آخرین خبر/ کالیفرنیا وابستگی به زغال سنگ را کنار گذاشت، سپس نوبت گاز است؟


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید