تسنيم/ معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، ۵ سناريوي بازگشايي مدارس را تشريح کرد.

عليرضا کمرئي در نشست پروژه مهر و مديريت بازگشايي مدارس با اشاره به سناريوهاي بازگشايي مدارس اظهار کرد: سناريوي نخست، شرايط عادي حضوري و زمان‌هاي استاندارد آموزشي است که سناريوي مطلوب و ايده‌آل اما غيرمحتمل است.

وي افزود: سناريوي دوم، شرايط حضوري در زمان‌هاي کوتاه شده با ضرورت رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي است، اين سناريوي ممکن و مناسبي است. 

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: سناريوي سوم که مطلوب‌ترين سناريو است ترکيبي از آموزش حضوري و غيرحضوري، کلاس‌هاي تقسيم شده و زمان‌هاي نسبتاً کوتاه شده آموزشي است، اين شرايط نيازمند واکسيناسيون کامل معلمان و ضرورت رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي است.

کمرئي ادامه داد: در  سناريوي سوم، برنامه درسي متناسب با تاکيد بر نکات کليدي يعني برنامه درسي کوتاه شده است، حضور گردشي دانش‌آموزان در هفته و حضوري و غيرحضوري بودن مبتني بر ماهيت دروس و ارائه الگوي اجرايي و تفويض اختيار به مدارس با نظارت‌هاي گسترده را خواهيم داشت.

وي با اشاره به اينکه در سناريوي چهارم متناسب با شرايط استان‌‌ها بر اساس رنگ‌بندي اقدام خواهيم کرد، متذکر شد: سناريوي پنجم بدبينانه‌ترين سناريو و آموزش مطلقا غيرحضوري است اما با توجه به شرايط موجود اين احتمال پيش‌بيني نمي‌شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بيان کرد: در افت تحصيلي دو سال گذشته، نکات کليدي آموخته نشده زيادي وجود دارد که مبناي يادگيري آينده است و اگر نکات کليدي را برجسته نکنيم منطقه آموزشي موظف است همه کتاب را درس بدهد و ديگر به دنبال حذف بخشي از کتاب نخواهيم بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar