جماران/ سید علی خمینی گفت: فهم این ملت از اسلام بهتر از ماست!

بخشهایی از سخنان  سید علی خمینی به شرح زیر است:
* ظلم به مردم است که ما فکر کنیم اینها بی دین شده اند و ما برویم دیندارشان کنیم؛ اینها بی فرهنگ شده اند و ما باید برویم بافرهنگشان کنیم!
* جنگی که پیش آمد را چه کسی اداره کرد؟ این ملت چقدر صبور است؟
* در این انقلاب چقدر اشتباه و بی تجربگی شده و چقدر همه صبح به صبح فسادهای اقتصادی شنیده اند؟ یک بار شد که قاطبه ملت کاری که باید انجام بدهند را انجام ندادند؟!
* در بزنگاه ها و آن وقتی که همه ناامید بودند، آن وقتی که همه دست به دعا بودند، شد این ملت یک گام به عقب بگذارد؟!
* در جنگ وقتی شرق و غرب به شما حمله کردند، آن وقتی که هیچ امیدی نبود، شد این ملت عقب نشینی کند؟!
* در این تحریم های اقتصادی به تعبیر غربی ها فلج کننده، هنوز مانده اند که چطور این ملت و دولت فلج نشد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar