ايرنا/ روابط عمومي دانشگاه تهران عنوان کرد که برپايه «رتبه‌بندي عملکرد مقاله‌هاي علمي دانشگاه‌هاي جهان» يا «رتبه‌بندي دانشگاه ملي تايوان» دانشگاه تهران با ۲۶ پله ارتقاء، در جايگاه نخست ملي و ۳۳۸ جهاني قرار گرفت.
دانشگاه تهران در اين رتبه بندي مهندسي مکانيک دانشگاه تهران با کسب رتبه ۲۴ صدرنشين شد.
در ويرايش پيشين اين نظام رتبه بندي تايوان، دانشگاه تهران جايگاه ۳۶۴ جهان را به دست آورده بود.
در ادامه اين گزارش آمده است: در ۶ سال گذشته دانشگاه تهران همواره نخستين مؤسسه ايراني در اين نظام رتبه‌بندي بوده است. جايگاه سال ۲۰۲۱ بهترين نتيجه‌اي بوده که در سال‌هاي گذشته براي دانشگاه تهران به دست آمده است.
بر اساس اين گزارش، دانشگاه تهران در بخش‌هاي موضوعي در علوم کشاورزي رتبه ۷۱، شيمي رتبه ۱۸۱، مهندسي شيمي رتبه ۴۵، مهندسي عمران رتبه ۴۷، علوم کامپيوتر رتبه ۹۴، مهندسي الکترونيک رتبه ۱۱۶، علوم جغرافيايي رتبه ۱۸۹، علم مواد رتبه ۱۴۰، رياضيات رتبه ۳۵۰-۳۰۱، ‌ مهندسي مکانيک رتبه ۲۴، ‌ ميکروبيولوژي رتبه ۲۹۳، فيزيک رتبه ۴۵۰-۴۰۱، علوم گياهي و جانوري رتبه ۱۹۰، علوم و مهندسي انرژي رتبه ۴۰ و محيط‌زيست و اکولوژي رتبه ۱۴۳ را کسب کرده است.
بنابر همين اعلان، دانشگاه تهران بهترين رتبه متعلق به دانشگاه علوم پزشکي تهران در موضوع داروسازي با رتبه ۱۷ و پس از آن دانشگاه تهران با رتبه ۲۴ در موضوع مهندسي مکانيک است.
نيز بر پايه گزارش سال ۲۰۲۱ ميلادي رتبه‌بندي دانشگاه ملي تايوان، ۱۲ مؤسسه ايراني در سياهه ۸۰۰ مؤسسه برتر جهان هستند.
اين متن اعلان مي دارد که دانشگاه‌هاي تهران، علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران، علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران، صنعتي شريف، تربيت مدرس، صنعتي اميرکبير، علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، صنعتي نوشيرواني بابل، صنعتي اصفهان، تبريز، علم و صنعت ايران، و علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مشهد در ميان ۸۰۰ مؤسسه برتر جهان جاي دارند.
در ادامه روابط عمومي دانشگاه تهران گفته است:‌  افزون‌بر اين، دانشگاه‌هاي تبريز و علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تبريز نيز در رتبه‌بندي نرمال‌شده بر پايه اعضاي هيأت علمي در ميان ۸۰۰ مؤسسه برتر جهان جاي گرفته‌اند. در جدول يک، امتياز کل و رتبه مؤسسه‌هاي ايراني و در جدول دو، امتياز آنها در سنجه‌هاي گوناگون در اين نظام رتبه‌بندي آمده است.
همچنين دانشگاه ملي تايوان از سال ۲۰۰۷ دانشگاه‌هاي جهان را بر اساس کميت و کيفيت عملکرد آنها در مقالات علمي مورد رتبه‌بندي قرار مي‌دهد و هر ساله ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان را معرفي مي‌کند.
اين نظام علاوه بر رتبه‌بندي کلي، حدود ۸۰۰ دانشگاه برتر را در ۶ زمينه و ۱۴ موضوع رتبه‌بندي مي‌کند. هدف اين نظام رتبه‌بندي، ارزيابي عملکرد علمي موسسه‌ها به‌ويژه عملکرد پژوهشي آنها بر پايه شاخص‌هاي عيني و بدون سوگيري است. ارزيابي در اين نظام، در هشت شاخص و سه محور بهره‌وري پژوهش، تأثير پژوهش و تعالي پژوهش انجام مي‌شود.
در ادامه گزارش آمده است: زمينه‌هاي ارزيابي شامل کشاورزي، پزشکي، مهندسي، علوم زيستي، علوم طبيعي و علوم اجتماعي است. موضوع‌هاي ارزيابي نيز شامل علوم کشاورزي، مهندسي عمران، مهندسي شيمي، شيمي، علوم کامپيوتر، مهندسي الکترونيک، محيط‌زيست و اکولوژي، جغرافيا، علم مواد، رياضيات، مهندسي مکانيک، داروشناسي و سم شناسي، فيزيک و علوم گياهي و جانوري است.
موضوع‌هاي ۲۵ گانه ارزيابي اين نظام رتبه‌بندي شامل علوم کشاورزي، زيست‌شناسي و بيوشيمي، مهندسي شيمي، شيمي، مهندسي عمران، پزشکي باليني، علوم کامپيوتر، مهندسي الکترونيک، علم مواد، مهندسي مکانيک، ميکروبيولوژي، داروشناسي و سم‌شناسي، رياضيات، علوم اجتماعي، ايمونولوژي، علوم گياهي و جانوري، فيزيک، علوم جغرافيايي، محيط‌زيست و اکولوژي، اقتصاد و تجارت، علوم سلولي و مولکولي و ژنتيک، علوم اعصاب و علوم رفتاري، روانپزشکي و روانشناسي و علوم فضايي است ...
گزارش مزبور مي گويد: دانشگاه برتر دنيا بر اساس رتبه‌بندي دانشگاه ملي تايوان سال ۲۰۲۱ به ترتيب شامل دانشگاه‌هاي هاروارد و استنفورد هردو از آمريکا، تورنتو از کانادا، آکسفورد از انگلستان، جان هاپکينز از آمريکا، کالج لندن از انگلستان، واشنگتن سياتل از آمريکا، انستيتو فناوري ماساچوست MIT از آمريکا، ميشيگان از آمريکا و کمبريج از انگلستان است.

 
 
  
  

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar