ايلنا/ معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: ۲۷ درصد از طلاق‌ها مربوط به زندگي‌هاي مشترک زير دو سال است يعني زوجين همان ابتداي زندگي به مشکل برخورد کردند و جدا شدند که به نظر ما اين موضوع حاصل‌ عدم شناخت افراد نبست به يکديگر و زندگي است.

محمدمهدي تندگويان، معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره آمار اعلامي از سوي سازمان ثبت احوال مبني بر اينکه در استان تهران از هر دو ازدواج يک مورد به طلاق ختم مي‌شود، بيان کرد: ممکن است در تهران به اين شکل باشد که ميزان طلاق به ازاي ثبت ازدواج در سال باشد، اما جامعه آماري طلاق و ازدواج تناسبي با هم ندارند.

وي افزود: يعني کسي که امسال ازدواج کرده شايد همين امسال هم طلاق نگيرد. بحث اصلي اين است که متاسفانه علي‌رغم همه مشاوره‌ها و پيشگيري‌هايي که انجام مي‌شود، هنوز نتوانستيم آمار طلاق را به سمت کاهشي ببريم.

تندگويان افزود: در سال گذشته سقف ازدواج کشور حدود ۴.۲ افزايش پيدا کرد و اين نشان مي‌دهد ما در بحث ازدواج با مجموعه اقدامات و همچنين حذف تشريفات و مراسمات اضافي ازدواج در دوران کرونا توانستيم بعد از سال‌ها که هميشه آمار ازدواج نسبت به سال قبل کاهشي بوده، روند افزايشي داشته باشيم.

شيب خوبي به سمت ازدواج داريم
معاون ساماندهي امور جوانان درباره افزايش آمار ازدواج بيان کرد: آن چيزي که من از پيشاني امسال و حتي متقاضيان وام مي‌بينم به نظر مي‌آيد که شيب خوبي به سمت ازدواج داريم. به هر حال ما در مقوله ازدواج دستاورد داريم و رو به افزايش آمار رفتيم، اما در خصوص طلاق هنوز نتوانستيم توفيقي کسب کنيم و به سمت کاهش آمار برويم.

وي اظهار داشت: فعاليت ما اکنون آموزش‌هاي قبل از ازدواج و حين ازدواج است. يعني دستگاه ما يا نهادهاي ديگر هنوز به موضوع طلاق آنقدر جدي نپرداختند. همچنين اهميت مشاوره در امر طلاق هنوز آن رونقي که انتظار مي‌رفت را ندارد.

استفاده ۳ ميليون و ۸۰۰ جوان از مشاوره‌هاي ازدواج
تندگويان گفت: در اين چند سال حدود ۳ ميليون و ۸۰۰ جوان در آموزش‌هاي قبل از ازدواج شرکت و از آن استفاده کردند که سه تا شش جلسه آن رايگان بوده و شايد همين موضوع يک مشوق براي ازدواج بوده است.

وي با اشاره به آموزش مهارت زندگي به سربازان گفت: ما حتي براي سربازان دوره‌هاي مهارت زندگي را در نظر گرفتيم تا نگاه سربازان به بحث شکل گيري خانواده تغيير پيدا کند. شايد اين موارد و تسهيلاتي که ارائه مي‌شود کمک کرده امر ازدواج رونق پيدا کند. در عين حال اميدوارم در بحث طلاق توسط اقدامات مشاوره‌اي که صورت گرفته، موفق به کاهش آمار طلاق شويم.

۲۷ درصد طلاق‌ها مربوط به زندگي‌هاي زير دو سال است
معاون ساماندهي امور جوانان گفت: البته اگر به ما کمک شود تا بتوانيم آموزش‌هاي قبل از ازدواج را فراگير کنيم مطمئنم که تاثير خوبي خواهد گذاشت، زيرا ۲۷ درصد از طلاق‌ها مربوط به زندگي‌هاي زير دو سال است يعني همان ابتداي زندگي به مشکلاتي برخورد کردند که به نظر ما حاصل‌ عدم شناخت افراد نسبت به يکديگر و زندگي است. بنابراين اگر مشاوره‌ها درست انجام شود تاثير بهتري خواهد داشت.

سمنان، البرز و تهران رکورددار طلاق
تندگويان با اشاره به اينکه برخي استان‌ها از تهران آمار بيشتري در زمينه طلاق دارند، گفت: استان تهران موضوع حاد ما نيست، استان‌هايي داريم که در سال گذشته افزايش طلاق در آن‌ها تاثير قابل توجهي روي آمار طلاق در کل کشور گذاشته است. استان‌هاي اول در موضوع طلاق سمنان، البرز و تهران هستند. از طرفي تهران جميعت گسترده‌اي دارد و اين جمعيت روي آمار تاثير گذار خواهد بود.

وي درباره آمار خودکشي بين جوانان خاطرنشان کرد: کل جمعيت جوان کشور ۲۸ ميليون است که اقدام به خودکشي در بين اين جمعيت ديده مي‌شود، البته همه اين اقدامات منجر به مرگ نمي‌شود و البته آمار اقدام به خودکشي جوانان افزايش معناداري نسبت به سال گذشته نداشته است. البته به نظرم ما بايد پاسخگوي يک مورد از خودکشي هم باشيم.

او در پاسخ به اين سوال که بيشترين علت اقدام به خودکشي در جوانان مربوط به چه موضوعي است؟ گفت: در اين چند سال اخير با پيش آمدن مشکلات اقتصادي و شيوع کرونا به همه جامعه فشار وارد شده است. وقتي پدر يک خانواده زير فشار است، تاثير اين فشارها به همه اعضاي خانواده منتقل مي‌شود که جوانان هم مي‌توانند شامل آن باشند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar