باشگاه خبرنگاران/ بر اساس آخرين آمار مرکز ملي آمار 10 درصد از جمعيت کشور بيکار هستند که بيش از يک ميليون نفر آن فارغ التحصيلان تشکيل مي دهند. خلاء نظام مهارت آموزي اثر بخش و کارا يکي از چالش هاي مهم نظام آموزشي کشور در همه سطوح از مدرسه تا آموزش عالي کشور است. گفتني است بر اساس آخرين آمار مرکز ملي آمار 10 درصد از جمعيت کشور بيکار هستند و بيش از يک ميليون نفر آن را فارغ التحصيلان تشکيل مي دهند که بخشي ازعلت اين بيکاري فقدان آموزش مهارت در مدارس و دانشگاه هاست. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد