فارس/ پرش ناگهاني شمارگان چراغ‌ راهنمايي،پيامک‌هاي اشتباهي جريمه،شائبه کمين مأموران پليس راهوردر بزرگراه‌ها و چگونگي ‌‌برخورد با تخلفات دوبل و سوبل از جمله مواردي است که رئيس پليس راهور پايتخت، آنها را تشريح کرد.

سردار «محمدحسين حميدي» رئيس پليس راهنمايي و رانندگي پايتخت در گفت‌وگويي به بيان عملکرد ماموران پليس راهور پايتخت پرداخت.

 هنوز‌‌ ۱۵ شماره تا قرمز شدن چراغ راهنمايي باقيمانده است. مرد جوان گاز ماشين را مي‌گيرد تا هر چه زودتر از چهارراه رد شود. چند متري مانده به تقاطع، شمارگان چراغ تغيير مي‌کند. مرد ترمز مي‌گيرد اما به هر حال خودرو از روي خط عابر رد شده  و بي‌محابا دوربين از تخلف عبورش از‌‌ چراغ قرمز عکس مي‌گيرد.

مرد دو دستي بر فرمان مي‌کوبد. به زمين و زمان بد وبيراه مي‌گويد. انگار که‌ نه انگار، چند نفر مسافر توي ماشين نشسته‌اند. مي‌گويد معلوم نيست شماره‌ها چطور يهويي به آخر خط رسيده‌اند!؟
             
کورس گذاشته‌اند توي بزرگراه. تاريکي شب و خلوتي راه را غنيمت شمرده‌اند. مي‌گويند: ديگر در اين روزهاي کرونايي تفريحي نمانده است؛ نه سينمايي باز است و نه باشگاهي و نه حتي کافي‌شاپي؛ خب چطور سرمان را گرم کنيم؟

تازه، باد به غبغب انداخته و مي‌گويند: به کسي هم کاري نداريم. سوار ماشين‌هايمان هستيم و وقتي همه خوابند با هم دور دور مي‌کنيم... نمي‌دانند يا نه؛خودشان را به ندانستن زده‌اند که صداي ‌ناهنجار اگزوز ماشين‌ها‌ و ايست ترمزهايشان، آرامش را از ساکنين بزرگراه‌ها گرفته است!
            
موضوع ‌‌ترافيک تهران تعطيل‌بردار نيست. اگرچه هرازگاهي اخباري مبني بر‌ ارتقاي سيستم‌ ‌و  بکارگيري تجهيزات هوشمند در راستاي مديريت و کنترل ‌ترافيک و تسهيل در تردد شهروندان به گوش مي‌رسد‌ ا‌‌ما‌‌  همواره وضعيت ترافيکي تهران، تخلفات موجود و چگونگي اعمال قانون از جمله مسائل و مواردي است که بار‌ها ‌‌در رسانه ها و فضاي مجازي به آن پرداخته شده و مي‌شود.

 برخورد با تخلفات ساکن و روان‌سازي ترافيک در اولويت پليس

 در معابر تهران به خصوص مناطق مرکزي همواره با معضل توقف و پارک خودروها مواجه بوده و توقف هاي دوبل و سوبل را شاهديم که موجب راهبندان شده‌ و مشکلاتي براي تردد شهروندان به وجود مي‌آورد. برخورد پليس با اين دسته از تخلفات ساکن چگونه است؟

برخورد با تخلفات ساکن يکي از نشانگاه‌هايي است که پليس راهور براي روان‌سازي ترافيک و کاهش ناراحتي مردم در اولويت خود قرار داده است.

 وقتي که بنده وارد پليس راهور تهران شدم در راستاي برخورد با تخلفات، دو روش ديگر را اضافه کردم؛ يکي‌ استفاده از سامانه سپهر- يعني همين دست‌افزارهايي که در دستان مأموران پليس است - و ديگري راه‌اندازي تيم‌هاي نامحسوس گشتي پليس در سطح شهر که به صورت آنلاين با تخلفات برخورد مي‌کنند.

البته ‌از گذشته هم روش‌هاي ديگري براي برخورد با تخلفات وجود داشته و دارد، از جمله استفاده ازدوربين‌هاي نظارتي که همکاران بنده پشت دوربين حضور داشته و چگونگي تردد خودروها را کنترل مي‌کنند؛ مورد ديگر هم  حضور عوامل پليس راهور در سطح خيابان‌هاست. 

در کل مي‌توان گفت که پليس راهنمايي و رانندگي تهران با استفاده از تمام ظرفيت خود براي برخورد با تخلفات ساکن و روان‌سازي ترافيک اقدام مي‌کند؛ اما اينکه آيا تلاش ما کافي بوده يا نه(؟) بايد بگويم نه؛ آيا به ميزان تخلفاتي که صورت گرفته برخورد داشته‌ايم يا خير (؟) جواب مان منفي است.

در سطح شهر تهران چهار ميليون خودرو و 3.5 ميليون موتورسيکلت تردد مي‌کنند؛ تهران، ابرشهر است و با هيچ شهر ديگري در کشور نمي‌توان آن را مقايسه کرد.

تقويت‌‌ سامانه‌هاي نظارتي در دستور کار

اگرچه مأموران پليس راهور ترافيک را مديريت کرده و با تخلفات احتمالي برخورد مي‌کنند اما قطعا پليس براي اينکه اشرافيت بيشتري داشته باشد بايد مورد تقويت قرار گيرد.

بايد سامانه‌هاي بيشتري براي کنترل در اختيارش باشد؛ البته پليس درخواست‌هايش مبني بر افزايش سامانه‌اي نظارتي براي برخورد با تخلفات را به مسؤولان شهرداري اعلام کرده و به توافق هم رسيده‌ايم اما به دليل مسائل بودجه‌اي و مالي، کارها کُند انجام مي‌شود؛ ما به دنبال راه‌هاي جايگزين در اين خصوص هستيم.

توقع مردم از پليس براي برخورد با تخلف رانندگان خودخواه،به حق است

برخورد با تخلفات رانندگي، حق مردم است، مردم توقع به حق دارند که پليس با افراد خودخواهي که دوبل و سوبل، خودروي خود را پارک مي‌کنند برخورد کند؛ البته  وظيفه ذاتي پليس هم همين است. 

 «کمين» نداريم/ راننده متخلف،  مترصد نبودن پليس براي انجام تخلف است!

 کمين مي‌کنيد؟ خيلي از رانندگان مي‌گويند پليس در بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها در جاهايي که اصلاً تصورش را نمي‌کنيد مترصد تخلف خودروها و اعمال قانون است، آيا اين موارد صحت دارد؟

کمين که اصلا ما نداريم؛ در بزرگراه‌ها در قسمت‌هايي که امکان توقف وجود داشته و ايمني مأموران پليس راهور فراهم شود مستقر مي‌شويم.

لفظ کمين به اشتباه از ديرباز آمده؛ واقعاً اينگونه که مي‌گويند نيست؛ در واقع اين ما هستيم که بايد بگوييم آقاي متخلف! تو مترصد تخلف هستي(؟) که ببيني کي پليس نيست تا تخلف بکني و بعد از اينکه پليس جلويت را گرفت، بگويي چرا کمين کرده‌اي؟

در واقع پليس متهم نيست بلکه راننده متخلف متهم است که با تخلف و استمرار در انجام تخلف خود توقع دارد کسي جلويش را نگيرد؛ تازه وقتي جلويش را مي‌گيرند ناراحت هم مي‌شود... قضيه برعکس شده است!

کمين وجود ندارد. پليس در محل‌هايي که استقرار همکاران ايمن باشد مستقر مي‌شود. ولي در برخي معابر واقعاً جاي ايمني وجود ندارد؛ ما خطر را مي‌بينيم اما مجبور هستيم در آنجا بايستيم تا مردم ما را ببينند و مراعات کنند. چون در معابر تکرار حوادث را داشته‌ايم. 

بعضاً براي مأموران خودمان حادثه اتفاق افتاده؛ خودرويي را متوقف کرده و در حال اعمال قانون بودند که خودرويي از پشت سر آمده و بعد از خروج از مسيرش با آنها برخورد کرده؛ مواردي از اين قبيل زياد داشته‌ايم. 

 برخورد پليس با دوردور کنندگان و مخلان آرامش مردم بدون اغماض است

 دوردور و صداي ناهنجار اگزوزها و ترمز خودروها و موتورهاي سنگين در بزرگراه‌هاي شمال شهر تمام‌شدني نيست؛ اگرچه پليس همواره از برخورد قاطع با دور دور کنندگان مي‌گويد، اما اين موارد موجب نارضايتي شهروندان ساکن در حاشيه بزرگراه‌ها شده است. 

همانطور که مي دانيد برخورد با اين تخلفات انجام مي‌شود، اگرچه آمار اين تخلفات کم شده اما هيچ گاه به صفر نخواهد رسيد. اين موضوع در کشورهاي مختلف هم وجود دارد چرا که افرادي هستند که اين فضا را فرصت و تفريحي براي خود مي‌دانند؛ اما پليس با توجه به وظيفه‌اي که برعهده داشته‌‌ و مقدوراتي که وجود دارد و حوادثي که در اين زمينه اتفاق افتاده به طور منظم و روتين طرح‌هاي خود را در مواجهه با دور دور کنندگان انجام مي‌دهد. 

برخوردهاي پليس هم بدون اغماض است. هيچ چشم‌پوشي نداريم. همين عملکرد باعث شده که براي سال دوم کاهش اين تخلفات و حوادث حاصل  از آن را در شهر تهران شاهد باشيم. کاهش اين تخلفات اتفاقي نيست چرا که پشت بند اين کاهش‌ها يک زمابندي در اجراي طرح  وجود دارد. 

چرايي ثبت همزمان چند جريمه براي يک تخلف 

 تعدادي از رانندگان به اين موضوع ‌‌معترضند که براي يک تخلف دو جريمه ثبت مي‌شود. مثلاً تخلف تجاوز از سرعت مجاز داشته و به فاصله دو دقيقه با دو دوربين يکي اين طرف تقاطع و يکي آن‌طرف‌تر جريمه مي‌شوند؛ جريمه‌هايي که بايد بپردازند. چرا براي يک تخلف در فاصله زماني دو تا چنددقيقه، چند جريمه صادر مي‌شود؟

ابتدا بايد بگويم يک تخلف هم‌زمان دو بار جريمه نمي‌شود؛ ممکن است تخلفي استمرار داشته باشد و با مکان و زمان متفاوت ثبت شود. بدين صورت که يک پايه دوربين هوشمند پليس اين طرف تقاطع است و پايه بعدي پانصدمتر آنطرف‌تر. وقتي تخلفي استمرار داشته باشد، توسط دو دوربين و در دو زمان متفاوت ثبت و ضبط مي‌شود. 

 راننده خاطي که اصرار بر استمرار در تخلف دارد بايد هزينه بيشتري بپردازد

 مواردي بوده که به فاصله دو دقيقه دو برگه جريمه صادر شده است ؛بطور مثال ‌هنگام افزايش سرعت، آيا ‌‌فرد مي‌تواند در فاصله اندک دو دقيقه اي سرعتش را کم کند؟

بايد از اول سرعتش را کم مي‌کرد؛ اين نشان مي‌دهد که راننده خاطي اصرار به استمرار تخلف دارد؛ بنابراين کسي که استمرار در تخلف دارد اتفاقا بايد هزينه بيشتري بپردازد.

 علت‌‌ پرش‌هاي ناگهاني چراغ راهنمايي چيست؟

تغيير شمارگان چراغ راهنمايي همواره يکي از سؤالات پرتکرار شهروندان است؛ مردم از اين موضوع گله دارند که هنوز زمان براي عبور از چراغ سبز وجود دارد که ناگهان به انتهاي شمارگان سبز نزديک شده و چراغ زرد و قرمز مي‌شود. اين تغيير شمارگان چه علتي دارد؟

در مورد تغيير شمارگان چراغ راهنمايي نيز بايد گفت که شمارگان چراغ راهنمايي هوشمند است و از مرکز کنترل شهر تهران مديريت شده و با سامانه‌هايي که در کف راه و تقاطع‌ها تعبيه شده وضعيت ترافيک را تنظيم مي‌کند.

براي چراغ‌ها تايم ثابتي مدنظر است که در ادامه به تناسب جريان ترافيک و اتفاق‌هايي که رخ مي‌دهد تنظيم و جابجا مي‌شود.

بايد گفت تغييرات به صورت هوشمند است اما برخي جاها هم همکاران ما آن را تغيير مي‌دهند که بسته به ضرورت است. 

بطور مثال شما راننده خودرويي هستيد که در يک تقاطع ‌‌حضور داريد.شما هم مثل ساير رانندگان از شبکه معابري که در اطرافتان وجود دارد بي خبر ‌‌هستيد.

در آنجا يک مأمور پليس مستقر است. در بيسيم برايش يک اسکورت يا مورد اورژانسي و يا مورد آتش‌نشاني را گزارش مي‌دهند؛مامور مجبور است جريان ترافيک را نگه دارد تا در مقابل مسير ديگري آزاد شود اما  مردمي ‌‌که در آن لحظه در آن تقاطع خاص حضور دارند مامور و اقدامش  را قضاوت مي‌کنند، غافل از آنکه در معابر ديگر چه موردي وجود داشته است و آن مأمور پليس هم از فرماني که از مرکز کنترل ترافيک گرفته است تبعيت کرده است.

 پيامک هاي اشتباهي جريمه، محصول تغيير ارقام  پلاک توسط مجرمان است

 پيامک‌هاي اشتباهي جريمه خودرو از جمله ديگر مواردي است که افراد با آن مواجه هستند؛ بطور مثال عنوان مي‌کنند که خودرويشان در پارکينگ متوقف است و در همان ساعت، پيامک جريمه تخلف در معبر يا شهر ديگري برايشان مي‌آيد؛ جريان چيست؟ افراد چه بايد انجام دهند؟ 

يک ظلم مضاعفي که افراد مجرم مرتکب مي‌شوند همين است؛ از اين نمونه زياد داريم چرا که افرادي پلاک خود را پوشش داده يا تغيير شماره پلاک مي‌دهند وقتي هم پليس جلوي آنها را  مي‌گيرد، مي‌گويند مي‌خواستيم از طرح ترافيک رد شويم يا از همين دوربيني که در تقاطع وجود دارد رد شويم و به خانه‌مان برويم.

فکر نمي‌کنند همان دوربين، عکس پلاک خودرو را گرفته و با تغييري‌‌که روي شماره پلاک لحاظ کرده‌اند براي فرد ديگري جريمه صادر مي‌شود.

متاسفانه مشکل خودشان را با اين روش‌هاي نادرست حل مي‌کنند و بعد جريمه براي فرد ديگري مي‌رود که اصلا در مسافرت بوده و ماشينش جاي ديگري است اما فلان تخلف در فلان محل را برايش ثبت کرده‌اند. 

اعمال مجازات سنگين براي پوشش و تغيير ارقام پلاک

براي همين است که قانونگذار مجازات زندان را که مجازات سنگيني است براي اين تخلف لحاظ کرده است؛ تخلفي به ظاهر ساده که متأسفانه شايع هم هست. 

همين تغييرات را هم شما در دوربين‌ها مي‌بينيد. با سرعت زياد از کنار دوربين رد مي‌شوند، دوربين شماره‌اي را که مي‌بيند ثبت مي‌کند در صورتي که شماره واقعي نيست. 

در اين راستا پليس هم بدون اغماض با افرادي که نسبت به پوشش پلاک يا تغيير ارقام آن اقدام کنند برخورد مي‌کند.

اما افرادي که اين پيامک‌ها را دريافت کرده و نسبت به آن اعتراض دارند بايد با مستنداتي که دارند به اداره اجرائيات پليس مراجعه کنند در آنجا فيلم‌هاي دوربين بازنگري مي‌شود. 

 پليس برنامه‌اي براي جلوگيري از ثبت شماره‌هاي اشتباهي پلاک ندارد؟

بايد بگويم سامانه‌هاي پليس هوشمندتر شده است. در حال حاضر سيستم‌هاي اعمال قانون‌‌، موارد را با دست‌افزارها تطبيق مي‌دهند، به طور مثال شماره‌اي که دوربين ثبت کرده، از پلاک يک دستگاه خودرو برداشته شده اما بعد از تصحيح معلوم مي‌شود که اين شماره ،پلاک‌ يک کاميون است و مغايرت‌ها معلوم مي‌شود؛ اين قابليت در گذشته نبود اما هم‌اکنون با سامانه سپهر اين امکان برايمان مهيا شده است. 

 در برخي معابر شاهديم که هنوز قبض جريمه دست مأموران پليس است؛ مگر کار اعمال قانون با دوربين ‌و دست افزارها انجام نمي‌شود؟

در برخي جاها هنوز با قبض دستي اعمال قانون صورت مي‌گيرد که اميدواريم در اين حوزه انقلابي شود و کاغذ از حوزه اجراي مأموريت‌ها جمع شود و به صورت آنلاين بتوان از بانک‌هاي اطلاعاتي استفاده کرد و مشکلات موجود را به حداقل رساند. 

 مشکل پلاک اتوبوسهاي شرکت واحد حل شده است

 در سطح شهر با اتوبوس‌هاي شرکت واحدي مواجه هستيم که پلاک ندارند؛ صرفا با پلاک غيررسمي که چند شماره دارد تردد مي‌کنند. برخي از آنها  تخلفاتي مي‌کنند که مشخص نيست با نداشتن پلاک چگونه با آنها برخورد مي‌شود. 

بيش از ده سال پيش برحسب ضرورت يک سري اتوبوس براي شهر تهران وارد شد؛ در آن موقع بحث شماره‌گذاري آنها به دلايل قانوني اتفاق نيفتاد؛ اما در حال حاضر مشکل شماره‌گذاري اين اتوبوس‌ها برطرف شده است. 

در آن زمان شهر نياز به حمل و نقل عمومي داشته و مردم براي تردد نياز به اتوبوس نو داشتند، پس به صورت موقت پليس براي تردد اتوبوس‌هاي جديدالورود کدي را مشخص کرد تا اين اتوبوس‌ها بتوانند تردد کنند؛ شماره‌اي که بتوان اتوبوس‌ها را کنترل هم کرد.

در مورد تخلفات اتوبوس‌ها بايد بگويم مجازات‌هايي که هم‌اکنون براي تخلف اتوبوس‌ها از سوي شرکت واحد انجام مي‌شود به مراتب سخت‌تر و بيشتر از بخش‌هاي ديگر است؛ مأموران پليس راهور تخلف‌هاي شرکت واحد را با کدهايي که به عنوان پلاک آنها ثبت شده يادداشت کرده و به مسئولان شرکت واحد ارائه مي‌دهند. براساس آن شماره مشخص است که در آن زمان کدام راننده و در چه محل و ساعتي در حال تردد بوده است. شرکت واحد راننده اتوبوس را شناسايي کرده و در برخي موارد بسته به تخلف مجازات‌هايي از جمله بيکاري را براي اين افراد لحاظ مي‌کنند.

درمورد شماره‌گذاري اتوبوس‌ها بايد گفت در خصوص 500 تا 600 دستگاهي که پلاک ندارند با شهرداري و راهور ناجا هماهنگي‌‌  و مجوز شماره‌گذاري آنها گرفته شده و هم‌اکنون کارهاي اداري در حال انجام است. 

مردم بدانند که برخورد با تخلفات وسايل نقليه از جمله اتوبوس‌ها هر چند که پلاک رسمي ندارند با قوت و قدرت انجام مي‌شود و راننده اتوبوس شرکت واحد اگر تخلف کند هزينه تخلفش بالاتر از بقيه رانندگان است.به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar