ايسنا/ سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص بيانيه ۱۴۹ وزراي خارجه شوراي همکاري خليج فارس اظهار داشت: جزاير سه گانه ابوموسي، تنب کوچک‌ و تنب بزرگ تعلق قطعي به ايران داشته و بيانيه‌هاي ملال‌آور و تکراري صادره در اين خصوص تغييري در ايراني بودن ابدي آنها ايجاد نخواهد کرد.

سعيد خطيب‌زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه در ادامه افزود: جمهوري اسلامي ايران هرگونه مداخله‌ در برنامه هسته‌اي صلح آميز و موشکي خود و همچنين امور مرتبط با سياست‌هاي دفاعي بازدارنده خود را مردود مي شمارد.

خطيب زاده بار ديگر بر اولويت جمهوري اسلامي ايران به ويژه دولت سيزدهم در تقويت همکاري ها و توسعه مناسبات با همه همسايگان بدون مداخله‌هاي خارجي تاکيد و ابزار اميدواري کرد: معدود کشورهاي شوراي همکاري که سعي در تحميل ديدگاههاي ايران‌ستيزانه خود دارند، بجاي نگاه به بيرون از منطقه و طرح درخواست‌هاي غير عملي از کشورهاي فرامنطقه‌اي، با تغيير روش به مذاکرات درون منطقه اي توجه کنند و اقدامات اعتماد سازي را براي تقويت ديپلماسي انجام دهند.

سخنگوي وزارت امور خارجه در پايان عنوان کرد: شوراي همکاري بايد بداند که درخواست هاي غير قابل قبول، ايراد اتهامات واهي عليه جمهوري اسلامي ايران و تکرار مکررات نخ‌نماشده، راه حل مشکلات منطقه و اين کشورها نبوده و منطقه نيازمند تغيير پارادايم از وابستگي بيروني به تعامل سازنده درون‌منطقه اي و شمول‌گرايي به جاي رويکرد حذفي است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar