جمهوریت/ مجلس یازدهم می گوید که قانونی در زمینه محرمانه ماندن اموال مسئولان ثبت نکرده و قانون فعلی در این زمینه خروجی مجلس هشتم است. نمایندگان مجلس هفتم و هشتم نیز می گویند که در طرح طراحی شده در این مجلس برای نظارت بر اموال مسئولان که بعدها به قانون نظارت بر اموال و دارایی های مسئولان نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده ، مجلس تاکید بر عمومی بودن اموال ثبت شده داشته است.

سید جواد ابطحی، نماینده مجالش هفتم تا دهم در گفت و گویی در اینباره گفت: طرح رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان به دنبال این بود که مسئولان اموال خود را قبل از پذیرش مسئولیت و بعد از آن اعلام کنند و ما در مجلس در آن زمان بر مساله اعلام عمومی تاکید داشتیم .
ابطحی با تاکید بر اینکه بررسی علنی اموال مسئولان از دغدغه طراحان این طرح در مجلس هشتم بود، افزود: در مجلس هشتم دغدغه ما این بود که رسیدگی و ثبت اموال شفاف باشد که در نهایت مجمع و آقای هاشمی این مساله را هوا کردند.
وی در اینباره ادامه داد: طرح با مخالفت شورای نگهبان رو به رو شد وبه مجلس بازگشت اما ما باز هم در مجلس بر آن اصرار کردیم در نتیجه طرح به مجمع تشخیص رفت و در مجمع تشخیص مصلحت که در آن زمان تحت مدیریت مرحوم هاشمی بود مصوب شد که اموال مسئولان محرمانه ثبت شود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar