آخرین خبر/ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه‌ای خطاب به کلیه دستگاههای اجرایی (به استثنای نیروهای مسلح) از ضرورت حضور منظم همه کارکنان دستگاههای اجرایی و ادارات در محل کار خبر داد و افزود: دستگاهها از حضور کارمندانی که حداقل یک دوز واکسن دریافت ننموده اند در محل کار جلوگیری به عمل آورند. با این حال معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد که تزریق واکسن کرونا اجباری نیست. محسن فرهادی افزود: کارکنان دولتی، نهادهای مردمی و شرکت‌های خصوصی که کارت واکسن نداشته باشند باید برای حضور در محل کار هر ۷۲ ساعت یکبار تست پی‌سی‌آر بدهند.

بخشنامه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خطاب به کلیه دستگاههای اجرایی  به شرح زیر است:

همه کارمندان دولت به محل کار خود باز می‌گردند
1- با توجه به بهبود شرایط کشور از نظر واکسیناسیون در مقابل ویروس کرونا، بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ این سازمان از تاریخ ابلاغ این بخشنامه موقوف الأجرا اعلام می شود. لذا ضروری است همه کارمندان دستگاههای اجرایی و ادارات در محل کار خود حضور منظم داشته باشند

2- ساعت کار روزانه کارمندان دستگاههای اجرایی کماکان مطابق بند 4 مصوبات بیست و یکمین جلسه مورخ 3/2/1399 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با در نظر گرفتن مفاد بند (۳) بخشنامه شماره 99778 مورخ 1399/2/7 این سازمان از ساعت ۷:۲۰ تا 14:30 دقیقه می باشد.

ادارات ملزم به پیگیری جدی واکسیناسیون کارمندان خود و خانواده ایشان هستند
3- با توجه به ظرفیت موجود واکسیناسیون در کشور، تمام دستگاههای اجرایی و ادارات ملزم به پیگیری جدی امر واکسیناسیون کارمندان خود و خانواده ایشان می باشند. کارمندان نیز مکلفند در راستای تحقق ایمنی سازی جمعی در دریافت واکسن کرونا اهتمام لازم را مبذول دارند.

 از حضور کسانی که واکسن نزدند جلوگیری خواهد شد
4- از روز شنبه اول آبان ماه دستگاهها از حضور کارمندانی که حداقل یک دوز واکسن دریافت ننموده اند در محل کار جلوگیری به عمل آورده و در مورد کارمندانی که بدون دریافت واکسن در محل کار حضور می یابند (به جز مواردی که به تجویز پزشک دریافت واکسن زیانیار تشخیص داده شود) مطابق جزء (الف) بند (۱) مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به تاریخ ۱۳99/۵/۲۵ و بخشنامه شماره ۲۹۰۸2۳ مورخ 5/6/99 این سازمان اقدام نماید.

5- با توجه به تنوع سویه های ویروس کرونا، رعایت پروتکل های بهداشتی (استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی) کماکان برای تمام کارمندان الزامی است و این بخشنامهنباید تلقی به عادی انگاری شرایط شود.
به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar