مهر/ تخلفات مالي و آموزشي مدير يک هنرستان نمونه دولتي در محدوده شرق تهران و به دنبال آن اعتراض والدين دانش آموزان، باعث شد تا پرونده‌اي در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران تشکيل شود. چندي قبل بود که گزارشي از گلايه‌هاي والدين و دانش آموزان يک هنرستان نمونه دولتي در فضاي مجازي منتشر شد. در آن موقع هنوز سال تحصيلي به پايان نرسيده بود و اوليا دانش آموزان از وضعيت پيش آمده در اين هنرستان به شدت دلخور بودند، به طوري که تجمعي نيز مقابل اين مدرسه برگزار کرده و نامه‌هايي را براي مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران و همچنين وزير وقت آموزش و پرورش نوشتند. پيگيري هاي خبرنگار مهر نشان از اين دارد که ماجراي تخلفات مالي و آموزشي در اين هنرستان از جايي آغاز مي‌شود که شنيده شده ابزار مورد نياز کارگاه‌ها که وجه آن توسط مدير مدرسه از خانواده دانش آموزان دريافت شده، در طول سال تحصيلي تهيه نشده و شکايت دانش آموزان و خانواده‌ها براي تأمين اين ابزار آموزشي به مدير مدرسه نتيجه‌اي نداشته و اين در صورتي است که مدير مدرسه فاکتورهايي مبني بر خريد اين ابزار در اسناد مالي ارائه داده است. اسناد مالي که تا آبان ۹۷ توسط رئيس انجمن امضا شده بود، به دليل دستکاري بي اعتبار شد و مدير مدرسه تقاضاي امضاي مجدد اين اسناد را از سوي رئيس انجمن خواستار شد که رئيس انجمن نيز امضاي اسناد را منوط به حضور معاون فني هنرستان و تأييد وي دانسته که اين تقاضاي رئيس انجمن تا اين زمان ميسر نشده است. به گفته يکي از اعضاي انجمن اوليا و مربيان اين هنرستان در گفتگو با مهر، عدم برگزاري حتي يک جلسه شوراي مالي در طول سال تحصيلي با حضور رئيس انجمن اوليا و مربيان که از قوانين بدون چشم پوشي مدارس است، دريافت وجه غير قانوني بيش از مصوبه منطقه و عدم انجام تعهدات آموزشي مانند عدم برگزاري کلاس کنکور که در قبال آن وجه از اوليا دانش آموزان دريافت شده است، و…، از موضوعات مورد اختلاف مدير و اعضاي انجمن اوليا و مربيان است. فروش اموال به اصطلاح اسقاطي و خروج اين اموال بدون هماهنگي يا نظارت رئيس و اعضاي انجمن اوليا و مربيان، و بلا تکليف بودن اموال بدون برچسب مدرسه که به راحتي و بدون پيگيري مي‌توان آنها را از مدرسه خارج کرد، از ديگر دغدغه‌هاي رئيس و اعضاي انجمن بوده که باعث شده که رئيس انجمن از امضاي اسناد مالي اين مرکز آموزشي خودداري کند. تجمع و اعتراض والدين دانش آموزان وضعيت مديريت اين هنرستان به گونه‌اي بوده است که اوليا دانش آموزان از شرايط حاکم بر اين مرکز آموزشي و عدم رسيدگي به اعتراضات خود به شدت دلخور و گلايه مند بوده و در نتيجه تصميم مي‌گيرند با اعتراض صداي خود را به مدير آموزش و پرورش منطقه و مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران و وزير وقت آموزش و پرورش، برسانند و اعتراض خود را علني سازند. اين اوليا همزمان با تجمع در مقابل هنرستان، قبل از پايان سال تحصيلي، مراتب گلايه خود را متوجه مديريت هنرستان مي‌دانند و خواستار پاسخگويي و شفاف سازي امور مي‌شوند. در همين حال، مدير هنرستان براي رهايي از وضعيت به وجود آمده، و موجه نمودن عملکرد خود تلاش کرده که هر چه زودتر اسناد مالي هنرستان را به امضاي رئيس انجمن اوليا و مربيان برساند اما، رئيس انجمن به دليل ابهاماتي که در اسناد وجود دارد، از امضاي آنها بدون حضور معاون فني هنرستان خودداري مي‌کند. به گفته اين عضور انجمن اوليا و مربيان، آنچه اوليا دانش آموزان اين هنرستان نمونه دولتي در قالب نامه اعتراضي به مسئولان اعلام کرده اند عدم انجام تعهدات آموزشي و تنظيم فاکتور غيرواقعي مبني بر تهيه ابزار آموزشي براي کارگاه‌ها است که گاهاً اصالت تهيه اقلام براي مدرسه اتفاق نيفتاده و دخل و تصرف در ساعات حق‌التدريس و فوق برنامه، دريافت مبالغ ميليوني جهت برگزاري کلاس کنکور از سال آخري‌ها و عدم برگزاري اين کلاس‌ها براي دانش آموزان پشت کنکوري، برداشت چک‌هاي مدرسه به نام غير مدير که تخلف محرز بوده و واريز آن به حساب شخصي مدير و…، بوده است. انتظار والدين دانش آموزان از رئيس انجمن اوليا و مربيان اين منبع مطلع که خود اوليا يکي از دانش اموزان است معتقد است: حالا که اين اتفاقات رخ داده و تاکنون نيز به سوال‌هاي والدين دانش آموزان، پاسخ روشن و شفافي ارائه نشده است، آنها اين انتظار و توقع را از رئيس و اعضاي انجمن اوليا و مربيان هنرستان دارند که نسبت به بروز چنين مشکلاتي در اين مرکز آموزشي، پاسخگو باشند. در واقع، همين توقع باعث شده تا رئيس انجمن در نهايت صبر و شکيبايي، مسائل را به دقت رصد کرده و صحت و سقم ماجرا را به والدين و مسئولان آموزش و پرورش گزارش دهد. همچنين، طي نشستي در اداره آموزش و پرورش منطقه ۷ با رياست منطقه شرايط بحراني مدرسه را به وي انتقال دهد و قول مساعد جهت پيگيري و رفع مشکلات را در اسرع وقت بدهد. همچنين، يکي از دغدغه‌هاي اعضا انجمن و پرسنل قديمي مدرسه وجود ده‌ها ميليون تومان ابزار، دستگاه‌ها و تجهيزاتي است که در هنرستان و کارگاه‌ها موجود بوده ولي برچسب اموال نداشته و اين اموال مي‌تواند به عنوان اموال اسقاطي به راحتي از اين مرکز آموزشي خارج شده و به فروش برسد. چون در دفتر اموال مدرسه ثبت نشده است و به گواه دانش آموزان، مقادير زيادي از آهن آلات موجود در هنرستان تحت عنوان اسقاطي در روزهاي قبل از پايان سال تحصيلي، بار کاميون شده و از آنجا خارج و به فروش رسيده است و اين بدون اطلاع و هماهنگي رئيس و اعضاي انجمن اوليا و مربيان بوده است. در روزهايي که مدارس تعطيل شده، بهترين فرصت براي جمع و جور کردن تخلفاتي است که خانواده‌هاي دانش آموزان مدعي شده‌اند. از همين رو، شنيده شده که مدير هنرستان براي اينکه فرصت را از دست ندهد، جلساتي را با يکي دو عضو انجمن در خارج از محيط هنرستان تشکيل داده و به نوعي با عدم حضور رئيس انجمن که رسماً دعوت نشده تلاش مي‌کند با اعلام ناکارآمدي نماينده اوليا دانش آموزان، به دنبال برکناري رئيس انجمن اوليا و مربيان که مدعي العموم است نمايد و امضاي اسناد را از طريق نايب رئيس ميسر کند. اين در حالي است که رئيس انجمن اوليا و مربيان اداره کل آموزش و پرورش با عنوان اين مطلب که تشکيل جلسات انجمن در خارج از محيط مدرسه غير قانوني است، اذعان دارد که انجمن ۷ عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل دارد که صرفاً جلسات با دعوتنامه کتبي به اعضا، تشکيل و رسميت پيدا مي‌کند آن هم در محل مدرسه که اخيراً اين موضوع در اين هنرستان اتفاق نيفتاده است. در همين ارتباط، قدرت‌اله گراوند رئيس اداره ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات آموزش و پرورش شهر تهران، گفته است که اولياي دانش‌آموزان از فروردين ۹۸ ما را در جريان اين مسائل و مشکلات قرار دادند و ما نيز بر همين اساس به اين هنرستان مراجعه کرديم و آنچه به ما ارتباط پيدا مي‌کرد، انجام شده است. وي افزود: هر چند ما يک پرونده را تکميل کرده‌ايم و به هيئت رسيدگي به تخلفات ارجاع داده‌ايم، اما پرونده همچنان در حال بررسي است. ما وظيفه بازرسي و بررسي صحت گزارش‌ها را برعهده داشتيم و آنچه بازرسين ما به آن دست يافتند را به صورت مستند به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري تحويل داده‌ايم. گراوند با اشاره به اينکه پرونده در هيئت رسيدگي به تخلفات اداري مفتوح است، گفت: ما اقدامات خود را انجام داده‌ايم و حس مي‌کنم کار اين پرونده تمام شده ولي اگر مورد جديدي در اين ارتباط باشد، پذيراي اوليا خواهيم بود. با توجه به تخلفات صورت گرفته و اعلام رسيدگي مسئولان ذي ر بط هنوز خانواده‌هاي زيادي منتظر پاسخ مسئولان در رابطه با نتيجه دريافت وجوهات غير قانوني و عدم برگزاري کلاس‌هاي آمادگي کنکور سال آخري‌ها هستند. ضمن اينکه رئيس و اعضاي انجمن اوليا و مربيان اين هنرستان نمونه دولتي نيز، به رغم پايان سال تحصيلي مدارس، همچنان خواستار شفاف سازي مسائل و مشکلات پيش آمده هستند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد