ايسنا/ معاون اداره کل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي گفت: اجراي طرح نسخه نويسي الکترونيک از سوءاستفاده‌هاي احتمالي جلوگيري مي کند.

دکتر فرهاد خدايي با تاکيد بر اينکه بر اساس سابقه همکاري با داروخانه هاي سراسر کشور معتقديم قاطبه داروخانه ها درستکارند، افزود: رويکرد نسخه نويسي و نسخه پيچي الکترونيک کاهش تخلفات احتمالي ناشي از مراودات و تباني احتمالي پزشکان و داروخانه ها است.

وي ادامه داد: اجراي اين طرح باعث نظارت بر نسخ تجويزي توسط پزشکان مي‌شود و در نتيجه، امکان شناسايي پزشکان متخلف و برخورد با آنها را فراهم مي کند.

خدايي در ادامه با اشاره به اينکه در اين طرح امکان رصد براي خود بيمار نيز فراهم است، گفت: پس از مراجعه بيمار به پزشک يا مراکز پاراکلينيک مي تواند در صفحه شخصي خود در سازمان تامين اجتماعي، دارويي که دکتر برايش تجويز کرده و يا اطلاعات نسخه پيچي داروخانه و سوابق درماني خود را رويت کند.

وي در تشريح مزيت هاي نسخه نويسي الکترونيک گفت: در گذشته اگر يک داروخانه از يک نسخه، يک يا چند قلم دارو را نداشت، نسخه پيچيده مي شد و از بين مي رفت و بيمار بايد بقيه داروها را به صورت آزاد تهيه مي کرد اما اکنون با استفاده از سيستم نسخه الکترونيک اگر داروخانه اي چند قلم داروي يک نسخه را نداشت، مي تواند نسخه را براي بيمار بپيچد و داروهاي موجود را ارائه کند و بقيه داروها از داروخانه ديگر با همان تعرفه هاي دولتي و حمايت بيمه اي تهيه شود.

معاون اداره کل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي در ادامه با تاکيد بر اينکه نسخه الکترونيک الزام قانون است، گفت: وزارت بهداشت به عنوان نهاد حاکميتي انشاء قوانين مي کند و قوانين را ابلاغ مي کند و بايد شرکتهاي زير مجموعه قوانين را پياده سازي کنند.

خدايي اظهار کرد: براي اجراي هر طرح جديد يک سري مقاومتهايي وجود دارد و همچنين هر طرح نويي داراي اشکالات و ايرادهايي است که در طرح نسخه نويسي و نسخه پيچي الکترونيک نيز در عرض۲ تا ۶ ماه بعد از اجراي طرح برطرف مي شود.

وي که در برنامه اي راديويي صحبت مي کرد، از اتصال بيمه‌هاي تکميلي به سامانه نسخه الکترونيک خبر داد و افزود: در حال حاضر از مجموع ۲۷بيمه مکمل، ۱۹ بيمه مکمل به سامانه نسخه الکترونيک متصل شده اند که در آينده نزذيک بقيه آن ها نيز متصل مي شوند.

خدايي در ادامه افزود: با پياده سازي نرم افزار واحد هيچ تعدد سامانه اي نخواهيم داشت و نرم افزار واسط (API) سازمان تأمين اجتماعي در سامانه‌هاي مختلف پياده سازي مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar