logo
  1. برگزیده
جامعه و حوادث

احتمال شدید بودن پیک چهارم کرونا در ایران

منبع
ايسنا
بروزرسانی
احتمال شدید بودن پیک چهارم کرونا در ایران

ايسنا/ عضو کميته کشوري علمي مبارزه با کرونا با بيان اين عبارت که "آزموده را آزمودن خطاست"، عنوان کرد: دستاورد حاصل شده يعني کاهش بار اپيدمي را مديون همکاري مردم و اعمال محدوديت‌هاي شديد کرونايي هستيم؛ لذا بايد توجه داشته باشيم که کاهش موارد فوتي و ابتلا به معناي از بين رفتن يا تضعيف ويروس نبوده و با کوچکترين بي‌احتياطي وضعيت وخيم اپيدمي قابل برگشت است.

دکتر مجيد مختاري فوق تخصص ريه، با بيان اينکه تغيير رفتار انسان‌ها مبني بر عدم رعايت اصول بهداشتي و رهاسازي پروتکل‌ها مستقيما در نوع رفتار ويروس اثرگذار است، عنوان کرد: با رصد رفتار ويروس در جوامع مختلف به وضوح مشاهده شده که با تغيير رفتار انسان، ويروس وحشي‌تر شده و انواع جهش‌ها و تغييرات در آن رخ مي‌دهد.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در اين رابطه به وضعيت پاندمي در کشورهاي اروپايي و آمريکايي اشاره کرد و گفت: عدم تمکين از پروتکل‌ها و محدوديت‌ها، حتي در کشورهاي قوي و متمول اروپايي و آمريکايي منجر به فعال شدن مجدد چرخه ويروس و به دنبال آن بروز جهش‌ها و تغييرات متعدد در ويروس سارس کو ۲ شده، به گونه‌اي که امروز  بر اساس آمارها مي‌بينيم که روزانه چندين هزار ابتلاي جديد و بيش از ۱۰۰۰ نفر فوتي در هر يک از اين کشورها گزارش مي‌شود.

دکتر مختاري همچنين با يادآوري وضعيت هشدار دهنده کشور در همين چند هفته گذشته، عنوان کرد: عدم تمکين از پروتکل‌ها، بازگشايي‌هاي زودهنگام، تجمعات و همچنين سفرهاي غيرضروري شهريور ماه منجر به بروز پيک سوم اپيدمي در پاييز شد، به گونه‌اي که بين ۱۰ تا ۱۲ هفته پيش هفته‌اي بالغ بر ۳۰۰۰ مرگ و مير و در مواردي بالاي ۹۳ هزار  ابتلا داشتيم؛ با اين حال با اعمال محدوديت‌هاي شديد کرونايي و افزايش سطح رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي از سوي مردم، توانستيم آمار ابتلا را کاهش داده و موارد مرگ را به هفته‌اي حدود ۶۰۰ نفر برسانيم.

با کوچکترين بي‌احتياطي وضعيت وخيم اپيدمي تکرار مي‌شود

وي با بيان اين عبارت که "آزموده را آزمودن خطاست"، عنوان کرد: دستاورد حاصل شده يعني کاهش بار اپيدمي را مديون همکاري مردم و اعمال محدوديت‌هاي شديد کرونايي هستيم؛ بنابراين بايد توجه داشته باشيم که کاهش موارد فوتي و ابتلا به معناي از بين رفتن يا تضعيف ويروس نبوده و با کوچکترين بي‌احتياطي وضعيت وخيم اپيدمي قابل برگشت است.

اين عضو کميته کشوري علمي مبارزه با کرونا  با تاکيد بر اينکه با تغيير رفتار مردم مطمئناً مجددا موارد مثبت و مرگ و مير افزايش پيدا مي‌کند، اذعان داشت:  هنوز دارو و درمان قطعي کرونا کشف نشده و واکسن نيز در مقطع کنوني جايگاهي در بهبود شرايط ندارد، چراکه واکسن‌هاي متعددي که در کشورهاي مختلف در حال تزريق عمومي است هنوز جواب خود را پس نداده و ابعاد بسيار متفاوت اجتماعي، اقتصادي، علمي و سياسي به دنبال آنهاست که جوامع را با چالش‌هاي بسيار بزرگي روبرو مي‌کند.

انتقاد از بازگشايي‌هاي زودهنگام و شتابزده

اين فوق تخصص ريه با انتقاد از بازگشايي‌هاي زودهنگام،‌ عنوان کرد: به عنوان نمونه بارها وزارت بهداشت و ستادهاي کرونا نسبت به تبعات بازگشايي زودهنگام مدارس، سفرهاي غيرضروري و تغيير رفتار مردم در افزايش بار بيماري و اپيدمي هشدار داده، بي‌توجهي به اين محدوديت‌ها  مطمئنا منجر به وقوع پيک‌هاي بعدي بيماري شده و در اينده نزديک ما را با چالش جدي روبرو مي‌کند.

وي  در ادامه با بيان اينکه نظام سلامت و کادر درمان کشور بعد از ۱۰ ماه تلاش بي وقفه و تحمل بار شديد بيماري تازه در حال تجديد قوا و ريکاوري بوده و تحمل پيک جديد بيماري را ندارند، عنوان کرد: از طرف ديگر کاهش بار بيماري کرونا در بيمارستان‌ها باعث شده که بيماران غيرکرونايي همچون بيماران قلبي، کليوي، سرطان‌ها و ساير بيماري‌ها که تا به امروز از ترس ابتلا به کرونا به بيمارستان‌ها مراجعه نمي کردند، الان براي ادامه درمان خود مراجعه مي‌کنند.

فعال شدن چرخه انتقال ويروس منجر به بروز جهش مي‌شود

دکتر مختاري در ادامه با اشاره به رفتار بسيار پيچيده  کروناويروس، اظهار کرد: فعال شدن چرخه انتقال ويروس و افزايش بار آن منجر به بروز جهش و واريانت‌هاي جديد ويروس مي‌شود، به عبارت ديگر زمانيکه تعداد زيادي ويروس در کنار هم قرار مي‌گيرند، پروتئين‌هاي متفاوتي را به هم قرض داده و ساختار ويروس براي بقا و تهاجم بيشتر جهش يافته و به انواع متفاوت ديگر تبديل مي‌شود. به گونه‌اي که امروز واريانت‌هاي مختلف کروناويروس در آفريقاي جنوبي، بريتانيا، ژاپن و برزيل گزارش شده است.

اين فوق تخصص ريه قطع چرخه ويروس با کاهش آمار ابتلا را در پيشگيري از جهش‌هاي متعدد ويروس موثر دانست و گفت: اگر دولت و ملت به مسئوليت‌هاي اجتماعي خود عمل نکند، يعني مردم پروتکل ها و محدوديت‌هاي کرونايي را رها کرده و دولت و ارگان‌هاي مختلف نيز شتابزده نسبت به بازگشايي‌ها اقدام کنند، مطمئنا واريانت‌هاي جديد ويروس در ايران نيز بروز پيدا مي‌کند. نبايد با ساده‌انگاري تصور کنيم که کاهش موقت بار اپيدمي به معناي تضعيف ويروس است، بلکه ويروس همچنان فعال است و با کوچکترين بي‌احتياطي مجددا طغيان مي‌کند.

وي کاهش سطح پروتکل‌ها در مقطع کنوني را فاجعه دانست و ادامه داد: البته بايد بدانيم که اين فاجعه به صورت سريع رخ نداده و معمولاً ۲ تا ۴ هفته بعد از تغيير رفتارها بروز پيدا مي‌کند،‌بنابراين توصيه اکيد ما به مردم و مسئولين اين است که ضمن درنظر گرفتن وضعيت فعلي کشورهاي اروپايي و امريکايي که به دنبال عدم تمکين از پروتکل‌ها رخ داده، با رعايت جدي محدوديت‌ها، پروتکل‌ها و پرهيز از دورهمي و سفرهاي غيرضروري، جلوي وقوع فاجعه در داخل کشور را بگيرند.


پيش بيني مي‌شود که پيک چهارم بسيار شديدتر از قبلي‌ها باشد

عضو کميته کشوري علمي مبارزه با کرونا تاکيد کرد: پيش بيني مي‌شود که پيک چهارم بسيار شديدتر از قبلي‌ها باشد، چراکه انواع جديدي از ويروس کرونا ايجاد شده که ميزان انتقال و بيماري‌زايي آن ۷۰ درصد قوي‌تر است. علاوه بر اين مطالعات نشان داده که چسبندگي اين ويروس به بافت ريه و گيرنده‌هاي داخل ريه بسيار سفت‌تر و سمج‌تر بوده و همين مساله مي‌تواند منجر به وخامت شرايط بيماري شود.

۵۹ درصد بيماري توسط افراد بدون علامت منتقل مي‌شود

دکتر مختاري با اشاره به ساير مطالعات انجام شده در اين رابطه، گفت: نتايج مطالعات جديد که به صورت مدل‌سازي و بسيار دقيق انجام شد، نشان داده که ۵۹ درصد اين بيماري توسط افراد بدون علايم يا افرادي که بعدا علامت‌دار مي شوند، انتقال پيدا مي‌کند، بنابراين بايد همچون گذشته پروتکل‌هاي بهداشتي به خصوص پوشش ماسک را رعايت کنيم، چراکه در غير اينصورت مخزن عظيمي از ويروس از طريق مبتلايان بدون علامت در سطح جامعه و خانواده‌ها منتقل مي‌شود.

اين فوق تخصص ريه با بيان اينکه انواع نوظهور ويروس سنين پايين‌تر را نيز درگير مي‌کند، گفت: نوع جديد ويروس جهش يافته بيشتر گروه‌هاي سني زير ۶۰ سال را درگير مي‌کند که اين افراد بيشتر بدون علامت بوده و لذا اين مساله ضرورت رعايت جدي پروتکل‌هاي بهداشتي را تاييد مي‌کند.

مختاري در پايان ضمن انتقاد از صحبتهايي که در رابطه با بازگشايي‌هاي زودهنگام  مدارس و يا حتي کنسرت‌ها و استاديوم‌ها مطرح مي‌شود، گفت: بازگشايي مدارس همانگونه که قبلا تجربه شد منجر به افزايش درگيري کودکان مي‌شود و اگرچه درگيري و مرگ و مير در کودکان کمتر است ولي مي‌توانند منبع عظيمي در انتقال ويروس به سايرين محسوب شوند، لذا با توجه به خستگي شديد کادر درمان و ناپايدار بودن شرايط واکسن‌ها از نظر مدت زمان ايمني زايي؛ همچنان رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي و اعمال محدوديت‌ها، تنها راهکار شکست اپيدمي است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره