باشگاه خبرنگاران/ مسئول پروژه شبکه شاد درباره ساعات برگزاري کلاس‌هاي درس در اين شبکه توضيح داد.

حسن الحسيني درباره چگونگي زمان ‌بندي براي برگزاري کلاس هاي درس در اين شبکه با توجه به مشکلات ترافيک اينترنت در ساعاتي از روز و احتمال قطع شدن اينترنت در حين آموزش اظهار کرد: يکي از مشکلات جدي براي اجراي برنامه ها در شبکه شاد و آموزش هاي مجازي موضوع زيرساخت هاي مربوطه به آن است.
وي ادامه داد: در موضوع زيرساخت‌ها با ۲مساله مشکل دسترسي به اينترنت و ديگري بار ترافيکي آن مواجه هستيم؛ بر همين اساس کلاس هاي درس در شبکه شاد طبق زمان بندي در نظر گرفته شده برگزار خواهد شد.
مسئول پروژه شبکه شاد به تشريح زمان هاي در نظر گرفته شده براي برگزاري کلاس ها و توزيع ترافيکي برنامه آموزشي مدارس پرداخت و گفت: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده برگزاري کلاس ها در ساعات ۸:۳۰ تا ۱۰:۱۵، ۱۰:۳۰-۱۲:۴۵، ۱۳:۰۰-۱۵:۱۵ و ۱۵:۳۰۱۷:۴۵ در نظر گرفته شده اند.
الحسيني تصريح کرد: با اين زمان بندي سعي کرديم کمترين مشکل را در دانلود و فعاليت شبکه شاد داشته باشيم همچنين بار ترافيکي اين شبکه را کنترل کنيم.

وي با اشاره به اينکه استفاده از بازه‌هاي زماني در نظر گرفته شده در اختيار استان ها و مدارس است، اظهار کرد: به اين ترتيب هر مقطع و پايه تحصيلي يکي از اين بازه‌هاي زماني را براي تشکيل کلاس ها در نظر مي‌گيرد.
مشاور وزير آموزش و پرورش با تاکيد بر اينکه اين برنامه ريزي براي تمام مدارس دولتي و غيردولتي در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: با توجه به اينکه تمام فعاليت هاي تعليم و تربيتي کشور در شبکه شاد خواهد بود بنابراين تمام مدارس در سال تحصيلي ۱۳۹۹-۱۴۰۰ موظف به استفاده از اين شبکه و برنامه ريزي هاي مربوط به آن هستند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar