همشهري/ يک گزارش جديد مي‌گويد ۱۷ کشور جهان از جمله ايران که تقريبا يک چهارم جمعيت جهان را تشکيل مي‌دهند، در معرض خطر تقريبا فوري کمبود شديد آبي هستند. «اطلس خطر ‌آبي» اکوداکت (Aqueduct) موسسه منابع جهاني (WRI) گزارشي را منتشر کرده است که تنش آبي، خطر خشکسالي و خطر سيلاب رودخانه‌اي را در کشورهاي جهان رده‌بندي مي‌کند. بر اساس اين گزارش در ۱۷ کشوري که ميزان‌هاي «بسيار بالاي» تنش آبي دارند، «کشاورزي، صنعت و شهرداري‌ها تا ۸۰ درصد منابع موجود آب سطحي و زيرزميني را در يک سال ميانگين مصرف مي‌کنند» و «روز صفر» بي‌آبي ممکن است قريب‌الوقوع باشد. چنين کشورهايي هنگامي که تقاضاي آب از عرضه آن پيشي گرفته است، حتي يک خشکسالي خفيف که تغييرات اقليمي باعث افزايش موارد آن مي‌شود، مي‌تواند پيامدهاي مصيبت‌باري ايجاد کند و اين گزارش به بحران بي‌آبي در شهرهاي کيپ‌تاون آفريقاي جنوبي، سائوپولوي برزيل و چناي هند در امسال به عنوان نمونه اشاره مي‌کند. ۱۷ کشوري که به ترتيب بدترين وضعيت آبي در جهان را دارند، شامل قطرِ، رژيم اشغالگر قدس، لبنان، ايران، اردن، ليبي، کويت، عربستان سعودي، اريتره، امارات متحده عربي، سان‌مارينو، بحرين، هند، پاکستان، ترکمنستان، عمان و بوتسوانا هستند. آندرو استير، مديرعامل موسسه منابع جهاني در اين باره مي‌گويد: «تنش آبي بزرگترين بحراني است که کسي از آن سخن نمي‌گويد. پيامدهاي اين بحران به شکل ناامني غذايي، جنگ و مهاجرت و ناپايداري مالي در معرض ديد همه است.» بر اساس اين گزارش ۲۷ کشور ديگر در رده «تنش آبي بالاي حد پايه» قرار مي‌گيرند از جمله شامل يونان، بلژيک و پرتغال مي‌شوند. ۱۲ کشور از ۱۷ کشور با بيشترين ميزان تنش آبي در خاورميانه و شمال آفريقا قرار دارند و جمعيت هند که در رده سيزدهم اين کشورهاس، سه برابر مجموع کل جمعيت ۱۶ کشور ديگر در اين رده است. شاشي شکار، وزير پيشين امنيت آبي هند با اشاره به بحران بي‌آبي اخير در شهر چناي هند اشاره مي‌کند که توجه جهاني را جلب کرد، مي‌گويد نواحي بسيار ديگري در هند نيز تنش مزمن آبي را تجربه مي‌کنند. به گفته او اين اطلس مي‌تواند به مقامات کمک کند خطرات آبي را شناسايي و اولويت‌بندي کنند. اين گزارش مي‌گويد حتي کشورهاي با تنش آبي ميانگين پايين ممکن است دچار مناطق با تنش آبي بالا باشند. براي مثال در حاليکه رتبه ميانگين آمريکا در اين فهرست ۷۱ است، ميزان تنش آبي در ايالت نيومکزيکوي آن با امارات متحده عربي قابل‌مقايسه است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد