته و امکانات کارشناسي را هم در اختيار دارند و مي توانند مسائل و قضايا را بررسي کارشناسانه کنند. همچنين مي توانند مسائل را از طريق کارشناسان و مجريان ذي ربط، اعضاي پارلمان و دستگاه قضا و ساير افراد و نهادهاي موثر دنبال کنند. آنها تنها پس از آنکه اطلاعاتي دقيق از مساله بدست آوردند و به اين نتيجه رسيدند که اعتراض مردم به جاست، از حق مردم دفاع مي کنند. لذا اين وظيفه احزاب بوده و در دنيا مرسوم است.

ميرلوحي افزود: در کشورهاي توسعه يافته پيش از هر اعتراضي، احزاب پيش قدم مي شوند و اگر بتوانند موضوعي را با مذاکره حل کنند ديگر اعتراضي شکل نمي گيرد. ممکن است درجايي تقاضاي افزايش حقوقي مطرح باشد و در جاي ديگر موضوع اصلي، استيفاي حقي باشد. در برخي مواقع هم مي بينيم که احزاب تلاش مي کنند مصوبه اي را لغو و يا حتي در تصويبش تسريع کنند. به عنوان مثال، امروز که طرح صيانت از سوي نمايندگان مجلس مطرح شده است، اگر احزاب بتوانند با مجلس مذاکره و آن را منتفي کنند، چه بسا نيازي به استفاده از حق اعتراض به شيوه ديگري نباشد.

مقامات ما به شدت نازک نارنجي هستند
وي ادامه داد: احزاب مي توانند چنانچه مذاکره پاسخ نداد، براي اينکه افکار عمومي را از عوارض يک طرح يا مسائل ديگر مطلع کنند از شيوه هاي ديگري براي اعتراض استفاده کنند که در دنيا هم متداول است. متاسفانه مقامات ما به شدت نازک نارنجي هستند. ما در روايات داريم که پيامبر اکرم(ص) در مسجد اعلام مي کند هر کس از من طلب يا اشکالي دارد يا در حقش اجحافي صورت گرفته بگويد تا همين جا به آن رسيدگي کنم. همانجا يک نفر مي گويد روزي که شما وارد مدينه شديد، باعث آسيب به من شد. معروف است که آن فرد به پيامبر مي گويد شما بايد همين جا پيراهن خود را دربياوريد تا مشابه همان آسيبي که به من زده شده را به شما بزنم. پيامبر اين کار را انجام مي دهد و آن فرد از اقدام خود پشيمان مي شود.

ميرلوحي با بيان اينکه در سيره اميرالمومنين(ع) نيز از اين روايات زياد است، گفت: مسئولان ما بسيار حساس هستند. تا کسي کلمه اي حرف مي زند فوري او را به براندازان نسبت مي دهند. ببينيد در همين اعتراضات خوزستان چه حرف هايي زده شد؟! در اين طرح صيانت نيز همين شيوه را در پيش گرفته اند. تا کسي انتقاد مي کند مي گويند از منافقين آلباني دستور گرفته است.

حالا که تمام قوا هم صدا شده اند، خدا به خير بگذراند
او اظهار کرد: متاسفانه بخش هايي در قدرت وجود دارند که دانسته يا نادانسته سعي مي کنند تا حرفي زده مي شود در صف هاي مردم رخنه کنند. به نظر نمي رسد که هنوز آمادگي پذيرش «حق اعتراض مردم» در اين طيف وجود داشته باشد. با اينکه مکرر هم گفته شده است. براي نمونه، ديديم که در حوادث دي ماه ۹۶، رهبري گفتند صداي اعتراضات را همه بشنوند و خطاب شان همه بود. ولي ديديم که همه دستگاه ها بعد از آن گفتند تنها «دولت» خطاب اعتراض مردم بوده است. هيچکدام از دستگاه ها نيز حاضر نشدند تغييري در روش خود انجام دهند. هنوز هم همين طور است.

وي در پايان گفت: حالا که تمام قوا هم صدا شده اند، خدا به خير بگذراند. چرا که ممکن است همين که روزنامه نگاري، دبيرکل حزبي يا منتقدي حرفي بزند همه قوا به علاوه سپاه و اطلاعات و صداوسيما بگويند اين حلقوم صهيونيست ها و بي بي سي است. همچنان که در گذشته نيز گفته اند. يادمان نمي رود که به مرحوم شجريان چه القابي دادند.
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar