جار/ * وزیر اینستا را فیلتر نکرد؛ بازجویی شد! 

* فرار مغزها ٣٠٠ برابر لطمه بالاتر از جنگ

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar