فارس/ سخنگوي شوراي شهر تهران با اشاره به اينکه گزارش قابل استناد و دقيقي درباره پشت‌بام فروشي به دست‌مان نرسيده است، گفت: بازار مسکن در تهران عمدتا در خدمت سوداگري قرار دارد.

علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران درباره بروز پديده پشت‌بام فروشي به علت گراني مسکن در پايتخت، اظهار داشت: اطلاعات دقيق و قابل استنادي در اين زمينه به دست ما نرسيده است هر چند اصل موضوع را نامحتمل نمي‌دانم.

وي افزود: اگر بخواهيم به اين موضوع به عنوان يک تخلف شهرسازي نگاه کنيم، تخلف از سر استيصال است و به طور کلي تخلفات شهرسازي دو منشأ متضاد دارد که يکي از سر طمع و آز و ديگري از سر استيصال است.

سخنگوي شوراي شهر تهران ادامه داد: پديده پشت‌بام‌خوابي و فروشي تخلفي از سر استيصال و نه از سر طمع و آز است که با ناديده گرفتن علت‌ها معلول‌ها از بين نمي‌رود.

اعطا عنوان کرد: اگر در مواجه با پديده پشت‌بام فروشي اولويت اصلي برخورد با تخلف شهرسازي شود معنايش اين است که علت را رها کرده و معلول را فقط در نظر گرفته‌ايم. همچنين با توجه به مشکلات عديده اقتصادي، بدمسکني، فقر مسکن  و افزايش شديد قيمت آن بايد تا تأمل بيشتري با موضوعاتي مانند پشت‌بام خوابي و‌ فروشي مواجه شد.

وي خاطرنشان کرد: در تهران تعداد زيادي واحد خالي ملک داريم و بازار مسکن کمتر در خدمت تقاضاي واقعي بوده و عرضه عمدتاً در خدمت سوداگري قرار دارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar