ایرنا/  رئیس‌جمهور در همایش مدیران سراسر کشور با اشاره به اینکه نگاه ما در سیاست باید نگاه متوازن باشد گفت: ما با تمام کشورها تعامل داریم.

رئیس‌جمهور: باید سال نو روحیه جدید و نگاه تحولی داشته باشیمنگاهمان نگاه مردم داری و انقلابی باشد.

نگاه ما به انجام کارها باید نگاه "ما می‌توانیم" باشد.

 رئیس‌جمهور: نگاه ما در سیاست باید نگاه متوازن باشد

ما با تمام کشورها تعامل داریم.

مهمترین وظایف به عهده دولت است.

باید وظایف دولت با مسئولیت پذیری انجام شود

رئیس‌جمهور: باید به پیشرفت کشور کمک کرد

هنر، انجام وظیفه برای مردم است.

دولت کم هزینه پسندیده است اما دولت پر هزینه باعث تورم می‌شود.

در سازمان‌ها جلوی اسراف گرفته شود.

دولت انضباط مالی را از خودش شروع کند.

رشد اقتصادی دو سال گذشته ۴ درصد بود.

 رئیس‌جمهور: نقدینگی به ۲۵ درصد رسیده است

نقدینگی اگه درست هدایت نشود و به سمت تولید نرود بسیار خطرناک است.

ما باید در عمل به مردم نشان دهیم که نسبت به تعهداتمان پایبندیم.

 رئیس‌جمهور: باید به بخش خصوصی میدان داده شود

در گزینش افراد به صلاحیت‌های واقعی توجه شود.

در استان‌ها بومی سازی را رواج دهید.

خدمت یکی از راه های قرب الهی است

 با گره گشایی از کار مردم می‌شود جلب رضایت خداوند را کرد

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar