ايسنا/ نتايج مطالعه‌اي که با هدف ارزيابي فاکتورهاي اپيدميولوژيک و باليني و همچنين فاکتورهاي مرتبط با مرگ‌ومير در مبتلايان به کوويد-۱۹ انجام گرفت، نشان داد که بالاترين ميزان مرگ‌ومير در بين بيماران بالاي ۶۵ سال، بيماران بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه و در بين افراد با بيماري‌هاي زمينه‌اي مانند ديابت و بيماري‌هاي قلبي و عروقي رخ داده است.

اخيرا يک مطالعه بزرگ بر روي بيش از ۱۶هزار پرونده بيمار کوويد۱۹ در ۱۹ بيمارستان تحت پوشش دانشگاه شهيد بهشتي تهران به روش کراس-سکشنال، بين فوريه و مي ۲۰۲۰ با استفاده از اطلاعات سيستم هوشمند بيمارستاني (Hospital Intelligent Management (HIM انجام شد که حاوي مطالب قابل توجه اپيدميولوژيکي بوده است.

اين مطالعه که به لحاظ تعداد نمونه در سطح جهاني کم نظير بوده و نتايج آن در ژورنال Archive of Academic Emergency Medicine منتشر شده، بر روي بيماران بستري شده از بهمن ۹۸ تا ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ با تشخيص قطعي يا مشکوک به کوويد-۱۹ (آنهايي که علائم باليني و يا سي تي اسکن مثبت ريه داشتند) انجام گرفت. اکثر اين بيماران بين ۲۴ تا ۶۵ سال سن داشتند.

بر اساس نتايج اين مطالعه، مرگ‌ومير در بين افراد با بيماري‌هاي زمينه‌اي مانند ديابت و بيماري‌هاي قلبي و عروقي نسبت به بقيه گروه‌ها بيشتر بود. ميزان کشندگي بيماري نيز در افراد بستري با تست مثبت نسبت به افراد مشکوک ولي با علائم باليني بيماري کوويد-۱۹ بالاتر و در حد دو برابر بوده است.

نتايج اين مطالعه نشان داد عواملي مانند سن، جنس، داشتن سابقه بيماري و همچنين بستري شدن در بخش‌هاي مراقبت ويژه مي‌تواند بر روي بقاي بيماران تاثيرگذار باشد.

بر اساس اين گزارش، همچنين نتايج مطالعه مذکور نشان داد که از ۱۶ هزار و ۳۵ بيمار تاييد شده و مشکوک باليني کوويد۱۹ ارجاعي به مراکز درماني تحت پوشش دانشگاه تعداد ۱۶ هزار و ۱۶ نفر (شامل ۹۹.۹۳ درصد تاييدشدگان و ۹۹.۸۳ درصد مشکوک‌ها) بستري شدند که ۱۶۱۲ نفر آنها با ميانگين مدت بستري ۵ روز فوت شدند.

همچنين بيشترين تعداد مرگ به سنين بيش از ۶۵ سال تعلق داشت (۶۳ درصد آنان از تاييدشدگان و ۶۲ درصد از مشکوک‌ها بودند، در حالي‌که ۷۰ درصد بستري شدگان بين ۲۵ تا ۶۴ سال بودند).

بر اساس ساير نتايج اين مطالعه، ۵۰ درصد کل مرگ‌ها در بيماران بستري در ICU رخ داد، در حالي‌که ۶۲ درصد تاييدشدگان و ۵۲ درصد مشکوک‌ها نيز کارشان به ICU کشيده بود. همچنين ميانگين کل مرگ‌ومير ۱۰.۰۵ درصد کل بيماران بستري را تشکيل مي‌داد (۱۳.۵ درصد تاييدشدگان و ۶.۴ درصد مشکوک‌ها). 

بيشترين ميزان مرگ‌ومير به لحاظ سني در بين افراد بالاي ۶۵ سال بوده (۲۵.۳۲ درصد)، سپس افراد داراي بيماري زمينه‌اي (۲۵.۵۵ درصد) و بستري‌هاي ICU/CCU که (۴۱.۷ درصد) بوده است. همچنين بيشترين مرگ‌ومير مربوط به بيماراني بود که ديابت و بيماري‌هاي قلبي عروقي (۳۸.۴۶ درصد) و سرطان (۳۵.۷۹ درصد) داشتند.

در پايان اين مقاله آمده که بر اساس نتايج اين مطالعه ديتابيس‌هاي بزرگ و قابل اعتنايي از اطلاعات مربوط به کوويد۱۹ در کشور ايجاد شده که علاوه بر مطالعه منطقه‌اي قابليت آن را دارد که تجميع شده و در سطح ملي مورد پژوهش‌هاي کلان قرار گيرد. اين مطالعه از نظر تعداد پرونده مورد بررسي بزرگترين مطالعه از نوع خود در خاورميانه و چه بسا يکي از بزرگترين مطالعات کوويد در آسيا و حتي جهان بوده است.

دکتر عليرضا زالي، دکتر سعيد غلامزاده، دکتر محمود خدادوست، دکتر علي ماهر و دکتر گوهر محمدي از نويسندگان اصلي اين مطالعه پژوهشي بوده‌اند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar