ايسنا/ وزير آموزش و پرورش در آيين افتتاح طرح واکسيناسيون فرهنگيان که با حضور وزير بهداشت برگزار شد، با اشاره به اين که بيش از ٩٠ درصد دانش آموزان اشتياق حضور در مدرسه را دارند، اظهار کرد: واکسيناسيون معلمان گام بزرگي براي طليعه حضور با مهر و محبت دانش آموزان در مدارس است.

محسن حاجي ميرزايي در آيين افتتاح طرح واکسيناسيون فرهنگيان که با حضور سعيد نمکي - وزير بهداشت - در مرکز اجراي اين طرح در شهر ري تهران برگزار شد، اظهارکرد: از وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و همکارانش در اين وزارتخانه که در دوره کرونا تلاش و کوشش فراواني براي رفع اين بيماري و تأمين سلامت مردم انجام دادند و سختي هاي زيادي را به جان خريدند، تشکر مي کنم. 

وزير آموزش و پرورش با اشاره به اين که حوادث و رويدادهايي که در زندگي هر انساني به وجود مي‌آيد، يکي از کارکردهايش اين است که عيار سازمان ها و انسان ها را مشخص مي کند، اظهار کرد: شيوع ويروس کرونا در کنار همه سختي‌هايي که به جامعه تحميل کرد، معيار مجموعه ارزشمند بهداشت و درمان کشور را آشکار کرد و سختکوشي، دلسوزي، فداکاري، ايثار، گذشت، از خودگذشتگي، مردمداري اين مجموعه را نشان داد. کارکنان نظام سلامت کشور براي تأمين سلامت جامعه، سختي‌ها را به جان خريدند و شب و روز آنان پيوسته شد تا بتوانند مراقبت کافي از سلامت مردم داشته باشند و صميمانه از جانب جامعه فرهنگي کشور از خدمات درخور تقدير و ارزشمند وزارت بهداشت سپاسگزاري مي کنم.

اين عضو کابينه تدبير و اميد اظهار کرد: شيوع کرونا، براي آموزش و پرورش نيز ايام، شرايط بسيار سخت و متفاوتي بود زيرا نظام هاي آموزشي دنيا در برابر بزرگ ترين چالش قرن قرار گرفته بود و به يکباره تمامي مأموريت هاي اين نظام ها در معرض مخاطره قرار گرفت؛ مدرسه تعطيل شد و زماني که مدرسه تعطيل شود شيرازه شبکه گسترده نظام آموزشي کشور دچار اختلال و شيرازه آن از هم پاشيده مي شود. 

وي افزود: يک ميليون معلم و ۱۵.۵ ميليون دانش آموز، حول محور «مدرسه» اجتماع مي کنند و زماني که مدرسه از اين حلقه خارج مي شود، اتصال بين اين مجموعه هاي بزرگ و استمرار مأموريت هاي بسيار خطير آموزش بسيار دشوار مي شود.

وزير آموزش و پرورش ادامه داد: معلمان ما کار در چنين شرايطي را نياموخته و تجربه نکرده بودند. در دنيا نيز بيش از ۷۰ درصد معلمان براي اولين بار در بستر و زيست‌بوم ديگري مجبور به کار شدند. معلمان و دانش‌آموزان ما نيز با  کار در اين بستر ناآشنا بودند و نگراني هاي ما از اين جهت بسيار بود اما معلمان به ميدان آمدند و اجازه ندادند تا شيوع کرونا و تعطيلي مدارس در آموزش هاي آنان وقفه ايجاد و دانش آموزان را دچار عقب ماندگي تحصيلي کند.

اين عضو کابينه دولت تدبير و اميد ادامه داد: بر اساس مطالعه اي که انجام داديم، دانش آموزان ابتدايي دوره دوم يعني پايه هاي چهارم، پنجم و ششم و در سطح ۲۰۳ هزار دانش‌آموز پرسشنامه اي را توزيع کرديم که اين پرسشنامه بين المللي بود. بر اساس استخراج نتايج اين مطالعه ۹۰ درصد معلمان هر روز يا بيشتر روزهاي هفته کلاس هايشان را برگزار کردند و با دانش آموزان در ارتباط بودند.

وزير آموزش و پرورش ادامه داد: با اينکه کار در فضاي مجازي سختي هاي زيادي دارد اما نمي توانيم اين وضعيت را با وضعيت حضور دانش آموزان در فضاي مدرسه مقايسه کنيم. اين وضعيت را بايد با تعطيلي مدارس مقايسه کرد. فرهنگيان غيرت نشان دادند و عيار خود را آشکار کردند و اجازه ندادند آموزش فرزندان اين مرز و بوم تعطيل شود.

حاجي ميرزايي با اشاره به نتايج تحقيقات انجام شده، اظهار کرد: ۹۰ درصد دانش آموزان دلتنگ فضاي مدرسه شده‌اند و اشتياق بازگشت به مدرسه را دارند. مي دانيم که کارکرد مدرسه، تنها آموزش نيست. «مدرسه» حلقه پيوند و اتصال کودکان با هم است، ظرفيت هاي اجتماعي کودکان را توسعه مي دهد، سلامت رواني آنان را تأمين مي کند، بلوغ اجتماعي آن ها را کامل تر مي‌کند و تحرک جسمي آن ها توسعه مي دهد.  

وي افزود: دانش آموزان اشتياق به حضور در مدرسه را دارند و امروزه ارزيابي هاي بين المللي اين است که از هر طريقي که مي‌توانيد براي بازگشايي مدارس و حضور دانش‌آموزا اقدام کنيد و اين ضرورتي بود که در ستاد ملي کرونا و با همت وزارت بهداشت منجر به رويدادي شد که امروز آغاز مي‌شود يعني جامعه فرهنگي هم واکسينه مي شوند تا به تعبير مقام معظم رهبري که فرمودند معلمان، افسران سپاه پيشرفت جامعه، آماده مي شوند از مهرماه سال جاري، بار ديگر طنين مهر و محبت را در مدارس آشکار و اجتماع ارزشمند دانش‌آموزان را در مدرسه هدايت کنند.

اين عضو کابينه دولت تدبير و اميد در ادامه اظهارکرد: بسيار خوشحال هستيم که در روزهاي پاياني مأموريت اين دولت، آماده افتتاح باشکوه و با آرامش سال تحصيلي جديد، همراه با کاستن نگراني خانواده ها در سال جديد شده ايم.

به گزارش مرکز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، وي در پايان به خانواده‌ها توصيه کرد: امروز نگراني ها بابت دور بودن دانش آموزان از مدرسه، عميق تر و گسترده تر و پايدارتر است بنابراين بايد همه ما کمک کنيم تا ان شاءالله شروع سال تحصيلي، باشکوه برگزار شود و واکسيناسيون معلمان در سراسر کشور، اين اقدام بزرگ را فراهم مي‌کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar