ايلنا/ کويت بر لزوم همکاري ايران و آژانس تاکيد کرد.

به گزارش عرب نيوز، مقام کويتي در سازمان ملل گفت: براي تهران بسيار مهم است که به آژانس اجازه دهد ماهيت برنامه هسته‌اي ايران را به طور کامل بررسي کند تا از اجراي صلح‌آميز اين برنامه اطمينان حاصل کند.
معاون نماينده دائم کويت در سازمان‌هاي بين‌المللي ، مدعي شد: "عدم اطمينان زيادي" در مورد ماهيت برنامه هسته‌اي تهران وجود دارد.
آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هفته گذشته در گزارشي محرمانه به کشورهاي عضو گفت که فعاليت‌هاي راستي‌آزمايي و نظارت آن بر فعاليت‌هاي ايران از ماه فوريه به دليل عدم اجازه  ايران براي دسترسي بازرسان به تجهيزات نظارتي خود "به طور جدي تضعيف شده است".
ديپلمات کويتي در مورد محتواي اين گزارش اظهار نگراني کرد و گفت: سايت‌هاي اعلام نشده  هنوز نياز به توضيح کافي دارد.
وي هم چنين گفت که تهران بايد به طور کامل با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همکاري کند و به بازرسان اجازه دسترسي بيشتر به نيروگاه‌هاي هسته‌اي خود را به عنوان بخشي از تلاش براي برون رفت از بن بست بدهد.‌

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar