خراسان/ نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی «کیو» درباره رضایت مردم از مجلس منتشر شد. 
  
مردم در پاسخ به سوالی درباره نمره ای که به عملکرد مجلس یازدهم  می دهند نمره ای بالاتر از متوسط را برای عملکرد خانه ملت درنظر گرفتند. مرکز افکارسنجی کیو، پس از پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، نخستین نظرسنجی پساانتخابات را با هدف شناخت انتظارات و نگرش مردم راجع به دولت  سیزدهم  در دستور کار قرار داد. این مرکز در عین حال هفته گذشته نیز ، عملکرد بیش از 3 ماهه  دولت را در معرض نقد و ارزیابی مردم قرار داد که از نکات شاخص آن امیدواری و اعتماد حدود 70 درصدی مردم  به دولت رئیسی به رغم نارضایتی 50 درصدی از عملکرد 100 روزه و همچنین نارضایتی بیش از 70 درصدی در زمینه کنترل قیمت هاست.در بخشی از این نظرسنجی نیز به نظر مردم درباره عملکرد مجلس اشاره شده است. نتایج نظرسنجی کیو نشان داد که به طور میانگین مردم در بازه یک تا  5، به عملکرد مجلس نمره 2.6 داده‌اند که کمی بالاتر از نمره متوسط محسوب می‌شود. جالب این جاست که میزان رضایت از عملکرد مجلس بین سنین مختلف متفاوت است. مردان در پاسخ به این سوال که به طور کلی به عملکرد نمایندگان مجلس چه نمره ای می دهید؟مردان نمره2.4 وزنان2.8 را داده اند.زیر40 سال نمره2.5 و بالای40 سال نیز نمره2.7 را داده اند. همچنین مناطق روستایی نمره2.8 و در مقابل مناطق شهری نمره2.5 را به عملکرد نمایندگان مجلس داده اند.

طرح جوانی جمعیت و صیانت
بخش دیگری از نظرسنجی، به ارزیابی مردم از طرح جوانی جمعیت وطرح صیانت از فضای مجازی اختصاص داشت.از مردم پرسیده شد که آیا طرح جوانی جمعیت را قابل قبول می دانید؟42.5 درصد این طرح را قابل قبول دانستند؛16.7درصد غیرقابل قبول و40.8 درصد نیز اطلاعی از این طرح نداشتند.همچنین پرسیده شد که آیا طرح صیانت از فضای مجازی را نیز قابل قبول می دانید؟ که تنها19.9 درصد مردم این طرح را قابل قبول دانسته،36.6درصد با این طرح مخالفت کرده والبته43.4درصد ازمردم نیز اطلاعی از این طرح نداشتند.
 این نظرسنجی در هفته آخر آبان‌ماه 1400 انجام  شده و تلاش دارد با رعایت منطق و روش‌شناسی استاندارد نظرسنجی‌های علمی، تصویری دقیق و صادقانه از افکار عمومی را پیش روی مخاطبان خود قرار دهد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar