آخرین خبر/پاریس خواهان حریری است...از ریاض

شکست ابتکار اول فرانسه رییس جمهور فرانسه به سوی خروج از زمین بازی لبنان نکشاند بلکه او را به سوی تغییر استراتژی اش راند چرا که قانع شد دولت بدون وجود نخست وزیر سیاسی تشکیل نخواهد شد. برای همین فرانسوی ها در حال ارزیابی عربستان هستند که آیا همچنان مخالف بازگشت سعد حریری است یا خیر؟

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar