جماران/ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه خشونت هیچ وقت در امور امر به معروف کارگر نبوده است، گفت: حتما محبت و رعایت حال طرف مقابل کارگر بوده که یک وقت پیش مردم آبرویش را نبریم و او را خراب نکنیم. امر به معروف باید در شرایطی باشد که یک وقت نعوذ بالله به کسی تهمت نزنیم و اذیت نکنیم. اینها شرایطی است که امیدواریم همه جامعه ما بتواند عمل کند.

مشروح گفت و گو با آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی را در ادامه می خوانید:
به نظر شما آیا امر به معروف و نهی از منکر همراه با خشونت هدف این کار را تأمین می کند و یا امر به معروف باید همراه با محبت و ملایمت باشد؟
یکی از احکام واجب و مستحب این است که ما به امر به معروف و نهی از منکر پایبند باشیم. اما معنای امر به معروف و نهی از منکر مسائل و مطالب زیادی دارد. ولی چیزی که دنبالش هستیم و باید باشیم این است که هر کدام از جامعه ما باید مواظب رفیق، خانواده و بچه هایمان باشیم و منهیات، واجبات و مستحبات را به آنها بگوییم. این اولا باید با محبت انحام شود و مواظب باشیم نسبت به خصوصیات آنها یک وقت حرفی نزنیم که برای آنها در جامعه خوب نباشد.

امر به معروف و نهی از منکر یکی از چیزهایی است که اگر طبق شرایطی که ما داریم انجام شود، ممکن است خیلی از کارها روی روال بیفتد. از مقام بالا تا پایین، زن و مرد، جوان و پیر، اگر مواظب این باشیم که هم خودمان و هم رفیق، خانواده، بچه و زندگی مان را حفظ کنیم، بسیار چیز لازمی است و در اسلام از مسائلی است که اجرای آن نسبت به همه لازم است. ولی بعضی اوقات باید حساب کنیم که کند یا تند صحبت کنیم، دلیل برای آن بیاوریم، جریان آموزش را بگوییم و بگوییم وضع مردم این جور است.

امر به معروف باید در شرایطی باشد که به کسی تهمت نزنیم و اذیت نکنیم
اینها مسائل بسیار زیادی است که باید هر کسی در وضع خودش حساب کند که آیا می تواند این صحبت و امر به معروف را انجام بدهد یا نمی تواند؟ این جور نیست که هر کسی و به هر وضعی می تواند امر به معروف کند. باید ببینم مؤثر هست و می تواند فرد را از آن مسأله باز دارد؟ امیدواریم ما بتوانیم این را انجام بدهیم.
خشونت هیچ وقت در امور امر به معروف کارگر نبوده است. حتما محبت و رعایت حال طرف مقابل کارگر بوده که یک وقت پیش مردم آبرویش را نبریم و او را خراب نکنیم. امر به معروف باید در شرایطی باشد که یک وقت نعوذ بالله به کسی تهمت نزنیم و اذیت نکنیم. اینها شرایطی است که امیدواریم همه جامعه ما بتواند عمل کند.

هیچ وقت نمی شود خشونت را با خشونت درست کرد
با توجه به  انتقاداتی که قبلا هم به گشت ارشاد شده بود و در چند روز گذشته هم شاید بوده ایم که یک کلیپ از برخورد خشن در این قضیه منتشر شده است، به نظر شما چه طور می شود از تکرار رفتارهای خشن در موضوع امر به معروف و نهی از منکر و ترویج حجاب جلوگیری کرد؟
هیچ وقت نمی شود خشونت را با خشونت درست کرد. خشونت را باید با راه های اخلاقی، انسانی، اجتماعی درست کرد. با خشونت نمی شود کاری کرد؛ مگر اینکه فردی باشد که از همه امور بگذرد و بخواهد نسبت به اسلام و قرآن تعدی کند و آن را هم باید قضات رسیدگی کنند. خیلی باید مواظب باشیم که وقتی می خواهیم یک نفر را درست کنیم چند نفر را خراب نکنیم. ان شاء الله خداوند همه ما را به راه راست هدایت کند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar