جار/ * با اصلاح ساختار اقتصادی نیازی به پرداخت یارانه نقدی وجود ندارد


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : جار