رکنا/ مادر بي رحمي که پسر اوتيسمش را در قفس نگهداري مي کرد بازداشت شد.

بنا بر گزارش هاي پليس فلوريداي آمريکا ماموران با دريافت تماس هاي تلفني با اداره پليس خود را به خانه اين زن رسانده و از آن بازديد کردند پس از بازرسي هاي انجام شده کودک ۹ سالها ي را درون قفس پيدا کرده که در شرايط بسيار بد و کثيفي قرار داشته است.


به گفته يکي از ماموران کيسه هاي زباله ، حشرات ، عنکبوت ها و مگس ها در سراسر خانه اين زن ديده مي شد و شرايط غيرقابل سکونت در خانه ديده مي شد.اين زن دو کودک ديگر به غير پسراوتيسم خود داشت که در شرايط اسف باري زندگي مي کردند.

وي افزود: ما اين مادر بي رحم و سهل انگار را با قرار وثيقه ۲۲۵۰۰ دلاري دستگير و فرزندانش را به  سازمان حمايت از کودکان منتقل کرديم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar