خبرآنلاين/ محمدعلي ابطحي از فعالان سياسي اصلاح طلب گفت: تجربه مخبر در ستاد اجرايي فرمان امام، علاوه بر پاکدستي و پُرکاري، نگاه به داخل و توانايي‌هاي داخلي است بنابراين اين مسئله شايد بتواند در شرايط فعلي يکي از نقاط قوت کشور تلقي شود که نيروهاي داخلي بتوانند پرتوان شوند.

تکليف دو جايگاه مهم دولت سيزدهم با دو حکم روز گذشته ابراهيم رئيسي مشخص شد. براين اساس همانطور که پيش بيني مي شد محمد مخبر معاون اول شد و غلامحسين اسماعيلي با کوچ از قوه قضاييه به پاستور رياست دفتر نهادرياست جمهوري را عهده دار خواهد شد.

اما پيام اين دو حکم براي اصلاح طلبان چيست؟ محمدعلي ابطحي عضو مجمع روحانيون مبارز اين دو انتخاب را طبيعي و خوب مي داند و معتقد است بايد به پرونده اجرايي محمد مخبر منهاي تجربه واکسن کرونا نگاه کرد. او عدم تعلق مخبر به جريان خاص سياسي را نکته اي مثبت مي داند.

ابطحي از شباهت بين رئيسي و اسماعيلي نيز روايت کرد و از فشارها به رئيس جمهور در چينش کابينه انتقاد کرد.

آنچه مي خوانيد مشروح گفتگو با محمدعلي ابطحي، عضو مجمع روحانيون مبارز است؛

********

*آقاي ابطحي! تحليل شما از دو حکم آقاي رئيسي براي معاون اولي آقاي مخبر و انتصاب اسماعيلي به عنوان رئيس دفتر رئيس جمهور چيست؟

اين نکته را بايد مورد توجه قرار داد که چه به دليل رأي دادن يا رأي ندادن بخش هاي عمده‌اي از جامعه، يک دولت جديد با سياستهاي جديدي روي کار آورده است طبيعتا بايد انتظار داشت در چارچوب همان سياست‌هاي جديد و روش هاي جديد و افراد جديد، انتخاب اشخاص صورت بگيرد.

بايد به پرونده آقاي مخبر منهاي تجربه واکسن نگاه کرد

در اين چارچوب من انتخاب هر دو نفر را انتخاب طبيعي و خوبي مي‌دانم به اين دليل که آقاي مخبر منهاي تجربه واکسن، اگر ما به پرونده‌اش نگاه کنيم دو ويژگي برجسته همواره در ارتباط با ايشان مطرح بوده است يکي پاکدستي و ديگري انجام کارهاي مهم در بخش‌هاي اجراييِ بي‌سروسامان ستاد اجرايي فرمان امام است. من مطلعم که در آن ستاد اجرايي، آقاي مخبر به عنوان يک فرد پرُکار و تلاشگر و در عين حال بي ادعا و بي توقع و پاکدست معروف بود. شايد همين دليل انتخاب وي به عنوان معاون اول بود. حتي گاهي اوقات وقتي صحبت مي شد که اصولگرايان رئيس جمهوري را پيشنهاد مي‌کنند نام ايشان هم مطرح بود.

من شناختم از آقاي مخبر اين است که به عنوان يک نيروي توانمند اجرايي که بتواند با همکاري ساير بخش ها، به حوزه اقتصاد رسيدگي کند انتخاب شده است. اي کاش اين پرونده واکسن در سوابق ايشان نبود (ماجرايي که بيشتر جلوي چشم مردم است)در اين ماجرا عملکرد ستاد اجرايي درست نبود و شايد از ابتدا هم درست نبود که ستاد اجرايي در اين زمينه دخالت کند. جداي از اين پرونده، اين انتخاب آقاي رئيسي مي تواند يک انتخاب آرامي باشد براي اينکه منافع اقتصادي را با يک پاکدستي و سرعتي پيش ببرد.

تجربه آقاي مخبر در ستاد اجرايي فرمان امام، علاوه بر پاکدستي و پُرکاري، نگاه به داخل و توانايي‌هاي داخلي است بنابراين اين مسئله شايد بتواند در شرايط فعلي يکي از نقاط قوت کشور تلقي شود که نيروهاي داخلي بتوانند پرتوان شوند. پُرتواني داخلي هم شايد بتواند به بحث سياست خارجي کمک کند و اين دو در کنار هم در نهايت بتوانند اميدي را براي جامعه ايجاد کنند.

در جناح بندي هاي سياسي داخلي ردپايي از مخبر نيست

*حضور آقاي مخبر در جايگاه معاون اولي آقاي رئيسي چه پيامي براي اصلاح طلبان دارد؟

يکي ديگر از ويژگي‌هاي آقاي مخبر، اين است که هيچ گاه در جناح‌هاي سياسي(اگرچه خاستگاهش اصولگرايي است) نبوده و به بياني در جناح‌بندي‌هاي سياسي داخلي، ردپايي از او نيست و دخالتي نکرده است. اگر به همين شکل ادامه پيدا کند مي‌تواند اميدبخش باشد.

اسماعيلي بسيار شبيه رئيسي است

*حضو آقاي غلامحسين اسماعيلي در جايگاه رياست دفتر رئيس‌جمهوري را چگونه مي بينيد و ارزيابي مي کنيد؟

طبيعي است اولين انتخاب ها در همه کابينه ها، حول دو انتخاب معاون اول رئيس جمهوري و رئيس دفتر رئيس جمهور شکل مي‌گيرد. رئيس دفتر رئيس جمهور بايد کارها را سامان دهد. انتخاب آقاي اسماعيلي، با توجه با ارتباطات و آشنايي هاي قديمي و متقابلي که بين آقاي رئيسي و اسماعيلي در قوه قضاييه بود طبيعي تلقي مي شود. آقاي اسماعيلي در مدت زماني که با آقاي رئيسي همکاري مي کرد مثل آقاي رئيسي پُرکار و منظم بود.

من به عنوان يک دوست قديمي و همشهري که او را مي شناسم نقاط قوت فراواني در همدلي با آقاي رئيسي، مشي آقاي رئيسي و همراهي با آقاي رئيسي دارد طبعا رئيس دفتر بايد فردي باشد که نزديک ترين و معتمدترين فرد رئيس جمهور باشد اميدوارم با مديريت خوب خود بتواند يک مجموعه بي‌شائبه‌اي را در اطراف رئيس جمهور سامان دهد. آقاي اسماعيلي بسيار شبيه آقاي رئيسي است.

فشارهاي زيادي به رئيسي مي آورند

*دليل تاخير در معرفي ليست کابينه رئيسي را چه مي دانيد؟ توافق نکردن در مورد برخي وزرا يا....

بستن کابينه در روزهاي آخر کار بسيار دشواري است يعني هر اندازه فشاري از هر طرفي وارد مي شود طبيعتا استدلال هاي مختلف سر يک نفر مي ريزد و سرنوشت و آينده کشور در ميان است. اينکه آقاي رئيسي نتواند با سرعت انتخاب کند فکر مي کنم در همه دولت ها بوده و در همه جا بوده و هست.

کار دشواري است. از دلايل واقعي آن خبري ندارم اما به هر حال تمام توان اصولگرايي تحت عنوان انقلابي گري مي خواهد خود را نمايش دهد و انقلابيون و گروه هاي انقلابي هم فراوان هستند. همه آنها هم مي خواهند براي رضاي خدا پُستي به دست بياورند. بنابراين از هر سو فشارهاي زيادي به آقاي رئيسي مي آورند طبيعي است که ترديد ايجاد مي کنند يا فشار ايجاد مي کنند. در نتيجه اينکه آقاي رئيسي نتواند به راحتي تصميم بگيرد امر پيچيده اي نيست چراکه اين کار، کار دشواري است.

*پيش بيني مي کنيد آقاي رئيسي تسليم اين سهم خواهي خواهد شد؟

من نمي گويم الزاما همه اينها، سهم خواهي باشد ممکن است ترديد در توانايي افراد ، پذيرش افراد باشد اينها ممکن است به وجود بيايد چون دلايل واقعي را نمي دانم و نمي توانم در اين باره قضاوت کنم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar