آخرين خبر/ شبکه اي که بدون ايجاد محدوديت براي مردم باعث صرفه امنيتي اقتصادي و فرهنگي مي شود. شبکه اي که اگر رسمي شود مردم بهايي بسيار ناچيز در قبال سرويس هايي که دريافت مي کنند پرداخت خواهند کرد. شبکه اي که اگر دنيا ارتباط خودش را با ما قطع کند مشکلي در ارائه سرويس به کاربران ندارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar