آخرين خبر/ روءساي جمهور ايران و تاجيکستان پس از امضاي اسناد همکاري دوجانبه، در نشستي خبري درخصوص توسعه مناسبات، وضعيت افغانستان و ... صحبت کردند.

مهمترين بخش اظهارات سيد ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور ايران در نشست خبري مشترک به شرح زير است:
* کشور ما از پيوستن ايران به سازمان همکاري شانگهاي استقبال ميکند.
* اولين کشوري که از استقلال تاجيکستان حمايت کرد ايران بود.

* فصل نويني بين ايران و تاجيکستان رقم ميخورد، آنچه مهم تر از قراردادهاي مکتوب است اراده دو کشور است..
* ارتباط با تاجيکستان يکي از اولويت هاي جمهوري اسلامي ايران است.
* ظرفيت تجاري و اقتصادي فعلي بين ايران و تاجيکستان قابل قبول نيست و بايد افزايش يابد.

* مناسبات فرهنگي بين دو کشور نيز بايد افزايش يابد.
* ما و تاجيکستان معتقديم دست بيگانگان از افغانستان بايد قطع شود، بيگانگان هيچ مشکلي از افغان‌ها حل نشده است.

* مشکل افغانستان بايد با همکاري مردم و همسايگان افغانستان حل شود.
* افغانستاني‌ها بايد خودشان مشکل را حل کنند.
* ما هر کجا که حضور داشتيم امينت ساز بوديم ولي حضور آمريکا ناامني ايجاد کرد.
* حضور داعش نه تنها براي افغانستان بلکه براي منطقه خطرناک است.
* هيچگونه نميپذيريم که جريان هاي تروريستي بخواهند امنيت منطقه را برهم بزنند.
*  رهبري انقلاب اسلامي همواره نسبت به اين که ملت هاي مسلمان بايد رشد و ثبات داشته باشند تاکيد دارند لذا هر چه تاجيکستان پيشرفت کند انگار ما پيشرفت کرديم.

مهمترين بخش اظهارات امامعلي رحمان، رئيس جمهور تاجيکستان در نشست خبري مشترک به شرح زير است:
* مذاکرات دوستانه اي با رئيس جمهور ايران داشتيم.
* اميدواريم اسناد همکاري هاي دوجانبه، به تقويت روابط دو کشور بيانجامد.
* کشورهاي ما مشترکات فراواني دارند که زمينه مساعدي براي رشد همکاري ها خواهد بود.

مشروح اظهارات رئيسي و امامعلي رحمان در نشست خبري مشترک را در ادامه بخوانيد:
امامعلي رحمان رئيس جمهور تاجيکستان در نشست خبري مشترک با آيت الله رئيسي رئيس جمهور گفت: مردمان ما داراي ارزش هاي، زبان تاريخي و معنوي مشترک هستند. اظهار اطمينان نموديم که اين مشترکات زمينه مساعد براي رشد همکاري هاي دوستي مي‌باشد.
وي افزود: ما در فضايي دوستانه ملاقات ها را انجام داديم. اطمينان داريم سندهاي همکاري که امروز به امضا رسيدند براي تقويت مناسبات دو کشور زمينه اي مساعد فراهم مي آورد.
رحمان خاطر نشان کرد: اظهار اطمينان نموديم که اين مشترکات زمينه مساعد براي رشد مناسبت هاي دوستي و همکاري سودمند مي باشد. ما خواهان توسعه همکاري هاي اقتصادي و تجارتي هستيم. براي به مقصد رسيدن اين توافقات دوجانبه پيشنهاد (تدوين) برنامه دراز مدت همکاري هاي اقتصادي تاجيکستان و ايران را تا سال ۲۰۳۰ نموده تا به امضا رسانيم.
رئيس جمهور تاجيکستان ادامه داد: ما سفر آقاي رئيسي را آغاز مناسبت‌هاي نو در روابط دو کشور مي‌دانيم.
رحمان تاکيد کرد: تلاش مي‌کنيم زمينه گفت‌وگو ميان جبهه پنجشير و طالبان را در شهر دوشنبه فراهم کنيم. 
آيت‌الله سيدابراهيم رئيسي رئيس جمهور نيز در نشست مطبوعاتي مشترک با رئيس جمهور تاجيکستان که در دوشنبه پايتخت اين کشور برگزار شد، اظهار داشت: از اينکه امروز در تاجيکستان هستيم و به دعوت رئيس جمهور تاجيکستان اولين سفر خود و همراهانم را به کشور دوست و مسلمان تاجيکستان قرار دادم بسيار خوشبختم و اميدورام اين سفر نقطه عطفي براي روابط ايران و تاجيکستان باشد.
وي افزود: ما در گفتگوهاي دوجانبه با رئيس جمهور تاجيکستان به پيشينه روابط بين دو کشور اشاره کرديم و اولين کشوري که از استقلال تاجيکستان حمايت کرد، ايران بود و همواره تلاش کرده‌ايم آنچه از ظرفيت ها مي تواند براي گسترش مناسبات به کار بيايد استفاده شود و قراردادهايي که بين ايران و تاجيکستان منعقد شده، گواه بر اراده جدي دو کشور براي توسعه مناسبات است و در اين مقطع تاريخي که فصل نويني از ارتباط ميان ايران و تاجيکستان مي خواهد رقم بخورد،‌ قراردادهايي را منعقد کرديم و امروز به امضاي وزراي دو کشور رسيد ولي آنچه مهم تر از قراردادها هست اراده دو کشور براي توسعه مناسبات سياسي و تجاري و اقتصادي با کشور تاجيکستان است.
رئيسي با تاکيد بر اينکه ارتباط با تاجيکستان يکي از اولويت هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است، گفت: چون هم کشوري هستيم که علقه ها و ارتباطات قبلي و قلبي با مردم تاجيکستان دارد و در نگاهي شايد ما دو نباشيم بلکه يکي هستيم و بر مبناي اين نگاه ايران و تاجيکستان را دو کشوري ببينيم که داراي فرهنگ و پيشينه عميق و تمدن کهني هستيم،.
وي تصريح کرد: از جمله ظرفيت ها تجاري و اقتصادي است و ظرفيت کنوني روابط اقتصادي بين ايران و تاجيکستان قابل قبول نيست و اين ظرفيت بايد گسترش يابد و به نقطه قابل قبولي برسد.
رئيس‌جمهور گفت: بندر چابهار و بندر عباس زمينه هايي است که مي تواند ارتباط تجاري ايران و تاجيکستان را افزايش دهد و مناسبات فرهنگي کشور از زمينه هايي است که مي تواند در زمينه ادب و فرهنگ و هنر و دپارتمان زبان فارسي زمينه گسترش مناسبات فرهنگي و هنري بين دو کشور باشد.
رئيس جمهور با اشاره به اينکه توسعه بخش کشاورزي بين دو کشور بايد مورد توجه قرار گيرد، گفت: اميدواريم اين سفر فصل نو و جديدي براي ارتباط با تاجيکستان باشد و توسعه فرهنگي و گردشگري و علمي بين دو کشور را در کنار توسعه روابط اقتصادي و تجاري شاهد باشيم.
رئيسي با تاکيد بر اينکه نظرات ايران و تاجيکستان نسبت به افغانستان نزديک به هم است، تصريح کرد: اعتقاد داريم دخالت بيگانگان در افغانستان موجب بلاهاي زيادي در افغانستان شده و بايد دست بيگانگان را از اين کشور کوتاه کرد و بيگانگان نه امنيت آفريدند و نه امنيت ساز بودند و نه توانستند براي ملت افغانستان مشکلي حل کنند و ادامه حضور و نقش آفريني بيگانگان را نمي پذيريم.
وي افزود: بايد مسئله افغانستان توسط مردم اين کشور و با همکاري کشورهاي همسايه که نسبت به افغانستان علقه دارند حل شود و همکاري کشورهاي همسايه افغانستان مي تواند زمينه‌اي را فراهم کند که افغانستاني‌ها خود سرنوشت خودشان را رقم بزنند و بايد مذاکرات بين الافغاني با تسهيلگري و آماده کردن فضا شکل بگيرد. حکومت و دولتي که مي خواهد در افغانستان شکل بگيرد بايد فراگير باشد و حکومتي متعلق به يک قوم و گروه سياسي باشد نمي تواند مسائل را حل کند و همه اقئوام و همه گروه هاي سياسي در اين دولت احساس نقش کنند و اين دولت از همه ملت افغانستان نمايندگي داشته باشد
رئيسي با تاکيد بر اينکه حضور تروريست ها براي افغانستان و منطقه خطرناک است،‌ گفت: آمريکايي ها که داعش را تشکيل دادند بعد از شرارت در سوريه و عراق به سمت افغانستان رفته اند و حضور داعش در افغانستان نه فقط براي افغانسان وبلکه براي منطقه خطرناک است و بايد زمينه حضور هر جريان تروريستي را در افغانستان از بين برد و با حضور هر جرياني که بستر رشد جريان هاي تروريستي در افغانستان اشد مخالفيم و نمي پذيريم که در کنار مرز ما جريان تروريستي و داعشي خانه کند و به کشورها و منطقه و افغانسان ضربه بزند و افغانستان را افغانستاني داراي،آرامش، صلح و دوستي و پيشرفت قبول داريم و معتقديم بايد حضور بخش هاي مختلف در افغانستان امتنيت ساز باشد.
رئيسي با تاکيد بر اينکه حضور ايران در منطقه امنيت ساز بوده ولي حضور بيگانيگان در منطقه مخرب امنيت بوده است، بيان داشت: در ايران حتما اين سياست را دنبال مي کنيم که افغانستان براي شکل دادن حکوتي که اداره افغانستان را تضمين کند تصميم بگيرد.

گفتني است؛ در سفر رئيس جمهور کشورمان و هيئت همراه به تاجيکستان 8 سند همکاري (۶ يادداشت تفاهم همکاري، يک توافق نامه و يک پروتکل فني همکاري هاي گمرکي) بين مقامات دو کشور امضا شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar