k ١.٦
٠

تسنیم/ توضیحات فرهاد محمدیان رئیس شورای کوخرد شهرستان بستک درباره وضعیت این شهر پس از زلزله پنج و شش دهم ریشتری ظهر امروز را ببینید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید