ايسنا/ رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان از ابداع کيت تشخيص همزمان کوويد ۱۹ و آنفلوانزاي  Aو  B، کيت استخراج ژنوم ويروسي و دستگاه وکيوم براي استخراج اسيدنوکلئيک توسط دکتر حامد گوگلاني عضو هيئت علمي و دانشيار ويروس شناس دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان، فارغ التحصيل از استراليا به همراه تيم آزمايشگاهي تشخيص کوويد استان خبر داد.

دکتر حسين فرشيدي افزود: موارد استفاده‌ي کيت، استخراج RNA در آزمايشگاه هاي تشخيصي دولتي و خصوصي همچنين مورد استفاده در دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي است.

وي اظهار کرد: در پاندمي کوويد ۱۹در استان هرمزگان، تا کنون بيش از ۶۰ هزار تست تشخيصي انجام شده و تا کنون بيش از ۷۰۰ کيت تشخيص کوويد۱۹ با هزينه اي بالغ  بر ۵ ميليارد و ۲۵۰ ميليون تومان در آزمايشگاه مرجع استان مصرف شده است.

فرشيدي با اشاره به اينکه هدف اصلي از ساخت اين محصولات، تأمين نياز استان بوده است، عنوان کرد: با توجه به هزينه بر بودن و قيمت تمام شده هر کيت تشخيص کوويد ۱۹ و آنفلوانزاي نوع A و B مورد مصرف آزمايشگاه هاي استان هرمزگان و در مقايسه با مبلغ صرف شده براي ساخت اين کيت، حداقل۳۰ درصد صرفه جويي صورت مي گيرد.

وي با اشاره به اينکه اين کيت در حال گذراندن مراحل کنترل کيفي است، تصريح کرد: اين کيت همزمان سه ويروس را شناسايي کرده و به همين دليل در مجموع، براي تشخيص سه ويروس صرفه جويي ۶۰ درصدي را خواهيم داشت، هم اکنون نمونه ي داخلي اين کيت در بازار موجود نيست.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar